Year 2015, Volume 28 , Issue 1, Pages 273 - 284 2016-01-01

Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri

Sonel BOSNALI [1] , Yusuf TOPALOĞLU [2]


Fransızca “öznellik” (subjonctif) kipi ile Türkçedeki eşdeğeri olduğu öne sürülen “dilek-istek” kipinin dil tipolojisi ve karşıtsal dilbilgisi açısından ele alındığı bu çalışmada, hem biçimbilimsel hem de anlambilimsel bakımdan bu iki kip arasındaki farklılıkların benzerliklerden daha ön planda olduğu ileri sürülmektedir. Biçimsel açıdan Fransızcada tek bir biçimle karşımıza çıkan “öznellik” kipini, Türkçede dilek-istek bildiren {-E} biçimbiriminin yanında {-mElI}, {-Ebil-} ve {-sE} biçimbirimleri ile daha birçok başka sözcük türleri karşılamaktadır. Anlamsal açıdan ise, Fransızca “öznellik” kipinin kullanım alanlarının Türkçeye göre çok daha geniş olduğu görülmektedir. Fransızca öznellik kipinin kullanıldığı on dört alanı, Türkçede ne dilek-istek kipi ne de daha genel anlamda tasarlama kipleri karşılamaz. Fransızca öğretimi ve çeviriye yönelik dilbilgisi kitaplarında dilek-istek kipi olarak sunulan “öznellik” kipinin öğrenimi ve öğretimi konusunda karşılaşılan sorunun temelinde, bu kipin çekiminden daha çok, kullanım alanlarının tam olarak kavranamaması yatıyor olmalıdır. Bunun nedeni ise, kullanım alanlarının öğrenenin anadilindeki alanlarla birebir örtüşmemesi olmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Tasarlama Kipliği, “öznellik” Kipi, Fransızca Öğretimi.

Event modality, subjectivity mode, French language teaching
 • Baydar, N. 1938. Kırmızı zambak. İstanbul, Semih Lütfi Kitabevi.
 • Benzer, A. 2012. Türkçede Zaman, Görünüş ve Kiplik. İstanbul, Kabalcı yayınevi.
 • Bouton, C. 1984. La linguistique appliquée. Presses universitaires de France.
 • Delatour, Y. et Jennepin, D. et Léon-Dufour, M. et Teyssier, B. 2004.
 • Nouvelle grammaire du Français. Paris, Hachette Livre.
 • Doğan, L. 2010. Türkiye Türkçesi Grameri. İstanbul, Kriter Yayınları.
 • Emeksiz, Z. E. 2008. Türkçede Kiplik Anlamının Belirsizliği ve Anlamsal Roller. Dil Dergisi Sayı: 141.
 • France, A. 1906. Le lys rouge. Paris, L’Académie Française.
 • Gaonac’h, D. 2009. L’apprentissage précoce d’une langue étrangère. Achevé d’imprimer en France.
 • Grégoire, M. 2012. Grammaire progressive du français. France, CLE International.
 • Goosse, A. 1988. Grevisse le bon usage, grammaire français. Paris, Éditions DUCOLOT.
 • Gürer, G. 1997. Türkiye Türkçesinde Zaman ve Kip Çekiminde birleşik Yapılar Üzerine. (VIII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul 1999) Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, s. 215-224, Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Gürer, G. 2002. Eski Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine. İlmi Araştırmalar, Cilt XIII. s.35-50, İstanbul.
 • Jeon, Y.-S. 1996. Le mode subjonctif: Étude contrastive entre le français et le Coréen. (Thèse de doctorat).
 • Kerimoğlu, C. 2011. Kiplik İncelemeleri ve Türkçe. İzmir, Dinozor Kitapevi Yayınları.
 • Korkmaz, Z. 2009. Türkiye Türkçesi Grameri: Şekil bilgisi. Ankara, Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Lado, R. 1957. Linguistics across Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers.
 • Palmer, F.R. 2001. Mood and modality. Cambridge University Press.
 • Poisson-Quinton, S. et Mimran, R. et Mahéo-Le Coadic, M. 2002.
 • Grammaire expliquée du français. France, CLE International.
 • Soutet, O. 2000. Le subjonctif en français. Paris, Ophrys.
 • Türkyılmaz, F. 1999. Tasarlama Kiplerinin İşlevleri. Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Vardar, B. 2002. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul, Yabancı Dil Yayınları.
 • Verstraete, J.C. 2001. Subjective and Objective Modality: Interpersonal and Ideational Functions in the English Modal Auxiliary System. Journal of Pragmatics 33, 1505-1528, Dept. of Linguistics, Fat. Letteren, Blijde Inkomststraat 21, P.B. 33, 3000 Leuven, Belgium.
 • Weinrich H. 1986. Petite xénologie des langues étrangères. In: Communications, 43. Le croisement des cultures. pp. 187-203.
 • doi: 10.3406/comm.1986.1647
 • url:/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1986_num_43_1_1647
 • Erişim: 19 Aralık 2014.
 • Yücel, T. 2008. Kırmızı Zambak. İstanbul, Can Yayınları.
Primary Language tr;fr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sonel BOSNALI

Author: Yusuf TOPALOĞLU

Dates

Application Date : December 17, 2015
Acceptance Date : May 29, 2020
Publication Date : January 1, 2016

Bibtex @ { uefad173639, journal = {Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-6788}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2016}, volume = {28}, pages = {273 - 284}, doi = {10.19171/uuefd.27381}, title = {Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri}, key = {cite}, author = {BOSNALI, Sonel and TOPALOĞLU, Yusuf} }
APA BOSNALI, S , TOPALOĞLU, Y . (2016). Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (1) , 273-284 . DOI: 10.19171/uuefd.27381
MLA BOSNALI, S , TOPALOĞLU, Y . "Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2016 ): 273-284 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/16701/173639>
Chicago BOSNALI, S , TOPALOĞLU, Y . "Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2016 ): 273-284
RIS TY - JOUR T1 - Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri AU - Sonel BOSNALI , Yusuf TOPALOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19171/uuefd.27381 DO - 10.19171/uuefd.27381 T2 - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 273 EP - 284 VL - 28 IS - 1 SN - -2667-6788 M3 - doi: 10.19171/uuefd.27381 UR - https://doi.org/10.19171/uuefd.27381 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri %A Sonel BOSNALI , Yusuf TOPALOĞLU %T Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri %D 2016 %J Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -2667-6788 %V 28 %N 1 %R doi: 10.19171/uuefd.27381 %U 10.19171/uuefd.27381
ISNAD BOSNALI, Sonel , TOPALOĞLU, Yusuf . "Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 1 (January 2016): 273-284 . https://doi.org/10.19171/uuefd.27381
AMA BOSNALI S , TOPALOĞLU Y . Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 28(1): 273-284.
Vancouver BOSNALI S , TOPALOĞLU Y . Fransızca Öznellik Ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 28(1): 284-273.