Yazarlar İçin Bilgi

Dergiye gönderilen makaleler ön kontrol esnasında öncelikle dil editörü ve yabancı dil editörünün onayından geçer. Ön kontrol sonrasında uygun bulunduğu taktirde alan editörü aracılığı ile 2 hakeme(kör hakemlik) gönderilir. Hakemlerden ikisi de makalenin yayımlanmasını uygun görürse makale uygun olan sayı için yayın listesine alınır. Bir hakem olumlu, bir hakem olumsuz fikir beyan ederse 3. hakeme gönderilir ve 3. hakemin görüşüne göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer hakem tarafından düzeltme istenirse yazarların düzeltme süresi 10 gündür.Süre aşımında makale reddedilir.

Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergi tarafından yayın için kabul edilmemiş olması gerekir.

Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekir.

Yayımlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yabancı dildeki özeti yabancı dil editörü gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.

Makale şablonu için yazım kurallarına bakınız.

Dergiye kabul edilecek eserlerde %20'nin altında benzerlik oranı kabul edilmektedir. Ayrıca bir eserden en fazla %3 benzerlik kabul edilmektedir. 
Yazım Kurallarına ulaşmak için tıklayınız.