Amaç ve Kapsam

Dergi, tarımın bütün alanlarında yapılan akademik araştırma sonuçlarını uluslararası bir platformda online olarak bilim insanlarına, araştırıcılara, tarımla uğraşan yetiştiricilere ulaştırmayı amaçlamaktadır. Başta Türk tarımı olmak üzere dünya tarımında kalkınma ve gelişmeye katkı yapmayı amaç edinen bilim insanları ve araştırıcılarca yürütülen güncel çalışmaların ilgililere aktarılmasını ilke edinmiştir.

Dergi, Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği'nin uluslararası akademik bir yayınıdır. Dergi Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde makale kabul etmekte, tarımın bütün alanlarında yapılan araştırma makaleleri ile güncel ve önemli derlemeleri hakem incelemesinden geçtikten sonra yayınlamaktadır. Yılda 4 sayı olmak üzere online olarak kendi web sayfasından bilimsel araştırma ve derleme makalelerini araştırıcı ve yetiştiricilere ulaştırmaktadır. Makalelerin yayımlanmasından ücret alınmamaktadır.