Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://turkhalkbilimi.org/ULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

2020 YILI 5. SAYISI YAYIMLANMIŞTIR. 

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://turkhalkbilimi.org/
Kapak ResmiULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

2020 YILI 5. SAYISI YAYIMLANMIŞTIR. 

Cilt 3 - Sayı 5 - 30 Kas 2020
 1. BEŞİNCİ SANAYİ DEVRİMİ TOPLUM 5.0 VE YAPAY ZEKÂ KÜLTÜRÜ
  Sayfalar 1 - 17
  Recep KOÇAK
 2. KURGUNUN HARCI OLARAK TÜRKÜ BEHZAT Ç. DİZİSİNDE TÜRKÜLERİN KULLANIMI
  Sayfalar 18 - 29
  Adil ÇELİK
 3. GELENEK VE POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: MENDİLİMDE KIRMIZIM VAR
  Sayfalar 30 - 47
  Hayriye Sema MUNGAN, Can ÇARA
 4. KÜLTÜR AKTÖRLERİNDEN İNTERNET FENOMENLERİNE DOĞUM VE EVLİLİK İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
  Sayfalar 48 - 69
  Kamile SERBEST
 5. TÜRK KARİKATÜRÜNDE HALK DİNİ GÖSTERGELERİNİN GROTESK VE UYUMSUZLUK KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ (1925 - 1975)
  Sayfalar 70 - 91
  Erdem AKIN
 6. SOSYO-POLİTİK YAPININ FIKRA TİPLERİNDEKİ DÖNÜŞÜME ETKİSİ (KARS ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 92 - 106
  Filiz GÜVEN
 7. EKOELEŞTİREL YAKLAŞIM BAĞLAMINDA ŞANLIURFA EFSANELERİ
  Sayfalar 107 - 126
  Hakan ÇELİKTEN
 8. DEDİKODU HALKBİLİM TÜRÜ MÜDÜR?
  Sayfalar 127 - 146
  Aynur GAZANFARGİZİ, Hamlet ISAHANLİ
 9. HALKBİLİMSEL AÇIDAN TÜRK DÜNYASI SOSYOKÜLTÜREL BAĞLAMINDA ETİK VE METAETİK
  Sayfalar 147 - 168
  Sacide ÇOBANOĞLU
 10. OĞUZ TÜRKLERİNDE GİYİM KUŞAM
  Sayfalar 169 - 191
  Minara GULİYEVA
 11. ATABETÜ’L-HAKÂYIK’TA GEÇEN ATASÖZLERİ ÜZERİNE İŞLEVSEL KURAMA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 192 - 203
  Mustafa EREN
 12. A SEMIOTIC ANALYSIS OF WAR PICTURES DRAWN BY SYRIAN CHILDREN
  Sayfalar 204 - 222
  Fatma NİSAN, Eylem ŞENTÜRK KARA
 13. KÜLTÜREL MİRAS VE DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA “GAZİ TÖMER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ”
  Sayfalar 223 - 246
  Koray ALTINOK
 14. XIX. YÜZYILIN SONLARINDA AZERBAYCAN'IN BAZI İLLERİNDE VAR OLAN EL SANATLARI DEBBAĞLIK, BAKIRCILIK, HASIRCILIK
  Sayfalar 247 - 261
  Tural ŞİRİYEV, Sevinc NASİROVA
 15. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SERAMİK OYUNCAĞIN SÜRECİ VE DEĞİŞİMİ
  Sayfalar 262 - 280
  Sıdıka SEVİM, Melike SAYGI
 16. POST-ENDÜSTRİYEL BİR ÇAĞDA KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ EĞLENCE, BOŞ ZAMAN, YARATICILIK, TASARIM
  Sayfalar 281 - 293
  Raúl Rodríguez FERRÁNDİZ, Süleyman FİDAN
 17. Das usbekische Heldenepos Alpomish: Einführung, Text
  Sayfalar 294 - 299
  Mehmet Akif KORKMAZ
 18. Ahmet Özgür GÜVENÇ, FOLKLOR VE SİNEMA
  Sayfalar 300 - 306
  Damlanur KÜÇÜKYILDIZ
 19. ORTA TOROSLARDA YAŞAYAN SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİ (GELENEK, GÖRENEK ve İNANIŞLARI)
  Sayfalar 307 - 310
  Fethiye Rana DÖNMEZ