Amaç

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisinin amacı, sosyal bilimlerin tüm alanlarında, özgün makaleler yayınlamaktır. 


Kapsam

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimlerin tüm alanlarında bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği hakemli bir dergidir.

Kış, Bahar, Yaz ve Güz olmak üzere Yılda 4 sayı yayımlanacaktır. Gönderilen makaleler editörler tarafından yayına uygun görülmediği taktirde yazara iade edilebilir. 

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir.