Writing Rules

1- Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.

2- Hakem değerlendirmesi sonucunda yayıma kabul edilen çalışmalar için ‘Etik Bildirimi ve Açık Erişim İzni’ formunu bütün yazarların imzalayıp dergiye e-posta aracılığıyla ulaştırması gerekmektedir.

3- Detaylı yazım kuralları için dergi sayfasında yer alan UEAD Makale Yazım Taslağını inceleyiniz. Bu taslağa uygun biçimlendirmeyle yüklenmeyen çalışmalar düzeltilmek üzere yazarlara iade edilir.

4- Ulusal Eğitim Akademisi Dergisine gönderilen bütün çalışmaların daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış, orijinal ve özgün çalışmalar olması beklenir. Ön kontrol aşamasında, makaleler Ithenticate benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin %20'nin altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. 

ULUSAL EĞİTİM AKADEMİSİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

Makale Başlığı:                    Times New Roman, 14 pt., Ortalanmış, Koyu, Dik yazı.

Makaleye ilişkin belirtilmesi gereken herhangi bir ayrıntı varsa (Bildirinin genişletilmiş hali, Tezden üretilmiş makale, Proje kapsamında desteklenmiş makale vb. ifadeler için) başlığın sonuna * işaretiyle dipnot eklenmeli ve sayfa sonunda bu ifade yazar bilgilerinden önce yer almalıdır.

Yazar Ad(lar)ı:                     Times New Roman, 10 pt., Sola yaslı, İtalik.

Her yazar için Word üst menüsünden Başvurular sekmesinden Dipnot eklenmeli ve dipnotta Unvan, Kurum, e-mail adresi ve ORCID bilgisi yer almalıdır. (Dipnotlar Times New Roman, 10 pt., Sola yaslı, İtalik yazılmalıdır).

APA Alıntı Örneği:              Yazar isimlerinden sonra Times New Roman 10 pt., İki yana yaslı biçimde APA alıntı örneği bulunmalıdır. (Detaylı örnek için UEAD Makale Taslağına bakınız).

Türkçe ve İngilizce Özet:    Her biri 150-250 sözcük arasında olmak üzere önce Türkçe, bir satır boşluktan sonra da İngilizce özet yer almalıdır. Özet ve Abstract sözcükleri koyu, özet metinleri ise Times New Roman 10 pt., iki yana yaslı, Dik yazıyla 1 satır aralığıyla yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler:             Her iki dilde de özetlerin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 3 en fazla 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar Kelimeler ve Keywords ifadeleri koyu, kelimeler ise Times New Roman 10 pt., Ortalanmış, Dik yazıyla yer almalıdır.

Gövde Metni:                       Makale gövde metni;

-       Times New Roman 12 pt.,

-       İki yana yaslı,

-       1.5 Satır aralığı,

-       Her bölüm/alt bölüm yeni paragrafla başlamalı (bölümler içerisinde gereksiz yeni paragraflar oluşturmaktan kaçınılmalıdır),

-       Paragraf girintileri 1,25 değerinde; paragraf öncesi ve sonrasında aralık değeri 0 olmalıdır (bu düzenlemeleri yazım taslağımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Word üst menüsünden Sayfa Düzeni sekmesi altından Paragraf seçeneğini seçerek kendiniz de ayarlayabilirsiniz.)

-       Tablolar gövde metniyle aynı hizalamada, Times New Roman 10 pt., Ortalanmış, Dik yazıyla yazılmalı, tabloların dikey çizgileri silinmeli, yalnızca yatay çizgiler bulunmalıdır, tablo başlıkları tablonun üstünde şu şekilde belirtilmelidir:

 

Tablo 1. Katılımcıların yaşlarına ilişkin demografik veriler.

 

Tablonun altında herhangi bir detay (alıntı, p değeri vb.) verilecekse Times New Roman 10 pt., Sola yaslı, İtalik yazılmalıdır.

-       Şekil ve Resimler de gövde metniyle aynı hizalamada, Times New Roman 10 pt., Ortalanmış, Dik yazıyla yazılmalı, başlıkları tablolarla aynı biçimde yazılmalıdır.

Gövde metninde başlık düzeni ve biçimi aşağıdaki başlık sıralaması biçiminde Times New Roman 12 pt., Sola yaslı ve Koyu olmalıdır; ikincil düzeydeki başlıklar ise Times New Roman 12 pt., ve İtalik yazılmalıdır (başlıklar ve içerikler değişebilir):

                                               Giriş

                                               Kuramsal Çerçeve

                                               Alt başlık

                                               Yöntem

                                               Veri toplama araçları

                                               Bulgular

                                               Sonuç (ve Tartışma)

                                               Kaynakça

                                               Başlıklardan önce ve sonra boş satır bırakılmamalıdır.

Üst Bilgi:                               Her makalenin birinci sayfasında UEAD anteti ve sayı bilgisi detayları bulunmaktadır.

İkinci sayfadan itibaren çift sayfalarda yazar soyad(lar)ı Times New Roman 12 pt. Sola yaslı olarak yer almalıdır: Örnek: Aktaş & Yılmaz.

Tek sayfalarda ise Makalenin başlığı Times New Roman 12 pt. Sağa yaslı olarak yer almalıdır.

Kaynakça:                            Makale kaynakçası APA 7 kılavuzuna göre yazar soyadına göre alfabetik sıralanmış biçimde Times New Roman, 12 pt., İki yana yaslı, 1.5 satır aralığında, 1,25 değeriyle asılı paragraf biçiminde yazılmalıdır.