Year 2020, Volume 3 , Issue 4, Pages 157 - 167 2020-05-31

DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Fırat TAŞ [1]


Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat’it Türk adlı eseri temelde Türkçe’nin Arapça karşısındaki gücünü ortaya koyma amacıyla kaleme alınmıştır. Ansiklopedik sözlük özelliği gösteren eser, bunların yanında birçok farklı niteliğe sahiptir. Şiirlerden verilen örneklerle antoloji, sözcüklerin örnek cümlelerle açıklanmasıyla bir dilbilgisi kitabı olarak da kabul edilen eser, oluşturulma yöntemleri açısından da bir etnografik araştırma özelliği göstermektedir. Uzun yıllar Türk boyları arasında dolaşan Kaşgarlı Mahmut eserini etnografide saha çalışması olarak adlandırılan yönteme yakın bir yöntemle oluşturmuştur. Gezdiği yerlerdeki gündelik hayatı oluşturan unsurları gözlemlemiş ve bu gözlemlerini kelime örnekleriyle eserine yansıtmıştır. Bu çalışmada temel amaç eserdeki gündelik hayat pratiklerinin, geçiş dönemi ritüellerinin temsil edildiği kelimelerden yola çıkarak dönemin yaşantısını yorumlamaktır. Doğum öncesi, doğum, evlilik, ölüm ve ölüm sonrası olarak ana hatlarıyla sınıflandırılabilecek bu geçiş dönemleri bir halkın ya da bir etnik grubun düşünüş biçimi, davranış ve tutumlarıyla ilgili gündelik hayattan alınan somut deneyimler ve bilgiler içermektedir. Söz konusu bilgiler topluluğun kültürel niteliklerinin evrensel davranış biçimleriyle karşılaştırılması olanağını sağlaması açısından önemlidir. 

Divan-ı Lügat’it Türk, Geçiş Dönemleri, Ritüel, Etnografya
  • ARTUN, Erman, (2005), Türk Halkbilimi, Kitabevi Yayınları: İstanbul.BEALS, Alan, (2004), Orada Bir Köy Gopalpur-Hindistan, Epsilon Yayınları: İstanbul.CHAGNON A.,Napoleon, (2004), Yanomamö Savaşa Doğanlar, Epsilon Yayınları: İstanbul.EL-KAŞGARÎ, Mahmûd, (2007), DîvanüLugat’it Türk, Kabalcı Yayınları: İstanbul.EMİROĞLU Kudret, AYDIN Suavi, (2003), Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları: Ankara.ERİKSEN, Thomas Hylland, (2009), Küçük Yerler Derin Mevzular Sosyal ve Kültürel Antropolojiye Giriş, Avesta Yayınları: İstanbul.GÜLTEKİN, Ahmet Kerim, (2015), İnisiasyon Ritüelleri, Bilim ve Ütopya – Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, Sayı: 254. KOTTAK, ConradPhillip, (2008), Antrpoloji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Ütopya Yayınevi: Ankara.LEWİS, Oscar, (2002), Tepoztlan Meksika’da Bir Köy, Epsilon Yayınları: İstanbul. MALİNOWSKi, B., (2000), Büyü, Bilim ve Din, Kabalcı Yayınevi: İstanbul.ÖRNEK, Sedat Veyis, (2014), Türk Halk Bilimi, BilgeSu Yayıncılık: Ankara.YEŞİL, Yılmaz, (2014), Türk Dünyası’nda Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Tespitler, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi Cilt 3 Sayı 9 Kış 2014.VAN GENNEP, Arnold, (1960), TheRites Of Passage, The University Of Chicgo Press: Chicago.
Primary Language tr
Subjects Folklore
Journal Section Articles
Authors

Author: Fırat TAŞ (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2020

Bibtex @research article { uhad642058, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {157 - 167}, doi = {}, title = {DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Taş, Fırat} }
APA Taş, F . (2020). DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 157-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uhad/issue/54670/642058
MLA Taş, F . "DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 157-167 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uhad/issue/54670/642058>
Chicago Taş, F . "DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 157-167
RIS TY - JOUR T1 - DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME AU - Fırat Taş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 167 VL - 3 IS - 4 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME %A Fırat Taş %T DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME %D 2020 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Taş, Fırat . "DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 / 4 (May 2020): 157-167 .
AMA Taş F . DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME. UHAD. 2020; 3(4): 157-167.
Vancouver Taş F . DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(4): 157-167.
IEEE F. Taş , "DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME", Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 4, pp. 157-167, May. 2020