Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-738X | e-ISSN 2651-4672 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Uşak Üniversitesi |


Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak  online ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi
 • İSAM
 • EBSCO HOST
 • SOBİAD

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, değerlendirme sürecinde kabul ve yayım kararları ve süreler hakkında garanti vermemektedir.Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1308-738X | e-ISSN 2651-4672 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Uşak Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak  online ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi
 • İSAM
 • EBSCO HOST
 • SOBİAD

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, değerlendirme sürecinde kabul ve yayım kararları ve süreler hakkında garanti vermemektedir.Cilt 12 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. ÇALIŞMA GRUBU SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ OLAN TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 17
  Adem SEZER , Yusuf İNEL , Ali GÖKALP
 2. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDAKİ KAZANIM İÇERİKLERİNİ BELİRLEME YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 18 - 31
  Hülya SÖNMEZ
 3. ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI
  Sayfalar 32 - 47
  Güler TULUK , Halil İbrahim AKYÜZ
 4. ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN “MÜZİKSEL ALGILAMA TESTİ”NDEKİ SORU TİPLERİNE GÖRE BAŞARI DURUMLARI
  Sayfalar 48 - 53
  Ayşegül ATAK YAYLA
 5. BALKAN ULUS MİTLERİNDE OSMANLI ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: KOSOVA’DAN KRBAVA’YA
  Sayfalar 54 - 68
  Gaye YAVUZCAN
 6. THE LONDON GAZETTE’E GÖRE NADİR ŞAH DÖNEMİ OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 69 - 81
  Selcen ÖZYURT ULUTAŞ , Safiye BAŞER
 7. GELENEKSEL KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ VE GELİN TESTİSİNİN GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ YORUMLAMALARI
  Sayfalar 82 - 98
  İsmail YARDIMCI , Mine BARDAK
 8. KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN AZALTILMASINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
  Sayfalar 99 - 110
  Selim DAĞLIOĞLU
 9. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLARA BİR ÖRNEK OLARAK BİYOESASLI MALZEMELERİN TEKSTİL VE MODA TASARIMI ALANLARINDA KULLANIMI
  Sayfalar 111 - 121
  Derya MERİÇ
 10. A NEW METHODOLOGY FOR CREDIT EVALUATION PROCESS OF TURK EXIMBANK
  Sayfalar 122 - 130
  Füsun KÜÇÜKBAY , İsmail METİN
 11. OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 131 - 151
  Serkan AKGÜN , Murat BAŞAR