Makaleler


F. NİSAN, E. ŞENTÜRK KARA
A SEMIOTIC ANALYSIS OF WAR PICTURES DRAWN BY SYRIAN CHILDREN, Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, (2020)
E. ŞENTÜRK KARA, F. NİSAN
“Gegen Vorurteile” Adlı Reklam Filminin Entegrasyon ve Ön Yargı Bağlamında Söylemsel ve Göstergebilimsel Açıdan Analizi, TRT Akademi, (2020)
F. NİSAN, I. TUNCEL
Kadına Şiddetin Haberlerde Sunumu: Emine Bulut Örneği, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), (2020)
E. ŞENTÜRK KARA, F. NİSAN
Mesut Özil’in Uygur Türkleriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımının Ardından Çıkan Haberlerin Söylem Analizi, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), (2020)
O. EMRE, A. ULUTAŞ, F. NİSAN, A. GÖRGEN, H. CUMURCU
Üniversite Öğrencilerinde Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, (2019)
F. NİSAN
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNİN KARİKATÜRLERDE TEMSİLİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, (2019)
F. NİSAN, N. BORAL ASLAN
POLİGAMİK İLİŞKİLERDEKİ KADIN TEMSİLLERİNDE PATRİARKAL KODLARIN ÇÖZÜMLENMESİ: “YENİ GELİN” DİZİSİNİ ALIMLAMA ANALİZİ ÖRNEĞİ, TRT Akademi, (2018)
Y. UZUN, F. NİSAN
16 NİSAN 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUM SÜRECİNİN ULUSAL BASINDAKİ HABER ÇERÇEVELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, İNİF E - Dergi, (2018)
F. NİSAN, N. ŞEKER
SİYASAL SÖYLEMİN VE İDEOLOJİLERİN GAZETE KARİKATÜRLERİNDE YENİDEN ÜRETİMİ: ÖRNEK OLAY 1982 ANAYASASI, Erciyes İletişim Dergisi, (2017)
F. NİSAN, N. ŞEKER
Demokrasiyi Sekteye Uğratan Darbe Haberlerinin Çerçevelenmesi: 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi Örneği, TRT Akademi, (2017)
G. AKSOY, F. NİSAN
Türkiye’deki Terör Olayları Çerçevesinde Ankara Patlamaları Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması, TRT Akademi, (2017)
F. NİSAN, H. AKÇAY BEKİROĞLU
AŞK-I MEMNU DİZİSİNİN ALIMLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, (2016)
D. SUNUŞ
DERGİ4, İNİF E - Dergi, (2016)
D. İÇİNDEKİLER
DERGİ2, İNİF E - Dergi, (2016)
D. KÜNYE
DERGİ, İNİF E - Dergi, (2016)
D. TAM METNİ
DERGİ, İNİF E - Dergi, (2016)