Book Review
BibTex RIS Cite

lköğretim (1-5) Türkçe Kitaplarında Ortak Sorunlar ve Uygulamalı Öneriler

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 79 - 91, 20.04.2018

Abstract

Bu çalışma, ilköğretim 1. kademede
okutulan Türkçe ders kitaplarını doküman analizi yöntemiyle incelemiş ve şu bulguları
ortaya çıkarmıştır. Metne doğal, ilginç ve dolaylı bir geçiş kazandıracak,
öğrencilerin dikkat ve ilgisini çekerek onlarda okuma isteği uyandıracak ön aşamanın
etkili kullanılmadığı saptanmıştır. Dersin doğal bir bütünsellik içinde
işlenmesini sağlayacak ön aşama, kavrama aşaması ve son aşama uygun bir sıra
izlememiştir. Bazı etkinliklerin, öğrencilerin gerçek yaşamıyla bağdaşmadığı
gözlenirken, öğrencilerin kavramsal ve bilişsel gelişim süreçlerine uygun
olmayan etkinliklerin sıklıkla kullanıldığı görülmüştür.  Ayrıca, okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalar,
çeşitlilik yaratmaktan uzak, tekdüze bir yöntemle verilmiş, çeşitlilik ve
zenginlik eksikliği, okuma sonrası etkinliklerde de kendini göstermiştir. Yurt
dışındaki dil öğretim programlarında yaygın olarak kullanılan uygulamaların Türkçe
ders kitaplarında yer almaması ve bunun yarattığı tekdüze yaklaşım hem yöntem,
hem de içeriğin çeşitliliği açısından önemli eksikliklerdir. Bu eksikliklerin
giderilmesi için önerilen etkinlikler şunlardır: Parçaları birleştirme, göz
atarak okuma, tarama, dolaylı anlam çıkarma, KWL(S) stratejisi, rol yapma, karar
verme ve problem çözme.
 Bu
çalışma, yukarıda saydığımız eksikliklerin giderilmesi ve ilköğretim 1. kademe
ders kitaplarının geliştirilmesi için yukarıdaki etkinlik örneklerini
uygulamalı olarak sunmuştur.

References

 • Brown, H. D. (2007). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (3. baskı). New York: Longman
 • Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. (4. Baskı). New York:Longman
 • İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar) (2005). MEB. www.ttkb.meb.gov.tr (Erişim tarihi: 25 Ekim 2005)
 • Nunan, D. (1999). Second Language teaching and learning. Londra: Heinle and Heinle
 • Ogle, D. M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository Text. Reading Teacher, 39, 564-570.
 • Peköz, B. N. (2010). Teaching language skills. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice and theory, Cambridge: Cambridge University Press.
Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 79 - 91, 20.04.2018

Abstract

References

 • Brown, H. D. (2007). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (3. baskı). New York: Longman
 • Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. (4. Baskı). New York:Longman
 • İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar) (2005). MEB. www.ttkb.meb.gov.tr (Erişim tarihi: 25 Ekim 2005)
 • Nunan, D. (1999). Second Language teaching and learning. Londra: Heinle and Heinle
 • Ogle, D. M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository Text. Reading Teacher, 39, 564-570.
 • Peköz, B. N. (2010). Teaching language skills. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice and theory, Cambridge: Cambridge University Press.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Makaleler
Authors

Bayram Necati Peköz

Publication Date April 20, 2018
Acceptance Date April 20, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Peköz, B. N. (2018). lköğretim (1-5) Türkçe Kitaplarında Ortak Sorunlar ve Uygulamalı Öneriler. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(1), 79-91.