Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-738X | e-ISSN 2651-4672 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Uşak Üniversitesi |


Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak  online ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi
 • İSAM
 • EBSCO HOST
 • SOBİAD

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, değerlendirme sürecinde kabul ve yayım kararları ve süreler hakkında garanti vermemektedir.Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1308-738X | e-ISSN 2651-4672 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Uşak Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak  online ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi
 • İSAM
 • EBSCO HOST
 • SOBİAD

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, değerlendirme sürecinde kabul ve yayım kararları ve süreler hakkında garanti vermemektedir.Cilt 13 - Sayı 1 - 26 Haz 2020
 1. DEĞERLER EĞİTİMİYLE İLGİLİ YAPILAN TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKÇE EĞİTİMİ
  Sayfalar 1 - 11
  Zekerya BATUR , Tuncay - AKDENİZ -
 2. İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARININ AVRUPA’DAKİ ÜLKELERE GÖRE TÜRKÇE EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 12 - 33
  Hülya SÖNMEZ
 3. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 34 - 42
  Perihan ŞEKER
 4. ORTAOKUL T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABINA YANSIYAN VATANDAŞLIK ALGISI
  Sayfalar 43 - 57
  Sadık KARTAL , Ayşe ŞİMŞEK
 5. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI
  Sayfalar 58 - 92
  Muhammet İbrahim AKYÜREK
 6. ÖĞRETMENLERİN ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE TUTUMLARI: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 93 - 108
  Belkiz CAYMAZ , Abdullah AYDIN
 7. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 109 - 126
  Meltem KURTOĞLU ERDEN , Eda USLUPEHLİVAN
 8. OSMANLI DÖNEMİNDE UŞAK KAZASI BULKAZ KARYESİ’NİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU VE DEMOGRAFİK YAPISI (17. - 19. YÜZYILLAR)
  Sayfalar 127 - 155
  Leyla AKSU KILIÇ , Cemile BARLIK
 9. ENTELEKTÜEL SERMAYE VE İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE, YENİLEŞİMİ DESTEKLEYEN ÖRGÜT İKLİMİNİN ROLÜ
  Sayfalar 156 - 180
  Akın TUNÇER , Özlem ATAN TARLACI
 10. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: ENDÜSTRİ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 181 - 194
  Mustafa TATLICAN , Mehmed Zahid ÇÖGENLİ
 11. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇORAP ENDÜSTRİSİNDE MÜŞTERİ FARKINDALIĞINI ÖLÇME
  Sayfalar 195 - 215
  Gülçimen YURTSEVER , Şenel EROĞLU