Aim & Scope

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD) yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Eğitim Bilimlerinin bütün alanlarında kuramsal veya uygulamalı araştırma desenleriyle gerçekleştirilen nitelikli bilimsel çalışmaların yayımlanması amaçlanmaktadır. 

Bilgisayar ve Teknoloji Bilimleri Eğitimi, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri ve alt dalları, Fen ve Matematik Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Özel Eğitim, Temel Eğitim, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında gerçekleştirilen kuramsal ve uygulamalı çalışmalar UEAD'ın yayın politikası kapsamına girer.


Period Months
April October