Konular

• Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
• Gazetecilik
• Medya Araştırmaları
• Medya Okuryazarlığı
• Radyo-Televizyon
• Kültürlerarası İletişim


Makaleler


F. NİSAN, E. ŞENTÜRK KARA
A SEMIOTIC ANALYSIS OF WAR PICTURES DRAWN BY SYRIAN CHILDREN, Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, (2020)
V. ENSEROV, E. ŞENTÜRK KARA
Almanya’da Yaşayan Türklere Yönelik Ayrımcılık ve Dışlanmanın Alman Karikatürlerine Yansıması, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2020)
E. ŞENTÜRK KARA, F. NİSAN
“Gegen Vorurteile” Adlı Reklam Filminin Entegrasyon ve Ön Yargı Bağlamında Söylemsel ve Göstergebilimsel Açıdan Analizi, TRT Akademi, (2020)
E. ŞENTÜRK KARA, F. NİSAN
Mesut Özil’in Uygur Türkleriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımının Ardından Çıkan Haberlerin Söylem Analizi, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), (2020)
E. ŞENTÜRK KARA, Ş. KOZLUKLU
YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA, Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, (2020)
E. ŞENTÜRK KARA, M. TUNÇBİLEK
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN TÜRKÇEYE VE TÜRK KÜLTÜRÜNE BAKIŞI, İNİF E - Dergi, (2018)
G. DÜNDAR, E. ŞENTÜRK KARA
CHRISTOPHER NOLAN’IN BATMAN-KARA ŞÖVALYE FİLMİNİN GREİMAS’IN EYLEYENSEL ÖRNEKÇESİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, (2017)
E. ŞENTÜRK KARA, A. ELÇİBOĞA
YENİDÜNYA DÜZENİNDE GÖZETLENME: ARAÇSAL GÖZETİMDEN SANAL GÖZETİME, Atatürk İletişim Dergisi, (2017)
E. ŞENTÜRK KARA
ALMANYA’DA BULVAR GAZETECİLİĞİ VE HÜRRİYET GAZETESİ‘NİN KONUMU, İNİF E - Dergi, (2016)
E. ŞENTÜRK KARA
NEWSPAPER AND JOURNALISM FROM VIEWPOINT OF ARTHUR SCHOPENHAUER, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
E. ŞENTÜRK KARA
Türk televizyon kanallarının Avrupa versiyonlarında gösterilen Avrupa haber bültenleri: Almanya’da yaşayan birinci nesil Türk göçmenlerin perspektifinden nitel bir araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2016)
E. ŞENTÜRK KARA, M. YILMAZ
Malatya Yerel Basınında Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Haberlerin İncelenmesi, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, (2015)
E. ŞENTÜRK KARA
Almanya’daki Türk medyasının eğitim fonksiyonu: “Lernen macht stark! (Öğrenmek güç verir)” kampanyası, International Journal of Social Sciences and Education Research, (2015)