Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://dergi.turkhalkbilimi.orgULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

(2020 MAYIS DÖNEMİ)

4. SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

(5. Sayı İçin Yazı Kabulü Başlamıştır.)

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://dergi.turkhalkbilimi.org
Kapak ResmiULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

(2020 MAYIS DÖNEMİ)

4. SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

(5. Sayı İçin Yazı Kabulü Başlamıştır.)

Cilt 3 - Sayı 4 - 31 May 2020
 1. YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR
  Sayfalar 2 - 23
  Nebi ÖZDEMİR , Ecem OZDEMİR
 2. KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 24 - 38
  Recep KOÇAK
 3. BİR TELEVİZYON EĞLENCESİ MİZAH TEORİLERİ AÇISINDAN GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
  Sayfalar 39 - 55
  Cevdet AVCI
 4. TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE İKNA STRATEJİLERİ VE AYARTMA YÖNTEMİ
  Sayfalar 56 - 72
  Ali ABDURREZZAK
 5. YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 73 - 109
  Eylem ŞENTÜRK KARA , Şeyma KOZLUKLU
 6. BİR MEKÂNIN ANATOMİSİ: HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN YARATMA VE İCRA ORTAMI OLARAK KAHVEHANELER
  Sayfalar 110 - 129
  Uğur DURMAZ
 7. KUTSAL MEKÂN BAĞLAMINDA GÜNDELİK HAYATIN İZİNDE MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜ: MARDİN SÜRYANİ KİLİSE VE MANASTIRLARI
  Sayfalar 130 - 146
  Hatice Kübra UYGUR
 8. İLİG TUTUP TÖRÜG İTMEK (İli tutup töreyi düzenlemek)
  Sayfalar 147 - 156
  Mustafa SEVER
 9. DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 157 - 167
  Fırat TAŞ
 10. ÂŞIK KİMDİR?
  Sayfalar 168 - 193
  Mehmet Emin BARS
 11. ÂŞIKLIK GELENEĞİ, ÂŞIK MÜZİĞİ VE ALEVİLİK
  Sayfalar 194 - 215
  Erdem ÖZDEMİR
 12. HALK KÜLTÜRÜNDE KADININ TÜRKÜ YAKICI KİMLİĞİ VE KADIN AĞZI TÜRKÜLERDE “KOCAELİ ÖRNEĞİ"
  Sayfalar 216 - 227
  Gülşen GÖKSEL ERDAL
 13. ANTALYA YÖRESİNDE “DEVE” İLE İLGİLİ HALK VETERİNERLİĞİ UYGULAMALARI HAKKINDA BİR İNCELEME
  Sayfalar 228 - 255
  Mahmut DAVULCU
 14. MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI
  Sayfalar 256 - 267
  Cansu DAŞDEMİR
 15. UŞAK MASALLARINDA OLAĞANÜSTÜLÜKLER MOTİFİ
  Sayfalar 268 - 285
  Derya ÖZCAN , Yeliz BAHADUR
 16. RÖLYEF HEYKELDE ÜÇ BASAMAK
  Sayfalar 286 - 299
  Atanas KARAÇOBAN
 17. AVRUPA'DA AİLE ARAŞTIRMALARI: TARİH/YÖNTEM/KURAM
  Sayfalar 300 - 317
  Mehmet Akif KORKMAZ
 18. ALİ OSMAN ÖZTÜRK'ÜN HALK BİLİM YAZILARI ÜZERİNE
  Sayfalar 318 - 322
  Meral OZAN
 19. OĞUZ TANSEL’İ TANIMA VE ANLAMA YOLUNDA
  Sayfalar 323 - 325
  Türkan TOPCU