Amaç

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (UUSBD), sosyal bilim alanlarında nitelikli akademik yazıları yayınlayarak bilim ve toplum arasında etkileşim sağlamayı amaç edinmektedir.

Kapsam

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (UUSBD), Tarih, Edebiyat, Coğrafya, Arkeoloji, Psikoloji, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Eğitim, Eğitim Bilimleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İktisat, Maliye, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri, İşletme ve Güzel Sanatlar ile ilgili güncel konu ve sorunları konu edinen kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmaları kabul etmektedir.