Benzerlik Oranı

 Yazarlar dergiye gönderecekleri makaleleri iThenticate ile kontrol etmeleri gerekmektedir. Dergiye gönderilen makalelerde benzerlik raporlarının %20'nin altında olması beklenmektedir. Benzerlik oranı alınırken kaynaklar hariç tutulabilir.