Benzerlik Oranı

 Yazarlar dergiye gönderecekleri makaleleri iThenticate ile kontrol etmeleri gerekmektedir. Dergiye gönderilen makalelerde benzerlik raporlarının %20'nin altında olması beklenmektedir. Benzerlik oranı alınırken kaynaklar hariç tutulabilir. 

Son Güncelleme Zamanı: 4.04.2023 10:08:04