Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 148 - 162 2020-10-27

Geleneksel Sokak Oyunlarının Çocuk Gelişimine Katkılarının “Rafadan Tayfa” Çizgi Filmi Üzerinden İncelenmesi

Ertuğrul TALU [1] , Fatih YÜZBAŞIOĞLU [2]


Çocukların gelişiminde önemli bir yere , insanın bebeklik döneminden başlayarak hayatına girmekte ve onun fiziksel bilişsel, duygusal ve sosyal açılardan gelişmesine bir bütün olarak katkı sağlamaktadır.Bu katkı sürecinde belki de en önemli rolü günümüzde her ne kadar unutulmaya yüz tutmuş olsa da geleneksel sokak oyunları oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı geleneksel sokak oyunlarının, çocukların gelişim alanlarının desteklenmesindeki rolünü ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda uzun yıllardır TRT Çocuk kanalında düzenli olarak yayınlanmakta olan ’Rafadan Tayfa’’ adlı çizgi yapım seçilmiştir. Bu yapımın seçilme nedeni ‘’Rafadan Tayfa’’ adlı çizgi yapının özellikle günümüzde unutulma ya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarına farklı bölümlerde sık sık yer vermesi ve günümüz dijital oyun çağı çocuklarına adeta kültürümüzdeki var ola ngeleneksel oyunları yeniden hatırlatması ve yeni nesli bu anlamda geleneksel oyunları oynamaya teşvik etmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda incelemeye alınan 76 bölüm içerisinde geleneksel sokak oyunlarından on sekiz tanesine yer verildiği ve bu oyunların içerik olarak incelendiğinde ise en çok psiko-motor gelişimi destekleyen türde oyunlardan oluştuğu, bunu sırasıyla sosyal-duygusal ve bilişsel gelişim alanların ın takip ettiği gözlenmiştir. Sonuç olarak geleneksel sokak oyunlarının çocukların gelişim alanlarında oynadığı rolün önemli olduğu ve yeni kuşaklara aktarılmasında televizyonun etkili bir işlevi olduğu görülmüştür.
Geleneksel oyun,, Psiko-motor gelişim,, Sosyal-duygusal gelişim,, Bilişsel gelişim,, Çizgi film
  • Akandere, M. (2006). Eğitici okul oyunları (3. baskı). Ankara, Nobel Yayınları. Akay, R. (2017). Geleneksel çocuk oyunlarının çocuk gelişimine katkıları üzerine bir araştırma. Social Sciences Studies Journal, 3(10), 1385-1393.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-3062-6130
Author: Ertuğrul TALU (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0226-7943
Author: Fatih YÜZBAŞIOĞLU
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 27, 2020

APA Talu, E , Yüzbaşıoğlu, F . (2020). Geleneksel Sokak Oyunlarının Çocuk Gelişimine Katkılarının “Rafadan Tayfa” Çizgi Filmi Üzerinden İncelenmesi . Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi , 4 (2) , 148-162 . DOI: 10.32960/uead.769012