Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İncir Sütü- Fisin- Lateks

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 12 - 20, 28.02.2023

Abstract

Günümüzde hastalıkların tedavi masraflarının oldukça yüksek olması, nüfusun hızla yaşlanması gibi nedenler, gıda ve sağlıklı yaşam konusunda toplum bilincinin oluşmasını sağlamıştır. İncir (Ficus carica L.), Türkiye ekonomisinde önemli paya sahip fonksiyonel gıdalardan biridir. Meyveleri ve incir sütü insan sağlığı açısından zengin mineral madde ve güçlü antioksidan içerir. İncir sütü, ağacın genç dallarından ve ham meyvenin koparılmasıyla akan beyaz renkli süt görünümünde bir sıvıdır. Başta tıp olmak üzere farklı kullanım alanları mevcuttur. Ancak ülkemizde insan sağlığı açısından önemi tam olarak bilinmediğinden yeterince tüketilmemektedir. Bu derlemede, incir sütünün bilinmeyen yönleri ve farklı kullanım alanları ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalara yer verilmiştir.

References

 • Akar, B. ve Öner, M.D. (1994). İncir sütünün saflaştırılması ve Antep Peyniri yapımına uygulanması. Gıda. 19(5), 329-331.
 • Akar, B. ve Öner, M.D. (1994). İncir sütünün saflaştırılması ve Antep Peyniri yapımına uygulanması. Gıda. 19(5), 329-331.
 • Akar, B. ve Fadıloğlu, S. (1999). “Teleme production by purified ficin. Journal of Food Quality. 22(6), 671-680.
 • Akar, B. ve Fadıloğlu, S. (1999). “Teleme production by purified ficin. Journal of Food Quality. 22(6), 671-680.
 • Akarca, G. ve Tomar, O. (2019). Siyah (Ficus carica) ve beyaz (Ficus alba) incirlerden elde edilen incir sütlerinin antibakteriyel ve antifungal etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 17, 1069-1074. https://doi.org/10.31590/ejosat.652029
 • Akarca, G. ve Tomar, O. (2019). Siyah (Ficus carica) ve beyaz (Ficus alba) incirlerden elde edilen incir sütlerinin antibakteriyel ve antifungal etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 17, 1069-1074. https://doi.org/10.31590/ejosat.652029
 • Akın, N., 1996. Peynir yapımında kullanılan süt pıhtılaştırıcı enzimler ve bunların bazı özellikleri. Gıda, 21(6):435-442.
 • Akın, N., 1996. Peynir yapımında kullanılan süt pıhtılaştırıcı enzimler ve bunların bazı özellikleri. Gıda, 21(6):435-442.
 • Al-Bayati Z.A. ve Alwan, A.H. (1990). Effects of fig latex on lipid peroxidation and CCl4-induced lipid peroxidation in rat liver. J Ethnopharmacol, 30(2), 215-21.
 • Al-Bayati Z.A. ve Alwan, A.H. (1990). Effects of fig latex on lipid peroxidation and CCl4-induced lipid peroxidation in rat liver. J Ethnopharmacol, 30(2), 215-21.
 • Axelsson, I.G., Johansson, S.G., Larsson P.H. ve Zetterstrom, O. (1990). Characterization of allergenic components in sap extract from the weeping fig (Ficus benjamina). Int Arch Allergy Appl Immunol. 91(2), 130–5.
 • Axelsson, I.G., Johansson, S.G., Larsson P.H. ve Zetterstrom, O. (1990). Characterization of allergenic components in sap extract from the weeping fig (Ficus benjamina). Int Arch Allergy Appl Immunol. 91(2), 130–5.
 • Ayar A., Özen M., Belge, A., Karataş, K., Şahin, B., Karacaoğlan, Ç., Mutlu, D., Özkul, M., Özkul (Dağlı), M., Aksu, Ü. ve Kızılcı M.T. (2018). İncir (Ficus carica L.) genetik kaynakları muhafazası ve karakterizasyonu. TAGEM/TBAD/Ü/20/A7/P9/1815. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın.
 • Ayar A., Özen M., Belge, A., Karataş, K., Şahin, B., Karacaoğlan, Ç., Mutlu, D., Özkul, M., Özkul (Dağlı), M., Aksu, Ü. ve Kızılcı M.T. (2018). İncir (Ficus carica L.) genetik kaynakları muhafazası ve karakterizasyonu. TAGEM/TBAD/Ü/20/A7/P9/1815. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın.
 • Bock, H. (1964). Kreütterbuch darin underscheidt nammen und würckung der kreütter, standen. Herbal in which are the different names and properties of herbs. Josiam Rihel, Strassburg, 1577. Reprint Konrad Kölbl, München.In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Bock, H. (1964). Kreütterbuch darin underscheidt nammen und würckung der kreütter, standen. Herbal in which are the different names and properties of herbs. Josiam Rihel, Strassburg, 1577. Reprint Konrad Kölbl, München.In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Bohlooli, S., Mohebipoor, A., Mohammadi S., Kouhnavard M. ve Pashapoor S. (2007). Comparative study of fig tree efficacy in the treatment of common warts (Verruca vul- garis) vs. Cryotherapy. Int J Dermatol. 46(5), 524-6. https://doi: 10.1111/j.1365-4632.2007.03159.x.
 • Bohlooli, S., Mohebipoor, A., Mohammadi S., Kouhnavard M. ve Pashapoor S. (2007). Comparative study of fig tree efficacy in the treatment of common warts (Verruca vul- garis) vs. Cryotherapy. Int J Dermatol. 46(5), 524-6. https://doi: 10.1111/j.1365-4632.2007.03159.x.
 • Brehler, R., Theissen, U., Mohr C. ve Luger T. (1997). “Latex-fruit syndrome”: Frequency of cross-reacting IgE antibodies. Allergy. 52(4), 404–10.
 • Brehler, R., Theissen, U., Mohr C. ve Luger T. (1997). “Latex-fruit syndrome”: Frequency of cross-reacting IgE antibodies. Allergy. 52(4), 404–10.
 • Bykov, V.A., Demina, N.B., Kataeva, N.N., Kemenova, V.A. ve Bagirova, V.L. (2000). Enzyme preparations used for the treatment of digestion insufficiency. Pharmaceutical Chemistry Journal. 34(3), 105-9. Cancado, J.R. (1944). Ficin, a new anticoagulant. Rev Bras Biol. 4, 349-54. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Bykov, V.A., Demina, N.B., Kataeva, N.N., Kemenova, V.A. ve Bagirova, V.L. (2000). Enzyme preparations used for the treatment of digestion insufficiency. Pharmaceutical Chemistry Journal. 34(3), 105-9. Cancado, J.R. (1944). Ficin, a new anticoagulant. Rev Bras Biol. 4, 349-54. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Cormier, F., Charest, C. ve Dufresne, C. (1989). Partical prufication and properties of proteases from fig (Ficus carica) callus cultures. Food Research and Development Centre, Agricultura Canada, St.Hyacinthe, Quebec J2S 8E3, Canada. Biotechnology-Letters. 11(11), 797-802.
 • Cormier, F., Charest, C. ve Dufresne, C. (1989). Partical prufication and properties of proteases from fig (Ficus carica) callus cultures. Food Research and Development Centre, Agricultura Canada, St.Hyacinthe, Quebec J2S 8E3, Canada. Biotechnology-Letters. 11(11), 797-802.
