İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Arş. Gör. Tuğba Nur BEYRET
Uşak Üniverisitesi
tugba.beyret@usak.edu.tr
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Editör

Doç. Dr. Mehmet Hilmi ÖZKAYA
Uşak Üniverisitesi
mehmethilmi.ozkaya@usak.edu.tr
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Editör

Prof. Dr. Murat Kemal KARACAN
Uşak Üniverisitesi
murat.karacan@usak.edu.tr
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr