ISSN: 2717-736X
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Furkan ÇELEBİ
Kapak Resmi

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli ve akademik bir dergidir.
Dergimizde Sayı Bazlı makale kabulü yapılmamaktadır. Sayı için makale kabulü yapılmamasının sebebi değerlendirme süreçlerinin sürelerinde oluşabilecek değişkenliklerdir.
Sürekli olarak makale kabulü devam etmektedir. Hakem süreçleri sonucu kabul edilen makaleler yayımlanacak olan ilk sayı için sıraya alınmaktadır.

Editörlük ve dergi yönetim politikalarının Dergipark tarafından uygun görülmesi ve Dergipark sponsorluğunda; Dergimiz 2021 2. sayısından itibaren kabul edilmiş tüm makalelere doi numarası tahsis etmektedir. 

1. Sayı: 30 Mart

2. Sayı: 30 Haziran
3. Sayı: 30 Eylül
4. Sayı: 30 Aralık

tarihlerinde yayımlanmaktadır.


Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde yer verilmelidir.

 
2023 - Cilt: 4 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Ergenlerde (12-18 Yaş) Merhamet Ölçeği Geliştirme Çalışması

Araştırma Makalesi

Üniversitede Öğrenim Gören Kadın Öğrencilerin İlişki Bağımlılığı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Zihinsel iş yükünün iş yaşam kalitesi ve psikolojik sağlamlığa etkisi

Araştırma Makalesi

COVID-19 Pandemıc Effect On House Price Index In Turkey: An Interrupted Time Series Analysis

Tez Özeti

Yenilikçi Tedarik Zinciri Uygulamaları ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme