Research Article
BibTex RIS Cite

Turkish Teacher’s Opinions of the High School Transition System

Year 2023, Volume: 36 Issue: 2, 517 - 533, 30.08.2023
https://doi.org/10.19171/uefad.1264535

Abstract

This study is aimed to reveal the relationship of High School Transition System with the Turkish curriculum and language skills and its effects on the teaching of Turkish lessons. In addition, it investigated the opinions of the effects of the exam on students, teachers and parents. The research was designed as a case study. The study group was determined according to convenience sampling, which is one of the purposeful sampling techniques. Interviews were held with 20 Turkish teachers. Content analysis of the obtained data was performed and reported. In the research, it was determined that the teachers focused on reading skills in the lessons because of the exam and neglected other language skills. Teachers attach importance to the teaching of grammar subjects that students come across as questions in the exam. In the research, it has been determined that the LGS exam and the question structure affect teachers' lesson plans, resource use, and time use. In addition, according to the teachers, this exam affects both students and parents psychologically, socially, and economically.

References

 • Aydın, İ. (2022). Liselere geçiş sınavı'nda (LGS) yer alan Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretimi programı ve PISA okuma becerileri yeterlikleri bağlamında incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Başaran, S. (2005). Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı önerisi. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Batur, Z., Ulutaş, M., & Beyret, T. N. (2019). 2018 LGS Türkçe sorularının PISA okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 595-615.
 • Buldur, S., & Mustafa, A. C. A. R. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin merkezi sınavlara yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 319-330.
 • Calp, M. ve Alpkaya, C. (2021). LGS Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarına uygunluğu üzerine bir çalışma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 632-654.
 • Çarkıt, C. (2018). Ortaokul Türkçe derslerinde dinleme becerisinin değerlendirilme sürecine yönelik öğretmen görüşleri. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5(27), 2782-2793.
 • Çatalbaş, N. C. (2022). Ortaokul öğretmenlerinin Liselere Geçiş Sistemine (LGS) yönelik farkındalık düzeyleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Çaylar, F. N. (2020). 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş sınavına (LGS) yönelik görüşleri (Kars ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kafkas Üniversitesi.
 • Çiçek, S., & Dilekçi, A. (2022). LGS Türkçe sorularının PISA okuma ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 1535-1553.
 • Dilekçi, A. (2022). Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(3), 2213-2232. https://doi.org/10.17152/gefad.1072936
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Gillham, B. (2000). Case study research methods. Continioum House.
 • Güngör, C. (2021). Ortaokul öğrencilerinin LGS hazırlık sürecine ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12(23), 171-200.
 • Looney, J. (2009). Assessment and innovation in education. OECD. Education Working Paper, No. 24. www.oecd.org/edu/workingpapers
 • Madaus, G. F. (1988). The distortion of teaching and testing: High‐stakes testing and instruction. Peabody Journal of Education, 65(3), 29-46
 • Merriam, S. B. (1990). Case study research in education. Jossey-Bass. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2 Baskı). Sage.
 • Taşıyaran, M. (2022). LGS Türkçe sorularının öğretim programı, ders kitabı ve bilişsel alan sınıflaması açılarından incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Taşkın, G., & Aksoy, G. (2021). Liselere giriş sistemine ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri: durum çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 870-888.
 • Ulusoy, B. (2020). 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş sınavı (LGS)’na ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 186-202.
 • Uysal, P. K. (2022). Türkçe dersi sınavlarında yer alan soruların üst düzey düşünme becerileri açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 136-156.
 • Vural, C. (2020). Son 10 yılda yapılan liselere giriş sınavlarında (SBS, TEOG ve LGS) yer alan Türkçe dersi sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisi açısından değerlendirilmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Yalçın, E. (2019). Liseye giriş sınavı (LGS)’nın yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliye göre incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Turkish Teacher’s Opinions of the High School Transition System

Year 2023, Volume: 36 Issue: 2, 517 - 533, 30.08.2023
https://doi.org/10.19171/uefad.1264535

