BibTex RIS Cite

Organic Product Consumption and Customer Preferences in Urban Sections of Bingol Province

Year 2014, Volume: 1 Issue: 2, 255 - 261, 26.07.2014

Abstract

Bu çalışma, Bingöl ili kentsel alanında tüketicilerin organik ürünlere olan ilgilerini, tüketim tercihlerini ve tüketim düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Bu amaçla, Bingöl il merkezinde ikamet eden 392 tüketici ile görüşülmüştür.Tüketicilerin organik ürün tercihlerinin demografik özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Tüketicilerin organik ürünleri algılamaları ile tüketicilerin cinsiyetleri, meslek durumları, ailelerinin aylık ortalama gelirleri arasında anlamlı farklılıklar bulunurken, yaşları, medeni durum, eğitim seviyesi ve ailelerinde kaç kişi olduğu arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.

References

 • Akın, M. and Çiçek, R., 2010. A Research on the differentiation of investigation sociodemographic characteristics of consumers and individual values and attitudes toward organic foods in Nigde. Dokuz Eylul University. Journal of the Institute of Social Sciences, 12: (1): 29–56.
 • Anonymous, 2011. Organic Farming Status of Bingol province. (http://www.fka.org.tr).
 • Anonymous, 2012a. Indicators of Organic Farming in Bingol province over the years. (http://organik.tarim.gov.tr).
 • Anonymous, 2012b. Annual Organic Agricultural Production Indicators. OTBİS Records.
 • Armağan, G. and Özdoğan, M., 2005. Determination of ecological characterization of egg and poultry meat consumption and consumer trends. Animal Production, 46 (2): 14–21. Collins, M., 1986. Sampling (Editör: R. Worcester ve ark. 1986), Consumer Market Research Handbook.
 • Deniz, E., 2009. Organic Agriculture Sector Report. Page 2/23 Enterprise Europe Network Karadeniz.
 • Kacur, L., 2009. Erciyes University, faculty of economics and business administration with academic and administrative staff and the second day of students perceptions of organic products. Erciyes University. Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, 33: 249–277.
 • Karabaş, S. and Gürler, Z. A., 2012. The organic product choices effective factors on consumer behavior estimating with Logit regression analysis. Adıyaman University. Institute of Social Sciences, 5: (10) : 115-122.
 • Sarıkaya, N., 2007. A field study on factors influencing consumption of organic products and Attitudes. Kocaeli University. Journal of the Institute of Social Sciences, 14 (2): 110– 1

Bingöl İli Kentsel Alanında Organik Ürün Tüketimi ve Tüketim Tercihleri

Year 2014, Volume: 1 Issue: 2, 255 - 261, 26.07.2014

Abstract

The present study was conducted to determine the consumer attitudes toward organic products and to investigate the factors effecting consumption levels and preferences of consumers in urban sections of Bingol Province. Data were collected through a survey conducted on 392 consumers living in the city center of Bingol. Results revealed that organic product preferences of consumer varied based on demographic characteristics. While significant differences were observed between consumer perceptions of organic products and their genders, occupations, monthly incomes. The differences between consumer perceptions and their ages, marital status, educational levels and number of households were not significant.

References

 • Akın, M. and Çiçek, R., 2010. A Research on the differentiation of investigation sociodemographic characteristics of consumers and individual values and attitudes toward organic foods in Nigde. Dokuz Eylul University. Journal of the Institute of Social Sciences, 12: (1): 29–56.
 • Anonymous, 2011. Organic Farming Status of Bingol province. (http://www.fka.org.tr).
 • Anonymous, 2012a. Indicators of Organic Farming in Bingol province over the years. (http://organik.tarim.gov.tr).
 • Anonymous, 2012b. Annual Organic Agricultural Production Indicators. OTBİS Records.
 • Armağan, G. and Özdoğan, M., 2005. Determination of ecological characterization of egg and poultry meat consumption and consumer trends. Animal Production, 46 (2): 14–21. Collins, M., 1986. Sampling (Editör: R. Worcester ve ark. 1986), Consumer Market Research Handbook.
 • Deniz, E., 2009. Organic Agriculture Sector Report. Page 2/23 Enterprise Europe Network Karadeniz.
 • Kacur, L., 2009. Erciyes University, faculty of economics and business administration with academic and administrative staff and the second day of students perceptions of organic products. Erciyes University. Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, 33: 249–277.
 • Karabaş, S. and Gürler, Z. A., 2012. The organic product choices effective factors on consumer behavior estimating with Logit regression analysis. Adıyaman University. Institute of Social Sciences, 5: (10) : 115-122.
 • Sarıkaya, N., 2007. A field study on factors influencing consumption of organic products and Attitudes. Kocaeli University. Journal of the Institute of Social Sciences, 14 (2): 110– 1
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Hakan İnci This is me

Ersin Karakaya This is me

Bünyamin Söğüt This is me

Turgay Şengül This is me

Publication Date July 26, 2014
Submission Date July 26, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA İnci, H., Karakaya, E., Söğüt, B., Şengül, T. (2014). Organic Product Consumption and Customer Preferences in Urban Sections of Bingol Province. Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(2), 255-261.