 • Devaraj, K.B., Kumar, P.R. ve Prakash, V. (2008a). Purification, characterization, and solvent- induced thermal stabilization of ficin from Ficus carica. J Agric Food Chem. 56(23),11417-23. https://doi: 10.1021/jf802205a.
 • Devaraj, K.B., Kumar, P.R. ve Prakash, V. (2008a). Purification, characterization, and solvent- induced thermal stabilization of ficin from Ficus carica. J Agric Food Chem. 56(23),11417-23. https://doi: 10.1021/jf802205a.
 • Devaraj, K.B., Gowda, L.R. ve Prakash, V. (2008b). An unusual thermostable aspartic protease from the latex of Ficus racemosa (L.). Phytochemistry. 69(3), 647-55. https://doi: 10.1016/j.phytochem.2007.09.003.
 • Devaraj, K.B., Gowda, L.R. ve Prakash, V. (2008b). An unusual thermostable aspartic protease from the latex of Ficus racemosa (L.). Phytochemistry. 69(3), 647-55. https://doi: 10.1016/j.phytochem.2007.09.003.
 • Dioscorides, P. (1902). Des pedanios dioscurides aus anazarbos arzneimittellehre in fünf büchern, trans. and comm. In: J. Berendes. Stuttgart: Ferdinand Enke. VIII,572.
 • Dioscorides, P. (1902). Des pedanios dioscurides aus anazarbos arzneimittellehre in fünf büchern, trans. and comm. In: J. Berendes. Stuttgart: Ferdinand Enke. VIII,572.
 • Düzenli, A., Konar, A. ve Uygun, A. (1989). Bitkisel bazı enzimlerin çeşitli sütlere pıhtılaştırıcı etkileri, Çukurova Üniversitesi Dergisi. 5(1), 149-159.
 • Düzenli, A., Konar, A. ve Uygun, A. (1989). Bitkisel bazı enzimlerin çeşitli sütlere pıhtılaştırıcı etkileri, Çukurova Üniversitesi Dergisi. 5(1), 149-159.
 • Echave, D. (1954). In vitro anticoagulant action on blood of the latex of Ficus domestica. [Anticoagulant effects of the latex of Ficus domestica L. on blood in vitro]. Sem Med. 104(12), 351-2. Fadıloğlu, S. (2001). Immobilization and characterization of ficin. Nahrung Food. 45(2), 143-146.
 • Echave, D. (1954). In vitro anticoagulant action on blood of the latex of Ficus domestica. [Anticoagulant effects of the latex of Ficus domestica L. on blood in vitro]. Sem Med. 104(12), 351-2. Fadıloğlu, S. (2001). Immobilization and characterization of ficin. Nahrung Food. 45(2), 143-146.
 • Gerard, J. (1633). The herball: or, generall historie of plantes. (ss. 1545-1612). In. A. Islip I. Norton ve R. Whitakers (Ed). London.
 • Gerard, J. (1633). The herball: or, generall historie of plantes. (ss. 1545-1612). In. A. Islip I. Norton ve R. Whitakers (Ed). London.
 • Greenberg, D.M. (1955). Methods of enzymology. In. S.P. Colwick ve N.O. Kaplan (Ed.). Academic Press. (ss. 54-64) New York,
 • Greenberg, D.M. (1955). Methods of enzymology. In. S.P. Colwick ve N.O. Kaplan (Ed.). Academic Press. (ss. 54-64) New York,
 • Gonashvili, S.H.G. (1964). Proteolytic properties of the latex from the fig tree (Ficus carica Z.). Vopr Pitan. 23, 26–30. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Gonashvili, S.H.G. (1964). Proteolytic properties of the latex from the fig tree (Ficus carica Z.). Vopr Pitan. 23, 26–30. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Huang, S.D., Shu, H.C. ve Hsieh, T.S. (1972). Plant proteases. Huaxue. 3, 96–120. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Huang, S.D., Shu, H.C. ve Hsieh, T.S. (1972). Plant proteases. Huaxue. 3, 96–120. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Kang, H., Kim, Y.S. ve Chung, G.C. (2000). Characterization of natural rubber biosynthesis in Ficus benghalensis. Paris. Plant Physiol Biochem. 38(12), 979–87. ISSN : 0981-9428. France.
 • Kang, H., Kim, Y.S. ve Chung, G.C. (2000). Characterization of natural rubber biosynthesis in Ficus benghalensis. Paris. Plant Physiol Biochem. 38(12), 979–87. ISSN : 0981-9428. France.
 • Kim, J.S., Kim, Y.O., Ryu, H.J., Kwak Y.S., Lee, J.Y. ve Kang H. (2003). Isolation of stress- related genes of rubber particles and latex in fig tree (Ficus carica) and their expressions by abiotic stress or plant hormone treatments. Plant Cell Physiol. 44(4), 412-9. https://doi.org/ 10.1093/pcp/pcg058.
 • Kim, J.S., Kim, Y.O., Ryu, H.J., Kwak Y.S., Lee, J.Y. ve Kang H. (2003). Isolation of stress- related genes of rubber particles and latex in fig tree (Ficus carica) and their expressions by abiotic stress or plant hormone treatments. Plant Cell Physiol. 44(4), 412-9. https://doi.org/ 10.1093/pcp/pcg058.
 • Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1964). Ficus enzymes. II. properties of the proteolytic enzymes from the latex of Ficus carica variety Kadota. J Biol Chem. 239, 2178-83.
 • Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1964). Ficus enzymes. II. properties of the proteolytic enzymes from the latex of Ficus carica variety Kadota. J Biol Chem. 239, 2178-83.
 • Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1969). Ficin- catalyzed reactions, Hydrolysis of Alpha-N- Benzoyl-l-Arginine Ethyl Ester and Alpha-N-Benzoyl-l-Argininamide. Plant Physiol. 44(4), 609–14. https://doi.org/ 10.1104/pp.44.4.609.
 • Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1969). Ficin- catalyzed reactions, Hydrolysis of Alpha-N- Benzoyl-l-Arginine Ethyl Ester and Alpha-N-Benzoyl-l-Argininamide. Plant Physiol. 44(4), 609–14. https://doi.org/ 10.1104/pp.44.4.609.
 • Lansky, E.P., Paavilainen, H.M., Pawlus, A.D. ve Newman, R.A. (2008). Ficus spp. (fig): ethno- botany and potential as anticancer and anti-inflammatory agents. J Ethnopharmacol. 119(2), 195–213.
 • Lansky, E.P., Paavilainen, H.M., Pawlus, A.D. ve Newman, R.A. (2008). Ficus spp. (fig): ethno- botany and potential as anticancer and anti-inflammatory agents. J Ethnopharmacol. 119(2), 195–213.
 • Lansky, E.P., Paavilainen, H.M. ve Pawlus, A.D. (2011). Traditional herbal medicines for modern times. In CRC Press Taylor ve Francis Group (Ed.), Figs the genus Ficus, Boca Raton. (ss: 211-256). London –New York
 • Lansky, E.P., Paavilainen, H.M. ve Pawlus, A.D. (2011). Traditional herbal medicines for modern times. In CRC Press Taylor ve Francis Group (Ed.), Figs the genus Ficus, Boca Raton. (ss: 211-256). London –New York
 • Lansky, E.P. ve Paavilainen, H.M. (2011). Figs. The genus Ficus. In. R., Hardman.(Ed.). CRC Press. Taylor and Francis Group. (ss: 211-254). New York.
 • Lansky, E.P. ve Paavilainen, H.M. (2011). Figs. The genus Ficus. In. R., Hardman.(Ed.). CRC Press. Taylor and Francis Group. (ss: 211-254). New York.
 • Luna, L.E. (1984a). The healing practices of a Peruvian shaman. J Ethnopharmacol. 11(2), 123–33. https://doi.org/ 10.1016/0378-8741(84)90035-7.
 • Luna, L.E. (1984a). The healing practices of a Peruvian shaman. J Ethnopharmacol. 11(2), 123–33. https://doi.org/ 10.1016/0378-8741(84)90035-7.
 • Luna, L.E. (1984b). The concept of plants as teachers among four Mestizo Shamans of Iquitos, Northeastern Peru. J Ethnopharmacol. 11(2), 134-56. https:// doi.org/ 10.1016/0378-8741(84)90036-9.
 • Luna, L.E. (1984b). The concept of plants as teachers among four Mestizo Shamans of Iquitos, Northeastern Peru. J Ethnopharmacol. 11(2), 134-56. https:// doi.org/ 10.1016/0378-8741(84)90036-9.
 • Maruyama, S., Miyoshi, S. ve Tanaka, H. (1989). Angiotensin I-converting enzyme inhibitors derived from Ficus carica. Agric Biol Chem. 53(10), 2763-7. https://doi.org/10.1080/00021369.1989.10869725.
 • Maruyama, S., Miyoshi, S. ve Tanaka, H. (1989). Angiotensin I-converting enzyme inhibitors derived from Ficus carica. Agric Biol Chem. 53(10), 2763-7. https://doi.org/10.1080/00021369.1989.10869725.
 • Mavlonov, G.T., Ubaidullaeva, K.A., Rakhmanov, M.I., Abdurakhmonov, I.Y. ve Abdukarimov, A. (2008). Chitin-binding antifungal protein from Ficus carica latex. Chem. Nat Compd. 44(2), 216-219.
 • Mavlonov, G.T., Ubaidullaeva, K.A., Rakhmanov, M.I., Abdurakhmonov, I.Y. ve Abdukarimov, A. (2008). Chitin-binding antifungal protein from Ficus carica latex. Chem. Nat Compd. 44(2), 216-219.
 • Murachi, T. ve Takahashi, N. (1970). Structure and function of stem bromelain. In struct funct relat proteolytic enzymes Proc Int Symp. P. Desnuelle Ed, School of Medicine, Japan. Meeting Date 1969. (ss:298-309). Nagoya City University, Nagoya.
 • Murachi, T. ve Takahashi, N. (1970). Structure and function of stem bromelain. In struct funct relat proteolytic enzymes Proc Int Symp. P. Desnuelle Ed, School of Medicine, Japan. Meeting Date 1969. (ss:298-309). Nagoya City University, Nagoya.
 • Nassar, A.H. ve Newbury, H.J. (1987). Ficin production by callus cultures of Ficus carica. J Plant Physiol. 131(3-4), 171–179.
 • Nassar, A.H. ve Newbury, H.J. (1987). Ficin production by callus cultures of Ficus carica. J Plant Physiol. 131(3-4), 171–179.
 • Özatalay, G.Z. (2014). Aydın yöresi halk hekimliğinde incirin kullanımı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Özel Sayı II), 151-154. ISSN:2147-7833.
 • Özatalay, G.Z. (2014). Aydın yöresi halk hekimliğinde incirin kullanımı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Özel Sayı II), 151-154. ISSN:2147-7833.
 • Park, W.G. (2008). Method for preparing products containing refined latex of Ficus carica for re-growth and avian influenza prevention of birds. Korean Patent Application KR 2008-70894, 20080718. Repub. Korean Kongkae Taeho Kongbo. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Park, W.G. (2008). Method for preparing products containing refined latex of Ficus carica for re-growth and avian influenza prevention of birds. Korean Patent Application KR 2008-70894, 20080718. Repub. Korean Kongkae Taeho Kongbo. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Pawlus, A.D., Cartwright, C.A., Vijjeswarapu, M., Liu, Z., Woltering, E. ve Newman, R.A. (2008). Antiangiogenic activity from the fruit latex of Ficus carica (Fig). In Abstracts of the 7th Joint Meeting of the Association Francophone, Athens, Greece, Planta Med. 74, 72. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Pawlus, A.D., Cartwright, C.A., Vijjeswarapu, M., Liu, Z., Woltering, E. ve Newman, R.A. (2008). Antiangiogenic activity from the fruit latex of Ficus carica (Fig). In Abstracts of the 7th Joint Meeting of the Association Francophone, Athens, Greece, Planta Med. 74, 72. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Perello, M., Arribere, M.C., Caffini, N.O. ve Priolo, N.S. (2000). Proteolytic enzymes from the latex of Ficus pumila L. (Moraceae). Acta Farm Bonaerense. 19(4), 257-62. ISSN:0326-2383.
 • Perello, M., Arribere, M.C., Caffini, N.O. ve Priolo, N.S. (2000). Proteolytic enzymes from the latex of Ficus pumila L. (Moraceae). Acta Farm Bonaerense. 19(4), 257-62. ISSN:0326-2383.
 • Plinius C. ve Pliny (the Elder). (1970). C. Plini Secundi naturalis historiae, libri XXXVII. In: Mayhoff. K.F.T., Stuttgart: B.C. Teubner (Eds): The Natural History. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Plinius C. ve Pliny (the Elder). (1970). C. Plini Secundi naturalis historiae, libri XXXVII. In: Mayhoff. K.F.T., Stuttgart: B.C. Teubner (Eds): The Natural History. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Rajabi, O., Danaie, B.J., Varasateh, A.R., Jahangiri, L. ve Baratian, A. (2006). Quantitative analysis of amount and activity of ficin in Khorasan’s fig tree latex retrieved from different organs of trees in different seasons. Faslnamah-i Giyahan-i Daruyi. 5, 11–20, 98.
 • Rajabi, O., Danaie, B.J., Varasateh, A.R., Jahangiri, L. ve Baratian, A. (2006). Quantitative analysis of amount and activity of ficin in Khorasan’s fig tree latex retrieved from different organs of trees in different seasons. Faslnamah-i Giyahan-i Daruyi. 5, 11–20, 98.
 • Richter, G., Schwarz, H.P., Dorner, F., ve Turecek, P.L. (2002). Activationand inactivation of human factor X by proteases derived from Ficus carica. Br J Haematol. 119(4), 1042–51. https://doi.org/10.1046/j.1365-2141.2002.03954.x
 • Richter, G., Schwarz, H.P., Dorner, F., ve Turecek, P.L. (2002). Activationand inactivation of human factor X by proteases derived from Ficus carica. Br J Haematol. 119(4), 1042–51. https://doi.org/10.1046/j.1365-2141.2002.03954.x
 • Rubnov, S., Kashman, Y., Rabinowitz, M., Schlesinger, M. ve Mcchoulam, R. (2001). Suppressor of cancer cell proliferation from fig (Ficus carica) resin isolation and structure elucidation. J. Nut. Prod. 64(7), 993-996. https://doi.org/ 10.1021/np000592z.
 • Rubnov, S., Kashman, Y., Rabinowitz, M., Schlesinger, M. ve Mcchoulam, R. (2001). Suppressor of cancer cell proliferation from fig (Ficus carica) resin isolation and structure elucidation. J. Nut. Prod. 64(7), 993-996. https://doi.org/ 10.1021/np000592z.
 • Sapozhnikova, E.V. (1940). The chemical composition of the fruits and latex of Ficus carica L. Biokhim Kul’tur Rastenii. 7, 485–8. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Sapozhnikova, E.V. (1940). The chemical composition of the fruits and latex of Ficus carica L. Biokhim Kul’tur Rastenii. 7, 485–8. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Say, D., Soltani, M. ve Güzeler, N. (10 -12 Mayıs 2012). Bazı bitkisel pıhtılaştırıcıların sütü pıhtılaştırma kuvvetleri. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. (ss. 701-703). Konya, Türkiye.
 • Say, D., Soltani, M. ve Güzeler, N. (10 -12 Mayıs 2012). Bazı bitkisel pıhtılaştırıcıların sütü pıhtılaştırma kuvvetleri. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. (ss. 701-703). Konya, Türkiye.
 • Say, D. ve Güzeler, N. (2016). Süt pıhtılaştırılmasında kullanılan bazı bitkiler. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Özel Sayı, 253-261. https://doi.org/10.17100/nevbiltek.211004
 • Say, D. ve Güzeler, N. (2016). Süt pıhtılaştırılmasında kullanılan bazı bitkiler. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Özel Sayı, 253-261. https://doi.org/10.17100/nevbiltek.211004
 • Sgarbieri, V.C., Gupte, S.M., Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1964). Ficus enzymes. I. separation of the proteolytic enzymes of Ficus carica and Ficus glabrata latices. J. Biol. Chem. 239(7), 2170-7.
 • Sgarbieri, V.C., Gupte, S.M., Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1964). Ficus enzymes. I. separation of the proteolytic enzymes of Ficus carica and Ficus glabrata latices. J. Biol. Chem. 239(7), 2170-7.
 • Sgarbieri, V.C. (1965). Proteolytic enzymes in latex from several varieties of (Ficus carica). Bragantia 24, 109-24. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Sgarbieri, V.C. (1965). Proteolytic enzymes in latex from several varieties of (Ficus carica). Bragantia 24, 109-24. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Sugiura, M. ve Sasaki, M. (1973). Studies on proteinases from Ficus carica var. Horaishi. II. Physicochemical properties of ficin A, B, C, and D. Yakugaku Zasshi. 93(1), 63-7. https://doi.org/ 10.1248/yakushi1947.93.1_63.
 • Sugiura, M. ve Sasaki, M. (1973). Studies on proteinases from Ficus carica var. Horaishi. II. Physicochemical properties of ficin A, B, C, and D. Yakugaku Zasshi. 93(1), 63-7. https://doi.org/ 10.1248/yakushi1947.93.1_63.
 • Sugiura, M. ve Sasaki, M. (1974). Studies on proteinases from Ficus carica var Horaishi. V. purification and properties of a sugar-containing proteinase (ficin S). Biochim Biophys Acta. 350(1), 38–47. https://doi.org/ 10.1016/0005-2744(74)90200-9.
 • Sugiura, M. ve Sasaki, M. (1974). Studies on proteinases from Ficus carica var Horaishi. V. purification and properties of a sugar-containing proteinase (ficin S). Biochim Biophys Acta. 350(1), 38–47. https://doi.org/ 10.1016/0005-2744(74)90200-9.
 • Şahin, N. (2021). Ayahuasca: ruhların sarmaşığı. Şırnak Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 27, 234-259.
 • Şahin, N. (2021). Ayahuasca: ruhların sarmaşığı. Şırnak Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 27, 234-259.
 • Taira, T., Ohdomari, A., Nakama, N., Shimoji, M., ve Ishihara, M. (2005). Characterization and antifungal activity of Gazyumaru (Ficus crocarpa) latex chitinases: Both the chitin- binding and the antifungal activities of class I chitinase are reinforced with increasing ionic strength. Biosci Biotechnol Biochem. 69, 811-8. https://doi.org/10.1271/bbb.69.811
 • Taira, T., Ohdomari, A., Nakama, N., Shimoji, M., ve Ishihara, M. (2005). Characterization and antifungal activity of Gazyumaru (Ficus crocarpa) latex chitinases: Both the chitin- binding and the antifungal activities of class I chitinase are reinforced with increasing ionic strength. Biosci Biotechnol Biochem. 69, 811-8. https://doi.org/10.1271/bbb.69.811
 • TÜİK. (2021). Bitkisel ürün denge tabloları 2019-2020. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Tarim-111 Sayı:37246 18.03.2021 (Erişim: Ekim 2021).
 • TÜİK. (2021). Bitkisel ürün denge tabloları 2019-2020. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Tarim-111 Sayı:37246 18.03.2021 (Erişim: Ekim 2021).
 • US2365728A. ( 2021). Treatment of sausages and sausage casings patents google.com › patent (Erişim: Mayıs 2021).
 • US2365728A. ( 2021). Treatment of sausages and sausage casings patents google.com › patent (Erişim: Mayıs 2021).
 • Ullman, S.B. (1952). The inhibitory and necrosis-inducing effects of the latex of Ficus carica L. on transplanted and spontaneous tumours. Exp Med Surg. 10(1), 26-49.
 • Ullman, S.B. (1952). The inhibitory and necrosis-inducing effects of the latex of Ficus carica L. on transplanted and spontaneous tumours. Exp Med Surg. 10(1), 26-49.
 • Vınson, A. (1999). The functional food properties of figs, Cereal Foodsworld. 44(2), 82-87.
 • Vınson, A. (1999). The functional food properties of figs, Cereal Foodsworld. 44(2), 82-87.
 • Walti, A. (1954). Isolating proteolytic enzyme and suspended matter in Ficus latex. US Patent 2694032 19541109.
 • Walti, A. (1954). Isolating proteolytic enzyme and suspended matter in Ficus latex. US Patent 2694032 19541109.
 • Wang, J., Wang X. ve Jiang S. (2008). Cytotoxicity of fig fruit latex against human cancer cells. Food Chem Toxicol. 46(3), 1025–33. https:doi.org/10.1016/j.fct.2007.10.042
 • Wang, J., Wang X. ve Jiang S. (2008). Cytotoxicity of fig fruit latex against human cancer cells. Food Chem Toxicol. 46(3), 1025–33. https:doi.org/10.1016/j.fct.2007.10.042
 • WebMD. (2021). https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-141/ficin Erişim: (Mayıs 2021).
 • WebMD. (2021). https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-141/ficin Erişim: (Mayıs 2021).
 • Williams, D.C., Sgarbieri, V.C. ve Whitaker. J.R. (1968). Proteolytic activity in the genus Ficus. Plant Physiol. 43(7), 1083–8. https:/doi.org/10.1104/pp.43.7.1083.
 • Williams, D.C., Sgarbieri, V.C. ve Whitaker. J.R. (1968). Proteolytic activity in the genus Ficus. Plant Physiol. 43(7), 1083–8. https:/doi.org/10.1104/pp.43.7.1083.

Fig Milk- Ficin- Latex

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 12 - 20, 28.02.2023

Abstract

Today; reasons such as the high treatment costs of diseases and the rapid aging of the population have led to a public awareness about food and healthy life. Fig (Ficus carica L.) is one of the functional foods that has an important share in the Turkish economy. Its fruits and fig milk contain rich mineral substances and powerful antioxidants for human health. Fig milk is a liquid in the form of milk of white color, flowing from the young branches of the tree and by plucking the raw fruit. There are different uses, especially for medicine. However, in our country, it is not consumed enough because its importance is not fully known in terms of human health. In this review, previous studies on unknown and different uses of ficin have been included.

References

 • Akar, B. ve Öner, M.D. (1994). İncir sütünün saflaştırılması ve Antep Peyniri yapımına uygulanması. Gıda. 19(5), 329-331.
 • Akar, B. ve Öner, M.D. (1994). İncir sütünün saflaştırılması ve Antep Peyniri yapımına uygulanması. Gıda. 19(5), 329-331.
 • Akar, B. ve Fadıloğlu, S. (1999). “Teleme production by purified ficin. Journal of Food Quality. 22(6), 671-680.
 • Akar, B. ve Fadıloğlu, S. (1999). “Teleme production by purified ficin. Journal of Food Quality. 22(6), 671-680.
 • Akarca, G. ve Tomar, O. (2019). Siyah (Ficus carica) ve beyaz (Ficus alba) incirlerden elde edilen incir sütlerinin antibakteriyel ve antifungal etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 17, 1069-1074. https://doi.org/10.31590/ejosat.652029
 • Akarca, G. ve Tomar, O. (2019). Siyah (Ficus carica) ve beyaz (Ficus alba) incirlerden elde edilen incir sütlerinin antibakteriyel ve antifungal etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 17, 1069-1074. https://doi.org/10.31590/ejosat.652029
 • Akın, N., 1996. Peynir yapımında kullanılan süt pıhtılaştırıcı enzimler ve bunların bazı özellikleri. Gıda, 21(6):435-442.
 • Akın, N., 1996. Peynir yapımında kullanılan süt pıhtılaştırıcı enzimler ve bunların bazı özellikleri. Gıda, 21(6):435-442.
 • Al-Bayati Z.A. ve Alwan, A.H. (1990). Effects of fig latex on lipid peroxidation and CCl4-induced lipid peroxidation in rat liver. J Ethnopharmacol, 30(2), 215-21.
 • Al-Bayati Z.A. ve Alwan, A.H. (1990). Effects of fig latex on lipid peroxidation and CCl4-induced lipid peroxidation in rat liver. J Ethnopharmacol, 30(2), 215-21.
 • Axelsson, I.G., Johansson, S.G., Larsson P.H. ve Zetterstrom, O. (1990). Characterization of allergenic components in sap extract from the weeping fig (Ficus benjamina). Int Arch Allergy Appl Immunol. 91(2), 130–5.
 • Axelsson, I.G., Johansson, S.G., Larsson P.H. ve Zetterstrom, O. (1990). Characterization of allergenic components in sap extract from the weeping fig (Ficus benjamina). Int Arch Allergy Appl Immunol. 91(2), 130–5.
 • Ayar A., Özen M., Belge, A., Karataş, K., Şahin, B., Karacaoğlan, Ç., Mutlu, D., Özkul, M., Özkul (Dağlı), M., Aksu, Ü. ve Kızılcı M.T. (2018). İncir (Ficus carica L.) genetik kaynakları muhafazası ve karakterizasyonu. TAGEM/TBAD/Ü/20/A7/P9/1815. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın.
 • Ayar A., Özen M., Belge, A., Karataş, K., Şahin, B., Karacaoğlan, Ç., Mutlu, D., Özkul, M., Özkul (Dağlı), M., Aksu, Ü. ve Kızılcı M.T. (2018). İncir (Ficus carica L.) genetik kaynakları muhafazası ve karakterizasyonu. TAGEM/TBAD/Ü/20/A7/P9/1815. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın.
 • Bock, H. (1964). Kreütterbuch darin underscheidt nammen und würckung der kreütter, standen. Herbal in which are the different names and properties of herbs. Josiam Rihel, Strassburg, 1577. Reprint Konrad Kölbl, München.In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Bock, H. (1964). Kreütterbuch darin underscheidt nammen und würckung der kreütter, standen. Herbal in which are the different names and properties of herbs. Josiam Rihel, Strassburg, 1577. Reprint Konrad Kölbl, München.In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Bohlooli, S., Mohebipoor, A., Mohammadi S., Kouhnavard M. ve Pashapoor S. (2007). Comparative study of fig tree efficacy in the treatment of common warts (Verruca vul- garis) vs. Cryotherapy. Int J Dermatol. 46(5), 524-6. https://doi: 10.1111/j.1365-4632.2007.03159.x.
 • Bohlooli, S., Mohebipoor, A., Mohammadi S., Kouhnavard M. ve Pashapoor S. (2007). Comparative study of fig tree efficacy in the treatment of common warts (Verruca vul- garis) vs. Cryotherapy. Int J Dermatol. 46(5), 524-6. https://doi: 10.1111/j.1365-4632.2007.03159.x.
 • Brehler, R., Theissen, U., Mohr C. ve Luger T. (1997). “Latex-fruit syndrome”: Frequency of cross-reacting IgE antibodies. Allergy. 52(4), 404–10.
 • Brehler, R., Theissen, U., Mohr C. ve Luger T. (1997). “Latex-fruit syndrome”: Frequency of cross-reacting IgE antibodies. Allergy. 52(4), 404–10.
 • Bykov, V.A., Demina, N.B., Kataeva, N.N., Kemenova, V.A. ve Bagirova, V.L. (2000). Enzyme preparations used for the treatment of digestion insufficiency. Pharmaceutical Chemistry Journal. 34(3), 105-9. Cancado, J.R. (1944). Ficin, a new anticoagulant. Rev Bras Biol. 4, 349-54. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Bykov, V.A., Demina, N.B., Kataeva, N.N., Kemenova, V.A. ve Bagirova, V.L. (2000). Enzyme preparations used for the treatment of digestion insufficiency. Pharmaceutical Chemistry Journal. 34(3), 105-9. Cancado, J.R. (1944). Ficin, a new anticoagulant. Rev Bras Biol. 4, 349-54. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Cormier, F., Charest, C. ve Dufresne, C. (1989). Partical prufication and properties of proteases from fig (Ficus carica) callus cultures. Food Research and Development Centre, Agricultura Canada, St.Hyacinthe, Quebec J2S 8E3, Canada. Biotechnology-Letters. 11(11), 797-802.
 • Cormier, F., Charest, C. ve Dufresne, C. (1989). Partical prufication and properties of proteases from fig (Ficus carica) callus cultures. Food Research and Development Centre, Agricultura Canada, St.Hyacinthe, Quebec J2S 8E3, Canada. Biotechnology-Letters. 11(11), 797-802.
 • Devaraj, K.B., Kumar, P.R. ve Prakash, V. (2008a). Purification, characterization, and solvent- induced thermal stabilization of ficin from Ficus carica. J Agric Food Chem. 56(23),11417-23. https://doi: 10.1021/jf802205a.
 • Devaraj, K.B., Kumar, P.R. ve Prakash, V. (2008a). Purification, characterization, and solvent- induced thermal stabilization of ficin from Ficus carica. J Agric Food Chem. 56(23),11417-23. https://doi: 10.1021/jf802205a.
 • Devaraj, K.B., Gowda, L.R. ve Prakash, V. (2008b). An unusual thermostable aspartic protease from the latex of Ficus racemosa (L.). Phytochemistry. 69(3), 647-55. https://doi: 10.1016/j.phytochem.2007.09.003.
 • Devaraj, K.B., Gowda, L.R. ve Prakash, V. (2008b). An unusual thermostable aspartic protease from the latex of Ficus racemosa (L.). Phytochemistry. 69(3), 647-55. https://doi: 10.1016/j.phytochem.2007.09.003.
 • Dioscorides, P. (1902). Des pedanios dioscurides aus anazarbos arzneimittellehre in fünf büchern, trans. and comm. In: J. Berendes. Stuttgart: Ferdinand Enke. VIII,572.
 • Dioscorides, P. (1902). Des pedanios dioscurides aus anazarbos arzneimittellehre in fünf büchern, trans. and comm. In: J. Berendes. Stuttgart: Ferdinand Enke. VIII,572.
 • Düzenli, A., Konar, A. ve Uygun, A. (1989). Bitkisel bazı enzimlerin çeşitli sütlere pıhtılaştırıcı etkileri, Çukurova Üniversitesi Dergisi. 5(1), 149-159.
 • Düzenli, A., Konar, A. ve Uygun, A. (1989). Bitkisel bazı enzimlerin çeşitli sütlere pıhtılaştırıcı etkileri, Çukurova Üniversitesi Dergisi. 5(1), 149-159.
 • Echave, D. (1954). In vitro anticoagulant action on blood of the latex of Ficus domestica. [Anticoagulant effects of the latex of Ficus domestica L. on blood in vitro]. Sem Med. 104(12), 351-2. Fadıloğlu, S. (2001). Immobilization and characterization of ficin. Nahrung Food. 45(2), 143-146.
 • Echave, D. (1954). In vitro anticoagulant action on blood of the latex of Ficus domestica. [Anticoagulant effects of the latex of Ficus domestica L. on blood in vitro]. Sem Med. 104(12), 351-2. Fadıloğlu, S. (2001). Immobilization and characterization of ficin. Nahrung Food. 45(2), 143-146.
 • Gerard, J. (1633). The herball: or, generall historie of plantes. (ss. 1545-1612). In. A. Islip I. Norton ve R. Whitakers (Ed). London.
 • Gerard, J. (1633). The herball: or, generall historie of plantes. (ss. 1545-1612). In. A. Islip I. Norton ve R. Whitakers (Ed). London.
 • Greenberg, D.M. (1955). Methods of enzymology. In. S.P. Colwick ve N.O. Kaplan (Ed.). Academic Press. (ss. 54-64) New York,
 • Greenberg, D.M. (1955). Methods of enzymology. In. S.P. Colwick ve N.O. Kaplan (Ed.). Academic Press. (ss. 54-64) New York,
 • Gonashvili, S.H.G. (1964). Proteolytic properties of the latex from the fig tree (Ficus carica Z.). Vopr Pitan. 23, 26–30. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Gonashvili, S.H.G. (1964). Proteolytic properties of the latex from the fig tree (Ficus carica Z.). Vopr Pitan. 23, 26–30. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Huang, S.D., Shu, H.C. ve Hsieh, T.S. (1972). Plant proteases. Huaxue. 3, 96–120. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Huang, S.D., Shu, H.C. ve Hsieh, T.S. (1972). Plant proteases. Huaxue. 3, 96–120. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Kang, H., Kim, Y.S. ve Chung, G.C. (2000). Characterization of natural rubber biosynthesis in Ficus benghalensis. Paris. Plant Physiol Biochem. 38(12), 979–87. ISSN : 0981-9428. France.
 • Kang, H., Kim, Y.S. ve Chung, G.C. (2000). Characterization of natural rubber biosynthesis in Ficus benghalensis. Paris. Plant Physiol Biochem. 38(12), 979–87. ISSN : 0981-9428. France.
 • Kim, J.S., Kim, Y.O., Ryu, H.J., Kwak Y.S., Lee, J.Y. ve Kang H. (2003). Isolation of stress- related genes of rubber particles and latex in fig tree (Ficus carica) and their expressions by abiotic stress or plant hormone treatments. Plant Cell Physiol. 44(4), 412-9. https://doi.org/ 10.1093/pcp/pcg058.
 • Kim, J.S., Kim, Y.O., Ryu, H.J., Kwak Y.S., Lee, J.Y. ve Kang H. (2003). Isolation of stress- related genes of rubber particles and latex in fig tree (Ficus carica) and their expressions by abiotic stress or plant hormone treatments. Plant Cell Physiol. 44(4), 412-9. https://doi.org/ 10.1093/pcp/pcg058.
 • Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1964). Ficus enzymes. II. properties of the proteolytic enzymes from the latex of Ficus carica variety Kadota. J Biol Chem. 239, 2178-83.
 • Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1964). Ficus enzymes. II. properties of the proteolytic enzymes from the latex of Ficus carica variety Kadota. J Biol Chem. 239, 2178-83.
 • Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1969). Ficin- catalyzed reactions, Hydrolysis of Alpha-N- Benzoyl-l-Arginine Ethyl Ester and Alpha-N-Benzoyl-l-Argininamide. Plant Physiol. 44(4), 609–14. https://doi.org/ 10.1104/pp.44.4.609.
 • Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1969). Ficin- catalyzed reactions, Hydrolysis of Alpha-N- Benzoyl-l-Arginine Ethyl Ester and Alpha-N-Benzoyl-l-Argininamide. Plant Physiol. 44(4), 609–14. https://doi.org/ 10.1104/pp.44.4.609.
 • Lansky, E.P., Paavilainen, H.M., Pawlus, A.D. ve Newman, R.A. (2008). Ficus spp. (fig): ethno- botany and potential as anticancer and anti-inflammatory agents. J Ethnopharmacol. 119(2), 195–213.
 • Lansky, E.P., Paavilainen, H.M., Pawlus, A.D. ve Newman, R.A. (2008). Ficus spp. (fig): ethno- botany and potential as anticancer and anti-inflammatory agents. J Ethnopharmacol. 119(2), 195–213.
 • Lansky, E.P., Paavilainen, H.M. ve Pawlus, A.D. (2011). Traditional herbal medicines for modern times. In CRC Press Taylor ve Francis Group (Ed.), Figs the genus Ficus, Boca Raton. (ss: 211-256). London –New York
 • Lansky, E.P., Paavilainen, H.M. ve Pawlus, A.D. (2011). Traditional herbal medicines for modern times. In CRC Press Taylor ve Francis Group (Ed.), Figs the genus Ficus, Boca Raton. (ss: 211-256). London –New York
 • Lansky, E.P. ve Paavilainen, H.M. (2011). Figs. The genus Ficus. In. R., Hardman.(Ed.). CRC Press. Taylor and Francis Group. (ss: 211-254). New York.
 • Lansky, E.P. ve Paavilainen, H.M. (2011). Figs. The genus Ficus. In. R., Hardman.(Ed.). CRC Press. Taylor and Francis Group. (ss: 211-254). New York.
 • Luna, L.E. (1984a). The healing practices of a Peruvian shaman. J Ethnopharmacol. 11(2), 123–33. https://doi.org/ 10.1016/0378-8741(84)90035-7.
 • Luna, L.E. (1984a). The healing practices of a Peruvian shaman. J Ethnopharmacol. 11(2), 123–33. https://doi.org/ 10.1016/0378-8741(84)90035-7.
 • Luna, L.E. (1984b). The concept of plants as teachers among four Mestizo Shamans of Iquitos, Northeastern Peru. J Ethnopharmacol. 11(2), 134-56. https:// doi.org/ 10.1016/0378-8741(84)90036-9.
 • Luna, L.E. (1984b). The concept of plants as teachers among four Mestizo Shamans of Iquitos, Northeastern Peru. J Ethnopharmacol. 11(2), 134-56. https:// doi.org/ 10.1016/0378-8741(84)90036-9.
 • Maruyama, S., Miyoshi, S. ve Tanaka, H. (1989). Angiotensin I-converting enzyme inhibitors derived from Ficus carica. Agric Biol Chem. 53(10), 2763-7. https://doi.org/10.1080/00021369.1989.10869725.
 • Maruyama, S., Miyoshi, S. ve Tanaka, H. (1989). Angiotensin I-converting enzyme inhibitors derived from Ficus carica. Agric Biol Chem. 53(10), 2763-7. https://doi.org/10.1080/00021369.1989.10869725.
 • Mavlonov, G.T., Ubaidullaeva, K.A., Rakhmanov, M.I., Abdurakhmonov, I.Y. ve Abdukarimov, A. (2008). Chitin-binding antifungal protein from Ficus carica latex. Chem. Nat Compd. 44(2), 216-219.
 • Mavlonov, G.T., Ubaidullaeva, K.A., Rakhmanov, M.I., Abdurakhmonov, I.Y. ve Abdukarimov, A. (2008). Chitin-binding antifungal protein from Ficus carica latex. Chem. Nat Compd. 44(2), 216-219.
 • Murachi, T. ve Takahashi, N. (1970). Structure and function of stem bromelain. In struct funct relat proteolytic enzymes Proc Int Symp. P. Desnuelle Ed, School of Medicine, Japan. Meeting Date 1969. (ss:298-309). Nagoya City University, Nagoya.
 • Murachi, T. ve Takahashi, N. (1970). Structure and function of stem bromelain. In struct funct relat proteolytic enzymes Proc Int Symp. P. Desnuelle Ed, School of Medicine, Japan. Meeting Date 1969. (ss:298-309). Nagoya City University, Nagoya.
 • Nassar, A.H. ve Newbury, H.J. (1987). Ficin production by callus cultures of Ficus carica. J Plant Physiol. 131(3-4), 171–179.
 • Nassar, A.H. ve Newbury, H.J. (1987). Ficin production by callus cultures of Ficus carica. J Plant Physiol. 131(3-4), 171–179.
 • Özatalay, G.Z. (2014). Aydın yöresi halk hekimliğinde incirin kullanımı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Özel Sayı II), 151-154. ISSN:2147-7833.
 • Özatalay, G.Z. (2014). Aydın yöresi halk hekimliğinde incirin kullanımı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Özel Sayı II), 151-154. ISSN:2147-7833.
 • Park, W.G. (2008). Method for preparing products containing refined latex of Ficus carica for re-growth and avian influenza prevention of birds. Korean Patent Application KR 2008-70894, 20080718. Repub. Korean Kongkae Taeho Kongbo. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Park, W.G. (2008). Method for preparing products containing refined latex of Ficus carica for re-growth and avian influenza prevention of birds. Korean Patent Application KR 2008-70894, 20080718. Repub. Korean Kongkae Taeho Kongbo. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Pawlus, A.D., Cartwright, C.A., Vijjeswarapu, M., Liu, Z., Woltering, E. ve Newman, R.A. (2008). Antiangiogenic activity from the fruit latex of Ficus carica (Fig). In Abstracts of the 7th Joint Meeting of the Association Francophone, Athens, Greece, Planta Med. 74, 72. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Pawlus, A.D., Cartwright, C.A., Vijjeswarapu, M., Liu, Z., Woltering, E. ve Newman, R.A. (2008). Antiangiogenic activity from the fruit latex of Ficus carica (Fig). In Abstracts of the 7th Joint Meeting of the Association Francophone, Athens, Greece, Planta Med. 74, 72. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Perello, M., Arribere, M.C., Caffini, N.O. ve Priolo, N.S. (2000). Proteolytic enzymes from the latex of Ficus pumila L. (Moraceae). Acta Farm Bonaerense. 19(4), 257-62. ISSN:0326-2383.
 • Perello, M., Arribere, M.C., Caffini, N.O. ve Priolo, N.S. (2000). Proteolytic enzymes from the latex of Ficus pumila L. (Moraceae). Acta Farm Bonaerense. 19(4), 257-62. ISSN:0326-2383.
 • Plinius C. ve Pliny (the Elder). (1970). C. Plini Secundi naturalis historiae, libri XXXVII. In: Mayhoff. K.F.T., Stuttgart: B.C. Teubner (Eds): The Natural History. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Plinius C. ve Pliny (the Elder). (1970). C. Plini Secundi naturalis historiae, libri XXXVII. In: Mayhoff. K.F.T., Stuttgart: B.C. Teubner (Eds): The Natural History. In. Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Rajabi, O., Danaie, B.J., Varasateh, A.R., Jahangiri, L. ve Baratian, A. (2006). Quantitative analysis of amount and activity of ficin in Khorasan’s fig tree latex retrieved from different organs of trees in different seasons. Faslnamah-i Giyahan-i Daruyi. 5, 11–20, 98.
 • Rajabi, O., Danaie, B.J., Varasateh, A.R., Jahangiri, L. ve Baratian, A. (2006). Quantitative analysis of amount and activity of ficin in Khorasan’s fig tree latex retrieved from different organs of trees in different seasons. Faslnamah-i Giyahan-i Daruyi. 5, 11–20, 98.
 • Richter, G., Schwarz, H.P., Dorner, F., ve Turecek, P.L. (2002). Activationand inactivation of human factor X by proteases derived from Ficus carica. Br J Haematol. 119(4), 1042–51. https://doi.org/10.1046/j.1365-2141.2002.03954.x
 • Richter, G., Schwarz, H.P., Dorner, F., ve Turecek, P.L. (2002). Activationand inactivation of human factor X by proteases derived from Ficus carica. Br J Haematol. 119(4), 1042–51. https://doi.org/10.1046/j.1365-2141.2002.03954.x
 • Rubnov, S., Kashman, Y., Rabinowitz, M., Schlesinger, M. ve Mcchoulam, R. (2001). Suppressor of cancer cell proliferation from fig (Ficus carica) resin isolation and structure elucidation. J. Nut. Prod. 64(7), 993-996. https://doi.org/ 10.1021/np000592z.
 • Rubnov, S., Kashman, Y., Rabinowitz, M., Schlesinger, M. ve Mcchoulam, R. (2001). Suppressor of cancer cell proliferation from fig (Ficus carica) resin isolation and structure elucidation. J. Nut. Prod. 64(7), 993-996. https://doi.org/ 10.1021/np000592z.
