Editör Kurulu

Dr. Furkan Çelebi

Doç. Dr. Yusuf Sert

Öğr. Gör. Eyyüp Orhan

Sekreterya: Öğr. Gör. Salih Gençer

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet MUTLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk DUMAN, Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan GÜL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Vural ÇAĞLIYAN, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Alper ÖZMEN, Osman Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Derya ÖZİLHAN, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal BAYRAKÇI, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut AKIN, Yozgat Bozok Üniversitesi

Doç. Dr. Murat ÖZ, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Doç. Dr. Nuri BALTACI, Gümüşhane Üniversitesi

Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU, Yozgat Bozok Üniversitesi

Doç. Dr. Yetkin BULUT, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf SERT, Yozgat Bozok Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TEMİZ, Samsun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İskender KARAKAYA, Yozgat Bozok Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri SALUR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit YILDIRIM, Samsun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nahit YILMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEMEL, Yozgat Bozok Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selin OYAN, Adıyaman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FİDAN, Gaziantep Üniversitesi

Dr. Alperen KAYASANDIK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Arzu ALACALAR ÇAKIR

Dr. Furkan ÇELEBİ, Yozgat Bozok Üniversitesi

Dr. Kamuran CERİT, Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Resul GÜLEÇ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi