Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://dergi.turkhalkbilimi.org


uhadkapak2.png

ULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

(2019 KASIM DÖNEMİ)

3. SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://dergi.turkhalkbilimi.org
Kapak Resmi


uhadkapak2.png

ULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

(2019 KASIM DÖNEMİ)

3. SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

Sayılar
Özel Sayılar
Cilt 2 - Sayı 3 - 30 Kas 2019
 1. 1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME
  Sayfalar 2 - 10
  Mustafa SEVER
 2. SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU
  Sayfalar 11 - 17
  Fuzuli BAYAT
 3. IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ
  Sayfalar 18 - 39
  Ali Osman ÖZTÜRK , Meral OZAN , Attila ÖZDEK
 4. KARANLIK DÜNYALARINDAN IŞIK OLAN İKİ ÂŞIK: AŞIK VEYSEL VE BARPI ALIKULOV
  Sayfalar 40 - 83
  Feyzan VURAL , Ayşenur Begüm ÇALIŞKAN
 5. DRAMATİK AKSİYONU SAĞLAYAN DEĞERLER AÇISINDAN BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ DESTAN
  Sayfalar 84 - 92
  Muhammed Abdulbasit SEZER
 6. KÜLTÜREL BELLEĞİN KUTSAL TAŞIYICILARI: ALEVİ CEM ZÂKİRLERİ
  Sayfalar 93 - 109
  Bülent AKIN
 7. ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH
  Sayfalar 110 - 124
  İsmail ABALI
 8. KÖPEK KADINDAN LİLİT, ALKARISI VE ISIKIL-LİLLA’YA KADAR UZANAN MİTOLOJİK HATT
  Sayfalar 125 - 134
  Aynur GAZANFARGİZİ
 9. EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDE ÇATALCA
  Sayfalar 135 - 145
  Serdar GÜRÇAY
 10. UMUT SARIKAYA KARİKATÜRÜNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM: “ASIL SINIF SAVAŞI ONLARIN ARASINDA”
  Sayfalar 146 - 158
  Gülden ALTINTOP TAŞ
 11. YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN
  Sayfalar 159 - 169
  Harika ZÖHRE ERYILMAZ
 12. HALK İNANMALARININ İSLAMLAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME (ERZİNCAN ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 170 - 185
  Yusuf kenan Bezgin
 13. TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU
  Sayfalar 186 - 196
  Ezgi ÖZGENÇ
 14. TÜRK KONULU BALADLARIN ÇEK VE SLOVAK SÖZLÜ GELENEĞİNDEKİ YAYGINLIĞI
  Sayfalar 197 - 214
  Ali Osman ÖZTÜRK
 15. KIRGIZ DESTANI KOCOCAŞ’TA SUÇ, CEZALANDIRMA VE BAĞIŞLAMA ÜÇLÜSÜ
  Sayfalar 215 - 220
  Şamil GACAR
 16. GÖROGLI: TÜRKMEN HALK EPOSI. (1941). (TERTİBE SALAN ATA GOVŞUT, M. KÖSÄYEVİŇ REDAKSİYASI BİLEN) AŞKABAT: TÜRKMENDÖVLETNEŞR. 578 S.
  Sayfalar 221 - 224
  Tahir AŞİROV
 17. ETNOGRAFİ: OLAĞAN-İÇİ TECRÜBE
  Sayfalar 225 - 233
  Hatice Kübra UYGUR
 18. TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI
  Sayfalar 234 - 242
  Özlem DAĞDELEN