19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2717-736X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Furkan ÇELEBİ | http://dergipark.org.tr/tr/pub/19maysbd


19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli ve akademik bir dergidir.

2020 - 3. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2717-736X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Furkan ÇELEBİ | http://dergipark.org.tr/tr/pub/19maysbd
Kapak Resmi


19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli ve akademik bir dergidir.

2020 - 3. sayı için makale kabulü devam etmektedir.