Year 2018, Volume 3 , Issue 1, Pages 107 - 120 2018-09-14

Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması

Gamze KARA [1] , Abdullah Karakaya [2]


Konaklama alanının yeni modası olarak tanımlanan butik otel konaklamasına olan ilgi giderek artmaktadır. Bulunduğu yörenin geleneksel yapısını yansıtan butik oteller; uygun fiyatları, otel personelinin müşterilerine olan yakın ilgileri ve müşterilerin kendilerini evlerindeki gibi rahat hissettirilmeleri nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Bu çalışma turistlerin butik otel konaklamasına yönelik talebini ve bu talebi etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubu Safranbolu ilçesine gelen turistler oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda butik otel konaklama hizmetindeki tutum ve davranışlar, bulunduğu yörenin çekicilikleri ve imkânlar ile turistik talep arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir.

: Kültür Turizmi, Konaklama, Butik Otel Yöneticiliği
  • Akman, Eyüp. (2004). “Safranbolu folklorundan örnekler”. Gazi Kitabevi.Aykol, Ece., & Zengel, Rengin. (2015). “21. Yüzyılda Yeni Nesil Konaklama Yapıları: Butik Otel Yaklaşımı.” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2), 211-225.Beerli, Asuncion, and Josefa D. Martin. (2004). “Factors influencing destination “image”. Annals of Tourism Research, 31/(3), s. 657-681.Chon, Kye-Sung. (1991). “Tourism destination image modification process: Marketing implications”. Tourism management, 12/(1), s. 68-72.Çuhadar, Murat. (2006). “Turizm Sektöründe Talep Tahmini İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi”. Antalya İlinin Dış Turizm Talebinde Uygulama.Dinçer, Mithat Zeki. (1993). "Turizm Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisinde Turizm." Filiz Kitabevi, İstanbul 5.Dilber, İkay. (2007). “Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi- Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi”. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14/(2), s. 205-220.Echtner, Charlotte M., and JR Brent Ritchie. (1991). "The meaning and measurement of destination image." Journal of Tourism Studies. 2/(2), s. 2-12.Emekli, Gözde. (2003). “Kültür mirasının kültürel turizm yaklaşımıyla değerlendirilmesi”. Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, s. 16-18.Emiroğlu, Mecdi. (1981). “Korunması gereken örnek bir kentimiz Safranbolu”. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Companyğrafya Fakültesi.Erdem, Sabri Haluk. (2001). “Turistik Harcamaların Yöresel Kalkınma Sürecine Ekonomik Etkisi (Alanya Örneği”). Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi: Sosyal Bilimler, Balıkesir.Fornell, Claes, and David F. Larcker. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”. Journal of marketing research s. 39- 50.Kara, Gamze, (2017). “Kültürel Mirasın Turizm Amaçlı Kullanılmasında Turist Taleplerinin Belirlenmesi: Safranbolu Örneği.” Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), s. 40-50.Gürbüz, Ahmet. (2002). “Yerel kalkınma stratejisi içinde turizm ve Safranbolu.” Bilig- TürkDünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 22/(1), s. 29-48.Güleç, Banu. (2006). “Reklamın Turistlerin Satın Alma Davranışları Bakımından İncelenmesi”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9/(15), s.127- 158.Gönenç, Gökhan, (1994). “Safranbolu”, Ceyma Matbaası, s.ll. İstanbul, İçöz, Orhan. (1996). “Turizm İşletmelerinde Pazarlama”. Anatolia Yayıncılık. Ankara.İlker, Gamze. (2012). “Türkiye’de Termal Turizme Yönelik Hizmet Veren Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Karması Elemanları: Örnek Bir Alan Araştırması”. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.Kaşlı, Mehmet, ve Orhan Can Yılmazdoğan. (2012). “İmajın turistik talebe etkisi: Eskişehir örneği.” Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 4. s. 2 Korkmaz, Sezer ve Parz, Şahbaz. (2001). “Türkiye’ye Kültürel Turizm Amaçlı Seyahat Eden Yabancı Turistlerin Kültürel Değerleri Algılama Düzeyleri ve Satın Alma Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma.” Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi. 2/(2), s. 13-41.İnce, Yasin. (1976). “Safranbolu Tarihsel Kent Dokusunun Korunması”. TTOK Belleteni, 54/(333), s.25-28.Usta, Öcal. (2002). “Genel Turizm. İzmir, Anadolu Matbaacılık.Phillips WooMi Jo, Kara Wolfe, Nancy Hodur ve F. Larry Leistritz. (2013). “Tourist word of mouth and revisit intentions to rural tourism destinations: A case of North Dakota, USA”. International Journal of Tourism Research, 15(1), s. 93-104.Stabler, Michael. (1990). “The concept of opportunity sets as a methodological framework for the analysis of selling tourism places: the industry view”. Marketing Tourism Places, s. 23-41.Olga, A. (2009). The Alternative Hotel Market, 16th International Conferance on Management Science and Engineering, Moskova,RusyaÖzdemir, Ünal. (2011). “Safranbolu’nun Kültürel Miras Kaynakları ve Korunması/Safranbolu’s Cultural Heritage Resources and Their Protection”. Doğu Coğrafya Dergisi, 16/(1), s. 26.Özturk, Ahmet Bülent, & Qu, Hailin. (2008). “The impact of destination images on tourists' perceived value, expectations, and loyalty”. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 9(4), s. 275-297.Taysumov, Dzhabrail. (2010). “Türkiye Rusya Arasında Tatil Turizmi: Rus Turistlerin Türkiye’yi Tercih Etme Nedenlerine İlişkin Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.Tunç, Azize, and Firuzan Saç. (1998). “Genel Turizm Gelişim – Geleceği”, Ankara: Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.Tunçözgür, Ünsal. (1997). “Dünden Bugüne Safranbolu”, Safranbolu Hizmet Birliği Kültür yayını, 2/(1), s.7.Kalkan Matbaası, Ankara, Yücel, Yaşar. (1980). “XIII-XV. yüzyıllar kuzey-batı Anadolu tarihi Çoban-oğulları Candar-oğulları beylikleri”. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.Weaver, A. (2009). Tourism and Aesthetic Design: Enchantment, Style and Commerce, Journal of Tourism and Cultural Change, 7 (3): 179-189.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Gamze KARA
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Abdullah Karakaya
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 14, 2018

Bibtex @research article { turksosbilder424001, journal = {Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2528-9772}, eissn = {2528-9772}, address = {}, publisher = {Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {107 - 120}, doi = {}, title = {Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması}, key = {cite}, author = {KARA, Gamze and Karakaya, Abdullah} }
APA KARA, G , Karakaya, A . (2018). Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 107-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turksosbilder/issue/39145/424001
MLA KARA, G , Karakaya, A . "Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2018 ): 107-120 <https://dergipark.org.tr/en/pub/turksosbilder/issue/39145/424001>
Chicago KARA, G , Karakaya, A . "Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2018 ): 107-120
RIS TY - JOUR T1 - Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması AU - Gamze KARA , Abdullah Karakaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 120 VL - 3 IS - 1 SN - 2528-9772-2528-9772 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması %A Gamze KARA , Abdullah Karakaya %T Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması %D 2018 %J Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi %P 2528-9772-2528-9772 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD KARA, Gamze , Karakaya, Abdullah . "Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (September 2018): 107-120 .
AMA KARA G , Karakaya A . Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 3(1): 107-120.
Vancouver KARA G , Karakaya A . Butik Otel Konaklamasına Yönelik Talebin Araştırılması. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 3(1): 120-107.