Dergi İletişim
Ad: Arş. Gör. Gülbike KEŞAPLI
E-posta: gulbike.yildirim@usak.edu.tr
Adres:

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


Editör Yardımcısı
Ad: Doç. Dr. Mehmet Hilmi ÖZKAYA
E-posta: mehmethilmi.ozkaya@usak.edu.tr
Adres:

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


Editör
Ad: Prof. Dr. Murat Kemal KARACAN
E-posta: murat.karacan@usak.edu.tr
Adres:

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü