Formlar

Yazarlar için Telif Devir Formu

Hakemler için Hakem Değerlendirme Formu

Hakemler için Düzeltme Değerlendirme Formu

Ön kontrol sorumluları için Ön Kontrol Formu