 • Sapozhnikova, E.V. (1940). The chemical composition of the fruits and latex of Ficus carica L. Biokhim Kul’tur Rastenii. 7, 485–8. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Sapozhnikova, E.V. (1940). The chemical composition of the fruits and latex of Ficus carica L. Biokhim Kul’tur Rastenii. 7, 485–8. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Say, D., Soltani, M. ve Güzeler, N. (10 -12 Mayıs 2012). Bazı bitkisel pıhtılaştırıcıların sütü pıhtılaştırma kuvvetleri. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. (ss. 701-703). Konya, Türkiye.
 • Say, D., Soltani, M. ve Güzeler, N. (10 -12 Mayıs 2012). Bazı bitkisel pıhtılaştırıcıların sütü pıhtılaştırma kuvvetleri. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. (ss. 701-703). Konya, Türkiye.
 • Say, D. ve Güzeler, N. (2016). Süt pıhtılaştırılmasında kullanılan bazı bitkiler. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Özel Sayı, 253-261. https://doi.org/10.17100/nevbiltek.211004
 • Say, D. ve Güzeler, N. (2016). Süt pıhtılaştırılmasında kullanılan bazı bitkiler. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Özel Sayı, 253-261. https://doi.org/10.17100/nevbiltek.211004
 • Sgarbieri, V.C., Gupte, S.M., Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1964). Ficus enzymes. I. separation of the proteolytic enzymes of Ficus carica and Ficus glabrata latices. J. Biol. Chem. 239(7), 2170-7.
 • Sgarbieri, V.C., Gupte, S.M., Kramer, D.E. ve Whitaker, J.R. (1964). Ficus enzymes. I. separation of the proteolytic enzymes of Ficus carica and Ficus glabrata latices. J. Biol. Chem. 239(7), 2170-7.
 • Sgarbieri, V.C. (1965). Proteolytic enzymes in latex from several varieties of (Ficus carica). Bragantia 24, 109-24. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Sgarbieri, V.C. (1965). Proteolytic enzymes in latex from several varieties of (Ficus carica). Bragantia 24, 109-24. In Lansky E.P. ve Paavilainen H.M. (Ed.) Figs: The Genus Ficus.
 • Sugiura, M. ve Sasaki, M. (1973). Studies on proteinases from Ficus carica var. Horaishi. II. Physicochemical properties of ficin A, B, C, and D. Yakugaku Zasshi. 93(1), 63-7. https://doi.org/ 10.1248/yakushi1947.93.1_63.
 • Sugiura, M. ve Sasaki, M. (1973). Studies on proteinases from Ficus carica var. Horaishi. II. Physicochemical properties of ficin A, B, C, and D. Yakugaku Zasshi. 93(1), 63-7. https://doi.org/ 10.1248/yakushi1947.93.1_63.
 • Sugiura, M. ve Sasaki, M. (1974). Studies on proteinases from Ficus carica var Horaishi. V. purification and properties of a sugar-containing proteinase (ficin S). Biochim Biophys Acta. 350(1), 38–47. https://doi.org/ 10.1016/0005-2744(74)90200-9.
 • Sugiura, M. ve Sasaki, M. (1974). Studies on proteinases from Ficus carica var Horaishi. V. purification and properties of a sugar-containing proteinase (ficin S). Biochim Biophys Acta. 350(1), 38–47. https://doi.org/ 10.1016/0005-2744(74)90200-9.
 • Şahin, N. (2021). Ayahuasca: ruhların sarmaşığı. Şırnak Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 27, 234-259.
 • Şahin, N. (2021). Ayahuasca: ruhların sarmaşığı. Şırnak Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 27, 234-259.
 • Taira, T., Ohdomari, A., Nakama, N., Shimoji, M., ve Ishihara, M. (2005). Characterization and antifungal activity of Gazyumaru (Ficus crocarpa) latex chitinases: Both the chitin- binding and the antifungal activities of class I chitinase are reinforced with increasing ionic strength. Biosci Biotechnol Biochem. 69, 811-8. https://doi.org/10.1271/bbb.69.811
 • Taira, T., Ohdomari, A., Nakama, N., Shimoji, M., ve Ishihara, M. (2005). Characterization and antifungal activity of Gazyumaru (Ficus crocarpa) latex chitinases: Both the chitin- binding and the antifungal activities of class I chitinase are reinforced with increasing ionic strength. Biosci Biotechnol Biochem. 69, 811-8. https://doi.org/10.1271/bbb.69.811
 • TÜİK. (2021). Bitkisel ürün denge tabloları 2019-2020. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Tarim-111 Sayı:37246 18.03.2021 (Erişim: Ekim 2021).
 • TÜİK. (2021). Bitkisel ürün denge tabloları 2019-2020. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Tarim-111 Sayı:37246 18.03.2021 (Erişim: Ekim 2021).
 • US2365728A. ( 2021). Treatment of sausages and sausage casings patents google.com › patent (Erişim: Mayıs 2021).
 • US2365728A. ( 2021). Treatment of sausages and sausage casings patents google.com › patent (Erişim: Mayıs 2021).
 • Ullman, S.B. (1952). The inhibitory and necrosis-inducing effects of the latex of Ficus carica L. on transplanted and spontaneous tumours. Exp Med Surg. 10(1), 26-49.
 • Ullman, S.B. (1952). The inhibitory and necrosis-inducing effects of the latex of Ficus carica L. on transplanted and spontaneous tumours. Exp Med Surg. 10(1), 26-49.
 • Vınson, A. (1999). The functional food properties of figs, Cereal Foodsworld. 44(2), 82-87.
 • Vınson, A. (1999). The functional food properties of figs, Cereal Foodsworld. 44(2), 82-87.
 • Walti, A. (1954). Isolating proteolytic enzyme and suspended matter in Ficus latex. US Patent 2694032 19541109.
 • Walti, A. (1954). Isolating proteolytic enzyme and suspended matter in Ficus latex. US Patent 2694032 19541109.
 • Wang, J., Wang X. ve Jiang S. (2008). Cytotoxicity of fig fruit latex against human cancer cells. Food Chem Toxicol. 46(3), 1025–33. https:doi.org/10.1016/j.fct.2007.10.042
 • Wang, J., Wang X. ve Jiang S. (2008). Cytotoxicity of fig fruit latex against human cancer cells. Food Chem Toxicol. 46(3), 1025–33. https:doi.org/10.1016/j.fct.2007.10.042
 • WebMD. (2021). https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-141/ficin Erişim: (Mayıs 2021).
 • WebMD. (2021). https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-141/ficin Erişim: (Mayıs 2021).
 • Williams, D.C., Sgarbieri, V.C. ve Whitaker. J.R. (1968). Proteolytic activity in the genus Ficus. Plant Physiol. 43(7), 1083–8. https:/doi.org/10.1104/pp.43.7.1083.
 • Williams, D.C., Sgarbieri, V.C. ve Whitaker. J.R. (1968). Proteolytic activity in the genus Ficus. Plant Physiol. 43(7), 1083–8. https:/doi.org/10.1104/pp.43.7.1083.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agriculture, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Arzu AYAR
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
0000-0002-2080-209X
Türkiye


Çağlar KARACAOĞLAN
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
0000-0003-1746-1455
Türkiye

Supporting Institution İncir Araştırma Enstitüsü
Publication Date February 28, 2023
Submission Date May 25, 2022
Acceptance Date November 29, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Ayar, A. & Karacaoğlan, Ç. (2023). İncir Sütü- Fisin- Lateks . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 12-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uazimder/issue/76026/1121294