Abstract

This study is aimed to reveal the relationship of High School Transition System with the Turkish curriculum and language skills and its effects on the teaching of Turkish lessons. In addition, it investigated the opinions of the effects of the exam on students, teachers and parents. The research was designed as a case study. The study group was determined according to convenience sampling, which is one of the purposeful sampling techniques. Interviews were held with 20 Turkish teachers. Content analysis of the obtained data was performed and reported. In the research, it was determined that the teachers focused on reading skills in the lessons because of the exam and neglected other language skills. Teachers attach importance to the teaching of grammar subjects that students come across as questions in the exam. In the research, it has been determined that the LGS exam and the question structure affect teachers' lesson plans, resource use, and time use. In addition, according to the teachers, this exam affects both students and parents psychologically, socially, and economically.

References

 • Aydın, İ. (2022). Liselere geçiş sınavı'nda (LGS) yer alan Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretimi programı ve PISA okuma becerileri yeterlikleri bağlamında incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Başaran, S. (2005). Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı önerisi. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Batur, Z., Ulutaş, M., & Beyret, T. N. (2019). 2018 LGS Türkçe sorularının PISA okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 595-615.
 • Buldur, S., & Mustafa, A. C. A. R. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin merkezi sınavlara yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 319-330.
 • Calp, M. ve Alpkaya, C. (2021). LGS Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarına uygunluğu üzerine bir çalışma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 632-654.
 • Çarkıt, C. (2018). Ortaokul Türkçe derslerinde dinleme becerisinin değerlendirilme sürecine yönelik öğretmen görüşleri. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5(27), 2782-2793.
 • Çatalbaş, N. C. (2022). Ortaokul öğretmenlerinin Liselere Geçiş Sistemine (LGS) yönelik farkındalık düzeyleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Çaylar, F. N. (2020). 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş sınavına (LGS) yönelik görüşleri (Kars ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kafkas Üniversitesi.
 • Çiçek, S., & Dilekçi, A. (2022). LGS Türkçe sorularının PISA okuma ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 1535-1553.
 • Dilekçi, A. (2022). Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(3), 2213-2232. https://doi.org/10.17152/gefad.1072936
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Gillham, B. (2000). Case study research methods. Continioum House.
 • Güngör, C. (2021). Ortaokul öğrencilerinin LGS hazırlık sürecine ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12(23), 171-200.
 • Looney, J. (2009). Assessment and innovation in education. OECD. Education Working Paper, No. 24. www.oecd.org/edu/workingpapers
 • Madaus, G. F. (1988). The distortion of teaching and testing: High‐stakes testing and instruction. Peabody Journal of Education, 65(3), 29-46
 • Merriam, S. B. (1990). Case study research in education. Jossey-Bass. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2 Baskı). Sage.
 • Taşıyaran, M. (2022). LGS Türkçe sorularının öğretim programı, ders kitabı ve bilişsel alan sınıflaması açılarından incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Taşkın, G., & Aksoy, G. (2021). Liselere giriş sistemine ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri: durum çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 870-888.
 • Ulusoy, B. (2020). 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş sınavı (LGS)’na ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 186-202.
 • Uysal, P. K. (2022). Türkçe dersi sınavlarında yer alan soruların üst düzey düşünme becerileri açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 136-156.
 • Vural, C. (2020). Son 10 yılda yapılan liselere giriş sınavlarında (SBS, TEOG ve LGS) yer alan Türkçe dersi sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisi açısından değerlendirilmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Yalçın, E. (2019). Liseye giriş sınavı (LGS)’nın yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliye göre incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Türkçe Öğretmenlerinin Liselere Geçiş Sistemi’ne İlişkin Görüşleri

Year 2023, Volume: 36 Issue: 2, 517 - 533, 30.08.2023
https://doi.org/10.19171/uefad.1264535

Abstract

Bu araştırmada, Liselere Geçiş Sisteminin (LGS) Türkçe dersi öğretim programı ve dil becerileri ile ilişkisini, Türkçe derslerinin işlenmesine yönelik etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunun yanında sınavın öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Araştırma durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre belirlenmiştir. 20 Türkçe öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilerin içerik analizi yapılmış ve raporlanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin sınavdan dolayı derslerde okuma becerisi odaklandıkları ve diğer dil becerilerini ihmal ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenler öğrencilerin sınavda soru olarak karşılarına çıkan dil bilgisi konularının öğretimini önemsemektedir. Araştırmada LGS sınavının ve soru yapısının öğretmenlerin ders işleme planlarını, kaynak kullanımını ve zaman kullanımlarını etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlere göre bu sınav hem öğrencileri hem de velileri psikolojik, sosyal ve ekonomik bakımdan etkilemektedir.

References

 • Aydın, İ. (2022). Liselere geçiş sınavı'nda (LGS) yer alan Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretimi programı ve PISA okuma becerileri yeterlikleri bağlamında incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Başaran, S. (2005). Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı önerisi. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Batur, Z., Ulutaş, M., & Beyret, T. N. (2019). 2018 LGS Türkçe sorularının PISA okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 595-615.
 • Buldur, S., & Mustafa, A. C. A. R. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin merkezi sınavlara yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 319-330.
 • Calp, M. ve Alpkaya, C. (2021). LGS Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarına uygunluğu üzerine bir çalışma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 632-654.
 • Çarkıt, C. (2018). Ortaokul Türkçe derslerinde dinleme becerisinin değerlendirilme sürecine yönelik öğretmen görüşleri. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5(27), 2782-2793.
 • Çatalbaş, N. C. (2022). Ortaokul öğretmenlerinin Liselere Geçiş Sistemine (LGS) yönelik farkındalık düzeyleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Çaylar, F. N. (2020). 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş sınavına (LGS) yönelik görüşleri (Kars ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kafkas Üniversitesi.
 • Çiçek, S., & Dilekçi, A. (2022). LGS Türkçe sorularının PISA okuma ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 1535-1553.
 • Dilekçi, A. (2022). Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(3), 2213-2232. https://doi.org/10.17152/gefad.1072936
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Gillham, B. (2000). Case study research methods. Continioum House.
 • Güngör, C. (2021). Ortaokul öğrencilerinin LGS hazırlık sürecine ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12(23), 171-200.
 • Looney, J. (2009). Assessment and innovation in education. OECD. Education Working Paper, No. 24. www.oecd.org/edu/workingpapers
 • Madaus, G. F. (1988). The distortion of teaching and testing: High‐stakes testing and instruction. Peabody Journal of Education, 65(3), 29-46
 • Merriam, S. B. (1990). Case study research in education. Jossey-Bass. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2 Baskı). Sage.
 • Taşıyaran, M. (2022). LGS Türkçe sorularının öğretim programı, ders kitabı ve bilişsel alan sınıflaması açılarından incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Taşkın, G., & Aksoy, G. (2021). Liselere giriş sistemine ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri: durum çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 870-888.
 • Ulusoy, B. (2020). 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş sınavı (LGS)’na ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 186-202.
 • Uysal, P. K. (2022). Türkçe dersi sınavlarında yer alan soruların üst düzey düşünme becerileri açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 136-156.
 • Vural, C. (2020). Son 10 yılda yapılan liselere giriş sınavlarında (SBS, TEOG ve LGS) yer alan Türkçe dersi sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisi açısından değerlendirilmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Yalçın, E. (2019). Liseye giriş sınavı (LGS)’nın yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliye göre incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Atilla Dilekçi 0000-0001-5393-9570

Halit Karatay 0000-0003-1820-0361

Sezgin Koçyiğit 0000-0002-8477-3443

Early Pub Date June 19, 2023
Publication Date August 30, 2023
Submission Date March 13, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 36 Issue: 2

Cite

APA Dilekçi, A., Karatay, H., & Koçyiğit, S. (2023). Türkçe Öğretmenlerinin Liselere Geçiş Sistemi’ne İlişkin Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 517-533. https://doi.org/10.19171/uefad.1264535