Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-738X | e-ISSN 2651-4672 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Uşak Üniversitesi |


Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak  online ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi
 • İSAM
 • EBSCO HOST
 • SOBİAD

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, değerlendirme sürecinde kabul ve yayım kararları ve süreler hakkında garanti vermemektedir.Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1308-738X | e-ISSN 2651-4672 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Uşak Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak  online ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi
 • İSAM
 • EBSCO HOST
 • SOBİAD

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, değerlendirme sürecinde kabul ve yayım kararları ve süreler hakkında garanti vermemektedir.Cilt 13 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. SAĞLIK HARCAMALARI-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL BOOTSTRAP GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 1 - 12
  Yusuf BAYRAKTUTAN, Erdal ALANCIOĞLU
 2. EFFECT OF INVESTMENT AND FİNANCİNG DECİSİONS ON FİRM VALUE; EXAMPLE OF BIST INDUSTRİAL INDEX
  Sayfalar 13 - 24
  Aslı AFŞAR, Emine KARAÇAYIR
 3. ARAP DİLİNDE İ'LÂL
  Sayfalar 25 - 40
  İbrahim KOCABIYIK, Yeliz AÇAR
 4. ENTEGRE RAPORLAMA İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK AKADEMİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 41 - 65
  Fatma AKYÜZ, Begench YANGIBAYEV
 5. ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANESİ NEVŞEHİRLİ DAMAD İBRAHİM PAŞA KOLEKSİYONUNDAKİ 50_DAMAD_7 ENVANTER NUMARALI KURAN-I KERİMİN TEZHİP SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 66 - 83
  Bilal SEZER, Ömer Ali TOPRAK
 6. THE IMPACT OF INPUT FORM IN THE TEACHING OF MODIFIERS IN ENGLISH
  Sayfalar 84 - 98
  İsmet TOKSÖZ
 7. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI
  Sayfalar 99 - 114
  Kamil UYGUN, Özlem ÖNSAN
 8. Evaluation of Social Media Message Content Strategies of Professional Opinion Leaders working in Healthcare Field during COVID-19 Pandemic
  Sayfalar 115 - 129
  Burçin YERSEL, Basak KALKAN, Arzu ÇELEN ÖZER
 9. FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 130 - 140
  N.serap VURUR
 10. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SES YANSIMALI FİİLLERİN YAPISI
  Sayfalar 141 - 155
  Aksaamai OMURALIEVA
 11. SELÇUKLU'DAN GÜNÜMÜZE BİR TARİHİ MİRAS "ÇAL KAYI PAZARI"
  Sayfalar 156 - 172
  İbrahim BALIK