Dergi İletişim
Ad: Arş.Gör. Samet ÇETİN
E-posta: samet.cetin@usak.edu.tr
Telefon: 0276 221 2160-2587
Adres:

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Leyla AKSU KILIÇ
E-posta: leyla.aksu@usak.edu.tr
Telefon: 0276 221 21 21-2555
Adres:

Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü


Editör
Ad: Prof.Dr. Mehmet KARAYAMAN
E-posta: mehmet.karayaman@usak.edu.tr
Telefon: 0276 221 2121- 2511
Adres:

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü