Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Farklı Potasyum Dozları İle Gübrelemenin İncirde Meyve Kalitesine Etkisi (Ficus carica L. Cv Sarılop)

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 1 - 11, 28.02.2023

Abstract

Sarılop türündeki incir, Türkiye’de yetişen karlılığı yüksek tarım ürünlerinden biridir. Bitki besin maddelerinin hem yapraktan hem topraktan doğru zamanda ve doğru dozda uygulanması, meyve ağaçlarından elde edilen ürünün kalitesine etki eden başlıca unsurlardan biridir. Bu konuyla ilgili Sarılop odaklı detaylı çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu çalışma kapsamında, 3 farklı dozda potasyumun (K) ‘Sarılop’ incir çeşidinin niteliksel özelliklerine etkileri incelenmiştir. Potasyum (0) Kontrol, 10 g ve 20 g olarak yapraktan Haziran-Temmuz aylarında uygulanmıştır. Uygulamaların ostiol açıklığına, L ve b renk parametrelerine etkisi tespit edilmiştir. 20 g KTS uygulamaları ostiol açıklığında kontrole kıyasla kayda değer bir düşüşe yol açmıştır. L* değeri en yüksek Kontrol grubunda, b* renk değeri ise en yüksek 20 g KTS grubunda ölçümlenmiştir. Bunun yanı sıra, K uygulamalarının incir meyvelerinde güneş yanıklığı ve çatlak meyve oranlarını düşürdüğü gözlenmiştir

References

 • Abd-El-Rhman, I.E., Attia, M.F., Genaidy, E.A.E., Haggag, L.F. (2017). Effect of potassium and supplementary irrigation on growth. yield and fruit quality of fig trees (Ficus carica L.) under drought stress conditions. Middle East Journal of Agriculture Research. 6(4). 887-898.
 • Aksoy, U. (1981). Akça. Göklop ve Sarılop incir çeşitlerinde meyve gelişmesi olgunlaşması ve depolanması üzerinde araştırmalar [Doktora Tezi. İzmir Ege Üniversitesi].
 • Aksoy, U., Anaç, D., Hakerlerler, H., ve Düzbastılar, M. (1987). Germencik yöresi sarılop incir bahçelerinin beslenme durumu ve incelenen besin elementleri ile bazı verim ve kalite özellikleri arasındaki ilişkiler. Tariş Araştırma Geliştirme Müdürlüğü. (006). 7-21.
 • Aksoy, U. (1991). Kuru İncir Üretiminde Kaliteyi Etkileyen Faktörler: İncirde Verimlilik Paneli [Konferans sunumu]. MPM 1991. Aydın. Türkiye.
 • Aksoy, U., Can, H.Z., Hepaksoy, S., Şahin, N. (2001). İncir Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP (Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi) Yayınları. 45.
 • Allison, L. E. ve Moodie, C. D. (1965). Carbonate In: Black. C. A.. Ed.. Methods of soil analysis. Part 2: Chemical and microbiological properties.Agronomy.1379-1398. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.c40
 • Al-Saif, A.M., Mosa, W.F.A., Saleh, A.A., Ali, M.M., Sas-Paszt, L., Abada, H.S., Abdel-Sattar, M. (2022). Yield and fruit quality response of pomegranate (punica granatum) to foliar spray of potassium. calcium and kaolin. Horticulturae (8). 946. https://doi.org/10.3390/horticulturae8100946
 • Anaç, D., Aksoy, U., Hakerlerler, H. ve Düzbastılar, M. (1992). Küçük menderes havzası incir bahçelerinin beslenme durumu ve incelenen toprak ve yaprak besin elementleri ile bazı verim ve kalite özellikleri arasındaki ilişkiler. Tariş Araştırma Geliştirme Müdürlüğü. (004). 9-25.
 • Bouyoucos, G.J. (1962). Hydrometer method ımproved for making particle size analysis of soils. Agronomy Journal. (54). 464-465. http://dx.doi.org/10.2134/agronj1962.00021962005400050028x
 • Can, H.Z. (1993). Bazı seçilmiş sofralık incir çeşitlerinin Ege bölgesi koşullarında özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. (Tez No. 27760) [Yüksek Lisans Tezi. İzmir Ege Üniversitesi].
 • Çalışkan, O. ve Polat, A. A. (2008). Fruit characteristics of fig cultuvars and genotypes grown in Turkey. Scientia Horticulture (115). 360-367.
 • Çatmadım, G. (2014). Aydın ili Kuyucak ilçesinde (Büyük Menderes Ovası) yetiştirilen Sarılop ve Bursa Siyahı incir çeşitlerinde meyve gelişimlerinin belirlenmesi. (Tez No. 363734) [Yüksek Lisans Tezi. Ordu Üniversitesi].
 • Demir, Ö. (2005) Organik incir bahçelerinde yöneyin ağaç gelişimi, verim ve kalite üzerine etkileri. (Tez No. 169591) [Yüksek Lisans Tezi. İzmir Ege Üniversitesi].
 • Ercisli, S., Tosun, M., Karlidag, H., Dzubur, A., Hadziabulic, S. ve Aliman. Y. (2012). Color and antioxidant characteristics of some fresh fig (Ficus carica L.) genotypes from northeastern Turkey. Plant Foods for Human Nutrition. (67). 271–276.
 • Ertan, B., Çonaboğlu, F., Şahin. B., Ertan. E., Tutmuş, E., Özen, M., Belge, A., Kocataş, H. ve Yazıcı, K. (17-20 Kasım 2009). Sarılop incir çeşidinde kaolin partikül film uygulamalarının verim ve bazı kalite parametrelerine etkileri. 1. GAP Organik Tarım Kongresi Şanlıurfa. Türkiye.
 • Eryüce, N., Çolakoğlu, H., Aydın, Ş. ve Çokuysal, B. (1995). The effect of k and mg fertilization on some quality characteristics and mineral nutrition of fig. International Symposium on The Quality of Fruit and Vegetables: The Influence of Pre-And Post-Harvest Factors and Technology Chania. Greece Acta Horticulturae. (379). 199-204.
 • Fieldclimate. (2021).Tarımsal meteorolojik veri yönetimi. https://fieldclimate.com/station/00002B17/data
 • Google Earth. (2021). https://earth.google.com/
 • Honar, T., Shabani, A., Abdolahipour, M., Dalir, N., Sepaskhah, A.R., Kamgar-Haghighi, A.A., Jafari, M. (2020). Effect of supplemental irrigation timing and potassium fertilizer on rain-fed fig in micro-catchment: yield and yield quality. Iran Agricultural Research. 39(2) 29-36.
 • İrget, M. E., Aydın. Ş., Oktay, M., Tutam, M., Aksoy, U. ve Nalbant, M. (1998). İncirde potasyum nitrat ve kalsiyum nitrat gübrelerinin yapraktan uygulanmasının bazı besi maddeleri kapsamı ve meyve kalite özelliklerine etkisi. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi. (2). 414-421.
 • İrget, M. E., Okur, B., Ongun, A.R., Tepecik, M., Kayıkçıoğlu, H.H., Aydın, Ş., Özkan, R., Şahin, N. (2005). Topraktan kalsiyum uygulamasının incirde bazı kalite özelliklerine etkisi. (Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi) Yayınları. (7). 25-74.
 • İrget, M. E., Aksoy, U., Okur, B., Ongun, A. R. ve Tepecik, M. (2008). Effect of calcium based fertilization on dried fig (Ficus carica L. cv. Sarılop) yield and quality. Scientia Horticulturae (118). 308-313.
 • Jackson, M.L. (1958). Soil chemical analysis. Prenctice-Hall Inc. https://archieve.org/details/ soilchemicalanal030843mbp/page/n11/mode/2up
 • Kabasakal, A. (1990). İncir Yetiştiriciliği. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı.https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/pdf_goster?file=bd4c75371fd7cc142b21b79e820555e4
 • Khoogar, Z., Zare, H., Zare, E., Aminpour, J., Zare, N. ve Nasrolahi, Kh. (2013). Effect of different nutrient elements on quality and quantity of fig (ficus carica cv. " sabz") fruits under rain fed condition. Soil and Water Reaserch Institute.2008SP.43. http://agris.fao.org/aos/records/IR2012031637
 • Knudsen, D., Peterson, G.A. ve Pratt, P. (1982). Lithium. sodium and potassium. in: page. a.l.. ed.. methods of soil analysis. American Society of Agronomy.225-246. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.2ed.c13
 • Lindsay, W.L. ve Norvell, W.A. (1978). Development of a dtpa soil test for zinc. ıron. manganese. and copper. Soil Science Society of America Journal. (42). 421-428.
 • Messaoudi, Z. ve Haddadi, I. (2008). Morphological and chemical characterization of fourteen fig cultivars cultivated in Oulmes area. Morocco. Acta Hort (ISHS). (798). 83-86.
 • Mordoğan, N., Hakerlerler, H., Ceylan, Ş., Aydın, Ş., Yağmur, B., Aksoy, U. (2013). Effect of organic fertilization on fig leaf nutrients and fruit quality. Journal of Plant Nutrition. (36). 1128- 1137.
 • Olsen, S.R. ve Dean, L.R. (1965). Phosphorus. in: methods of soil analysis. American Society of Agronomy.(9). 920-926.
 • Opara, L.U., Studman, C.J. ve Banks, N.H. (1997). Fruit skin splitting and cracking. Horticultural Reviews. (19). 217-262.
 • Özen, M., Çobanoğlu, F., Kocataş, H., Tan, N., Ertan, B., Şahin, B., Konak, R., Doğan, Ö., Tutmuş, E., Kösoğlu, İ., Şahin, N. ve Özkan, R. (2007). İncir Yetiştiriciliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. İncir Araştırma Enstitüsü. https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/pdf_goster?file=49bc745ea0dffeebc6f4466b594624d5#book/
 • Page, A.L., Miller, R.H. ve Keeney, D.R. (1982). Methods of soil analyses-part ıı. chemical and microbiological properties. American Society of Agronomy. In Soil Science Society of America. (WI). 1159.
 • Richards, L.A. (1954). Diagnosis and ımprovement of saline alkali soils. US Department of Agriculture. https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/20360500/hb60_pdf/hb60complete.pdf
 • Soliman, S.S., Alebidi, A.I., Al-Obeed, R.S. ve Al-Saif, A.M. (2018). Effect of potassium fertilizer on fruit quality and mineral composition of fig (Ficus carica L. cv. Brown Turky). Pak. J. Bot. (50). 1753–1758.
 • Tan, N., Çobanğlu, F., Kocataş, H. ve Seferoğlu, S. (2009). Impacts of different natural fertilization techniques that was implemented on organic agriculture system on fruit quality criterions of (Ficus Carica L. cv. Sarilop) dried fig cultuvar. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı. 545-554.
 • Thomas, G.W. (1982). Exchangeable cations. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties (second edition). American Society of Agronomy. Soil Science Society of America. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.2ed.c9 Uzun, S. ve Yarılgaç, T. (2021). Germencik (Aydın) ilçesinde yetiştirilen Sarılop incirlerinde (Ficus carica L.) klon seleksiyonu. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi. 7(1). 1-8.
 • Walkley, A. ve Black, I.A. (1934). An examination of the degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science. 37(1). 29-38.
 • Wolf, B. (1971). The determination of boron in soil extracts. plant materials. composts. manures. water and nutrient solutions. Soil Science and Plant Analysis. (2). 363-374.
 • Tepecik, M. (2010) Farklı potasyum dozlarının incirde kaliteye etkisi. (Tez No. 284836) [Doktora Tezi. İzmir Ege Üniversitesi].

The Effect of Fertilization with Different Potassium Doses on Fruit Quality in Table Figs (Ficus Carica L. Cv Sarılop)

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 1 - 11, 28.02.2023

Abstract

Sarılop type fig variety is a highly profitable agricultural product grown in Turkey. The application of plant nutrients from both leaves and soil at the appropriate dose and time is one of the main factors affecting the quality of the product obtained from fruit trees. There are very few detailed studies focusing on Sarılop in this context. In this study, the impacts of 3 different doses of potassium
(K) on the quality features of the 'Sarılop' fig variety were investigated. Potassium (0) Control was applied as 10 g and 20 g foliar in June-July. It was determined that the applications had an effect on the ostiole-end crack and b color parameters. 20 g KTS applications caused a significant decrease in ostiole-end crack compared to the control. The highest L* value was measured in the Control group,
while the b* color value was the highest in the 20 g KTS group. However, it was determined that K applications reduced the rate of sunscald and cracked fruit in fig fruits

References

 • Abd-El-Rhman, I.E., Attia, M.F., Genaidy, E.A.E., Haggag, L.F. (2017). Effect of potassium and supplementary irrigation on growth. yield and fruit quality of fig trees (Ficus carica L.) under drought stress conditions. Middle East Journal of Agriculture Research. 6(4). 887-898.
 • Aksoy, U. (1981). Akça. Göklop ve Sarılop incir çeşitlerinde meyve gelişmesi olgunlaşması ve depolanması üzerinde araştırmalar [Doktora Tezi. İzmir Ege Üniversitesi].
 • Aksoy, U., Anaç, D., Hakerlerler, H., ve Düzbastılar, M. (1987). Germencik yöresi sarılop incir bahçelerinin beslenme durumu ve incelenen besin elementleri ile bazı verim ve kalite özellikleri arasındaki ilişkiler. Tariş Araştırma Geliştirme Müdürlüğü. (006). 7-21.
 • Aksoy, U. (1991). Kuru İncir Üretiminde Kaliteyi Etkileyen Faktörler: İncirde Verimlilik Paneli [Konferans sunumu]. MPM 1991. Aydın. Türkiye.
 • Aksoy, U., Can, H.Z., Hepaksoy, S., Şahin, N. (2001). İncir Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP (Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi) Yayınları. 45.
 • Allison, L. E. ve Moodie, C. D. (1965). Carbonate In: Black. C. A.. Ed.. Methods of soil analysis. Part 2: Chemical and microbiological properties.Agronomy.1379-1398. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.c40
 • Al-Saif, A.M., Mosa, W.F.A., Saleh, A.A., Ali, M.M., Sas-Paszt, L., Abada, H.S., Abdel-Sattar, M. (2022). Yield and fruit quality response of pomegranate (punica granatum) to foliar spray of potassium. calcium and kaolin. Horticulturae (8). 946. https://doi.org/10.3390/horticulturae8100946
 • Anaç, D., Aksoy, U., Hakerlerler, H. ve Düzbastılar, M. (1992). Küçük menderes havzası incir bahçelerinin beslenme durumu ve incelenen toprak ve yaprak besin elementleri ile bazı verim ve kalite özellikleri arasındaki ilişkiler. Tariş Araştırma Geliştirme Müdürlüğü. (004). 9-25.
 • Bouyoucos, G.J. (1962). Hydrometer method ımproved for making particle size analysis of soils. Agronomy Journal. (54). 464-465. http://dx.doi.org/10.2134/agronj1962.00021962005400050028x
 • Can, H.Z. (1993). Bazı seçilmiş sofralık incir çeşitlerinin Ege bölgesi koşullarında özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. (Tez No. 27760) [Yüksek Lisans Tezi. İzmir Ege Üniversitesi].
 • Çalışkan, O. ve Polat, A. A. (2008). Fruit characteristics of fig cultuvars and genotypes grown in Turkey. Scientia Horticulture (115). 360-367.
 • Çatmadım, G. (2014). Aydın ili Kuyucak ilçesinde (Büyük Menderes Ovası) yetiştirilen Sarılop ve Bursa Siyahı incir çeşitlerinde meyve gelişimlerinin belirlenmesi. (Tez No. 363734) [Yüksek Lisans Tezi. Ordu Üniversitesi].
 • Demir, Ö. (2005) Organik incir bahçelerinde yöneyin ağaç gelişimi, verim ve kalite üzerine etkileri. (Tez No. 169591) [Yüksek Lisans Tezi. İzmir Ege Üniversitesi].
 • Ercisli, S., Tosun, M., Karlidag, H., Dzubur, A., Hadziabulic, S. ve Aliman. Y. (2012). Color and antioxidant characteristics of some fresh fig (Ficus carica L.) genotypes from northeastern Turkey. Plant Foods for Human Nutrition. (67). 271–276.
 • Ertan, B., Çonaboğlu, F., Şahin. B., Ertan. E., Tutmuş, E., Özen, M., Belge, A., Kocataş, H. ve Yazıcı, K. (17-20 Kasım 2009). Sarılop incir çeşidinde kaolin partikül film uygulamalarının verim ve bazı kalite parametrelerine etkileri. 1. GAP Organik Tarım Kongresi Şanlıurfa. Türkiye.
 • Eryüce, N., Çolakoğlu, H., Aydın, Ş. ve Çokuysal, B. (1995). The effect of k and mg fertilization on some quality characteristics and mineral nutrition of fig. International Symposium on The Quality of Fruit and Vegetables: The Influence of Pre-And Post-Harvest Factors and Technology Chania. Greece Acta Horticulturae. (379). 199-204.
 • Fieldclimate. (2021).Tarımsal meteorolojik veri yönetimi. https://fieldclimate.com/station/00002B17/data
 • Google Earth. (2021). https://earth.google.com/
 • Honar, T., Shabani, A., Abdolahipour, M., Dalir, N., Sepaskhah, A.R., Kamgar-Haghighi, A.A., Jafari, M. (2020). Effect of supplemental irrigation timing and potassium fertilizer on rain-fed fig in micro-catchment: yield and yield quality. Iran Agricultural Research. 39(2) 29-36.
 • İrget, M. E., Aydın. Ş., Oktay, M., Tutam, M., Aksoy, U. ve Nalbant, M. (1998). İncirde potasyum nitrat ve kalsiyum nitrat gübrelerinin yapraktan uygulanmasının bazı besi maddeleri kapsamı ve meyve kalite özelliklerine etkisi. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi. (2). 414-421.
 • İrget, M. E., Okur, B., Ongun, A.R., Tepecik, M., Kayıkçıoğlu, H.H., Aydın, Ş., Özkan, R., Şahin, N. (2005). Topraktan kalsiyum uygulamasının incirde bazı kalite özelliklerine etkisi. (Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi) Yayınları. (7). 25-74.
 • İrget, M. E., Aksoy, U., Okur, B., Ongun, A. R. ve Tepecik, M. (2008). Effect of calcium based fertilization on dried fig (Ficus carica L. cv. Sarılop) yield and quality. Scientia Horticulturae (118). 308-313.
 • Jackson, M.L. (1958). Soil chemical analysis. Prenctice-Hall Inc. https://archieve.org/details/ soilchemicalanal030843mbp/page/n11/mode/2up
 • Kabasakal, A. (1990). İncir Yetiştiriciliği. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı.https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/pdf_goster?file=bd4c75371fd7cc142b21b79e820555e4
 • Khoogar, Z., Zare, H., Zare, E., Aminpour, J., Zare, N. ve Nasrolahi, Kh. (2013). Effect of different nutrient elements on quality and quantity of fig (ficus carica cv. " sabz") fruits under rain fed condition. Soil and Water Reaserch Institute.2008SP.43. http://agris.fao.org/aos/records/IR2012031637
 • Knudsen, D., Peterson, G.A. ve Pratt, P. (1982). Lithium. sodium and potassium. in: page. a.l.. ed.. methods of soil analysis. American Society of Agronomy.225-246. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.2ed.c13
 • Lindsay, W.L. ve Norvell, W.A. (1978). Development of a dtpa soil test for zinc. ıron. manganese. and copper. Soil Science Society of America Journal. (42). 421-428.
 • Messaoudi, Z. ve Haddadi, I. (2008). Morphological and chemical characterization of fourteen fig cultivars cultivated in Oulmes area. Morocco. Acta Hort (ISHS). (798). 83-86.
 • Mordoğan, N., Hakerlerler, H., Ceylan, Ş., Aydın, Ş., Yağmur, B., Aksoy, U. (2013). Effect of organic fertilization on fig leaf nutrients and fruit quality. Journal of Plant Nutrition. (36). 1128- 1137.
 • Olsen, S.R. ve Dean, L.R. (1965). Phosphorus. in: methods of soil analysis. American Society of Agronomy.(9). 920-926.
 • Opara, L.U., Studman, C.J. ve Banks, N.H. (1997). Fruit skin splitting and cracking. Horticultural Reviews. (19). 217-262.
 • Özen, M., Çobanoğlu, F., Kocataş, H., Tan, N., Ertan, B., Şahin, B., Konak, R., Doğan, Ö., Tutmuş, E., Kösoğlu, İ., Şahin, N. ve Özkan, R. (2007). İncir Yetiştiriciliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. İncir Araştırma Enstitüsü. https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/pdf_goster?file=49bc745ea0dffeebc6f4466b594624d5#book/
 • Page, A.L., Miller, R.H. ve Keeney, D.R. (1982). Methods of soil analyses-part ıı. chemical and microbiological properties. American Society of Agronomy. In Soil Science Society of America. (WI). 1159.
 • Richards, L.A. (1954). Diagnosis and ımprovement of saline alkali soils. US Department of Agriculture. https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/20360500/hb60_pdf/hb60complete.pdf
 • Soliman, S.S., Alebidi, A.I., Al-Obeed, R.S. ve Al-Saif, A.M. (2018). Effect of potassium fertilizer on fruit quality and mineral composition of fig (Ficus carica L. cv. Brown Turky). Pak. J. Bot. (50). 1753–1758.
 • Tan, N., Çobanğlu, F., Kocataş, H. ve Seferoğlu, S. (2009). Impacts of different natural fertilization techniques that was implemented on organic agriculture system on fruit quality criterions of (Ficus Carica L. cv. Sarilop) dried fig cultuvar. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı. 545-554.
 • Thomas, G.W. (1982). Exchangeable cations. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties (second edition). American Society of Agronomy. Soil Science Society of America. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.2ed.c9 Uzun, S. ve Yarılgaç, T. (2021). Germencik (Aydın) ilçesinde yetiştirilen Sarılop incirlerinde (Ficus carica L.) klon seleksiyonu. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi. 7(1). 1-8.
 • Walkley, A. ve Black, I.A. (1934). An examination of the degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science. 37(1). 29-38.
 • Wolf, B. (1971). The determination of boron in soil extracts. plant materials. composts. manures. water and nutrient solutions. Soil Science and Plant Analysis. (2). 363-374.
 • Tepecik, M. (2010) Farklı potasyum dozlarının incirde kaliteye etkisi. (Tez No. 284836) [Doktora Tezi. İzmir Ege Üniversitesi].

Details

Primary Language Turkish
Subjects Horticulture
Journal Section Articles
Authors

Çağlar KARACAOĞLAN
İNCİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0003-1746-1455
Türkiye


Hakkı Zafer CAN
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7804-4156
Türkiye

Supporting Institution İNCİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Publication Date February 28, 2023
Submission Date September 5, 2022
Acceptance Date February 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Karacaoğlan, Ç. & Can, H. Z. (2023). Farklı Potasyum Dozları İle Gübrelemenin İncirde Meyve Kalitesine Etkisi (Ficus carica L. Cv Sarılop) . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uazimder/issue/76026/1170061