19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2717-736X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Furkan ÇELEBİ | http://dergipark.org.tr/tr/pub/19maysbd


19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli ve akademik bir dergidir.
Dergimizde Sayı Bazlı makale kabulü yapılmamaktadır. Sayı için makale kabulü yapılmamasının sebebi değerlendirme süreçlerinin sürelerinde oluşabilecek değişkenliklerdir.
Sürekli olarak makale kabulü devam etmektedir. Hakem süreçleri sonucu kabul edilen makaleler yayımlanacak olan ilk sayı için sıraya alınmaktadır.

1. Sayı: 30 Mart
2. Sayı: 30 Haziran
3. Sayı: 30 Eylül
4. Sayı: 30 Aralık

tarihlerinde yayımlanmaktadır.
 
19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2717-736X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Furkan ÇELEBİ | http://dergipark.org.tr/tr/pub/19maysbd
Kapak Resmi


19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli ve akademik bir dergidir.
Dergimizde Sayı Bazlı makale kabulü yapılmamaktadır. Sayı için makale kabulü yapılmamasının sebebi değerlendirme süreçlerinin sürelerinde oluşabilecek değişkenliklerdir.
Sürekli olarak makale kabulü devam etmektedir. Hakem süreçleri sonucu kabul edilen makaleler yayımlanacak olan ilk sayı için sıraya alınmaktadır.

1. Sayı: 30 Mart
2. Sayı: 30 Haziran
3. Sayı: 30 Eylül
4. Sayı: 30 Aralık

tarihlerinde yayımlanmaktadır.
 
Cilt 2 - Sayı 1 - 30 Mar 2021
 1. 1812 Yılında Batılı Bir Diplomat Sir William Ouseley’in İzinde Kars’tan İstanbul’a Seyahat
  Sayfalar 4 - 34
  Sabit GENÇ
 2. ŞİRKETLERİN ÖMRÜNE DAİR DOĞRULAR VE YANLIŞLAR
  Sayfalar 35 - 55
  Rıdvan YAKA
 3. DOKTOR YARDIMSEVER VE YETKİNLİĞİNİN ÇEVRİMİÇİ İNTİKAM NİYETİNE ETKİSİNDE KURUMSAL İTİBARIN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 56 - 68
  Mahmut AKBOLAT, Mustafa AMARAT, Neslihan ÜNAL
 4. Geleneksel Ve Düşük Maliyetli Havayollarının Covid-19’a Karşı Aldığı Önlemlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Sayfalar 69 - 80
  Zuhal YILDIZ AKPUR
 5. 1830-1865 Yılları Arası, İngiliz Dış Politikasına Dair Alternatif Bir Doktrin Önerisi: Palmerston Dönemi ve ‘’Seçici Müdahale’’
  Sayfalar 81 - 106
  Arda Can ÇELİK, Serhat KAYA
 6. GETİRİ FARKI İLE SANAYİ ÜRETİMİ ARASINDA NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 107 - 125
  Sibel FETTAHOĞLU, Aydın ATEŞ
 7. ERBAA’DA YAŞAYAN 2.VE 3. KUŞAK MÜBADİLLERİN MÜBADELEYE DAİR METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 126 - 136
  Hüseyin MERTOL, Murat TEZ, Kübra DURAN, Gamze MERTOL
 8. 60+ Tazelenme Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 137 - 147
  Emre BİRİNCİ
 9. ARKTİK BÖLGESİNDE GÜVENLİKLEŞTİRME: KIYIDAŞ DEVLETLERİN GÜVENLİK SEKTÖRLERİ ANALİZİ
  Sayfalar 148 - 170
  Murat YORULMAZ
 10. ARKETİPSEL TEORİ BAĞLAMINDA REKLAMLARDA SUNULAN KADIN TEMSİLLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
  Sayfalar 171 - 195
  Melih YILDIZ
 11. PUŞKİN’İN ESERLERİNDE YETKİNLİK ARAYIŞI: PAUL VALERY’NİN SANAT GÖRÜŞÜ EKSENLİ DEĞERLENDİRMELER
  Sayfalar 196 - 215
  Uğur KESKİN