Editör Kurulu

Editör Kurulu

Samet KILIÇ

Turkey
samet.kilic@halkbilim.org.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Haydar Cumhur KIZILKAYA

Turkey
haydar.cumhur@halkbilim.org.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör Kurulu

Dr. Süleyman FİDAN

Dr. Hatice Kübra UYGUR

Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI

Dr. Alim Koray CENGİZ

Dr. Samet KILIÇ

Uz. Haydar Cumhur KIZILKAYA

İl Temsilcilikleri

Amasya- Dr. Öğr. Üyesi Orhan Fatih Kuşdemir- Amasya Üniversitesi- orhanfatih71@hotmail.com

Antalya- Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Çetin - Antalya AKEV Ün-

Artvin- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özdemir- Çoruh Üniversitesi- mozdemir@artvin.edu.tr

Bartın- Dr. Öğr. Üyesi Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN- Bartın Üniversitesi- serol@bartin.edu.tr

Bayburt- Dr. Öğr. Üyesi Turgay KABAK- Bayburt Üniversitesi- turgaykabak@gmail.com

Bingöl- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BARS- Bingöl Üniversitesi- mebars@bingol.edu.tr

Bitlis- Arş. Gör. Oğuz Doğan- Bitlis Eren Üniversitesi- odogan@beu.edu.tr

Bolu- Doktora Öğrencisi Ali Sezer- -

Bursa- Doç. Dr. Erdem Özdemir - Uludağ Üniversiresi-

Çanakkale- Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Dinç- On Sekiz Mart Üniversitesi- mustafadinc@comu.edu.tr

Çankırı- Dr. Öğr. Üyesi Seval Kasımoğlu- Karatekin Üniversitesi- sevalkasimoglu@karatekin.edu.tr

Çorum- Dr. Öğr. Üyesi Atiye Nazlı - Hitit Üniversitesi- atiyenazli@hitit.du.tr

Diyarbakır- Dr. Öğr. Üyesi Abdulbasit SEZER- Dicle Üniversitesi- absezer@dicle.edu.tr

Erzurum- Doç. Dr. Ahmet Özgür Güvenç- Atatürk Üniversitesi-

Eskişehir- Doç. Dr. Kürşat Öncül- Osman Gazi Üniversitesi- onculkursat@yahoo.com

Gaziantep- Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Fidan- Gaziantep Üniversitesi-

Giresun- Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ- Giresun Üniversitesi- s.kilic@giresun.edu.tr

Iğdır- Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI- Iğdır Üniversitesi- ismail.abali@igdir.edu.tr

İzmir- Dr. Öğr. Üyesi Gonca Kuzay Demir- İzmir Demokrasi Üniversitesi-

İzmir- Dr. Öğr. Üyesi Devrim ERTÜRK- Dokuz Eylül Üniversitesi - devrim.erturk@deu.edu.tr

Karaman- Ar. Gör. Hüseyin Aksoy- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi- h.aksoy@kmu.edu.tr

Kars- Dr. Öğr. Üyesi Adem Balkaya- Kars Kafkas Üniversitesi- adembalkaya81@hotmail.com

Kastamonu- Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Abdurrezzak- Kastamonu Üniversitesi- aabdurrezzak@kastamonu.edu.tr

Kırıkkale- Doç. Dr. Aktan Müge Yılmaz- Kırıkkale Üniversitesi- aktanmuge@hotmail.com

Kırşehir- Ar. Gör. Meltem Yılmaz- Ahi Evran Üniversitesi- meltem.yilmaz@ahievran.edu.tr

Kilis- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alptekin- Kilis 7 Aralık Üniversitesi-

Kocaeli- Dr. Öğr. Üyesi Uğur Durmaz- Kocaeli Üniversitesi-

Muş- Arş. Gör. Fırat TAŞ- Muş Alparslan Üniversitesi- f.tas@alparslan.edu.tr

Nevşehir- Yücel Özdemir- Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi-

Ordu- Uz. Mustafa EREN- Ordu Üniversitesi-

Osmaniye- Dr. Öğr. Üyesi Ali Doğaner- Osmanniye Korkut Ata Üniversitesi-

Samsun- Arş. Gör. Recep Demir- Ondokuz Mayıs Üniversitesi- recep.demir@omu.edu.tr

Siirt- Doç. Dr. Ramazan KARAKAŞ-  Siirt Üniversitesi- ramazankarakas@hotmail.com

Sinop- doç. Dr. Songül Çek- Sinop Üniversitesi- songul.cek@sinop.edu.tr

Sivas- Dr. Öğr. Üyesi Uğur Basşaran- Cumhuriyet Üniversitesi-

Şanlıurfa- Hakan Çelikten- Harran Üniversitesi-

Tokat- Arş. Gör. Sinan YAMAN- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi- sinan.yaman@gop.edu.tr

Uşak- Dr. Mustafa Duman- Uşak Üniversitesi-

Van- Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi- metineren1376@gmail.com

Yozgat- Ahmet Emin Şahiner- Bozok Üniversitesi-