Yükseköğretim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org


Saygıdeğer Yazarlarımıza Duyuru

Dergimize gönderilen yazı sayısının öngörülenin çok üzerinde olması dolayısıyla gönderilen değerli çalışmaların hem hakem değerlendirme süreçleri uzamakta hem de yayına hazırlanmalarında istenmeyen gecikmeler yaşanmaktadır. Editör Kurulumuz bu nedenle yeni makale kabulünü 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren üç ay süreyle durdurma kararı almıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Editör Kurulu 

------

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanan, disiplinlerarası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve hem basılı (p-ISSN 2146-796X) hem de elektronik (e-ISSN 2146-7978) sürümleri bulunan derginin içeriğini yükseköğretim ile ilgili konular oluşturur. Derginin elektronik sürümü, çevrimiçi (online) açık erişim (open access) dergi olarak www.yuksekogretim.org adresinde yayımlanmaktadır.

Yükseköğretim Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete) ve Google Scholar tarafından dizinlenmektedir.

Yükseköğretim Dergisi

ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org
Kapak Resmi


Saygıdeğer Yazarlarımıza Duyuru

Dergimize gönderilen yazı sayısının öngörülenin çok üzerinde olması dolayısıyla gönderilen değerli çalışmaların hem hakem değerlendirme süreçleri uzamakta hem de yayına hazırlanmalarında istenmeyen gecikmeler yaşanmaktadır. Editör Kurulumuz bu nedenle yeni makale kabulünü 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren üç ay süreyle durdurma kararı almıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Editör Kurulu 

------

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanan, disiplinlerarası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve hem basılı (p-ISSN 2146-796X) hem de elektronik (e-ISSN 2146-7978) sürümleri bulunan derginin içeriğini yükseköğretim ile ilgili konular oluşturur. Derginin elektronik sürümü, çevrimiçi (online) açık erişim (open access) dergi olarak www.yuksekogretim.org adresinde yayımlanmaktadır.

Yükseköğretim Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete) ve Google Scholar tarafından dizinlenmektedir.

Cilt 10 - Sayı 3 - 27 Kas 2020
 1. Yükseköğretimin Geleceği: Covid-19'un Öğretim, Araştırma ve Uluslararasılaşma Konularındaki Etkileri
  Sayfalar 249 - 259
  Alper ÇALIKOĞLU, Sedat GÜMÜŞ
 2. Kalitenin Standardını Belirlemek: Türk Üniversite Sıralama Sistemlerinin Berlin Prensiplerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 260 - 268
  Engin KARADAĞ, Cüneyt BELENKUYU
 3. Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeğini Türkçe'ye Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 269 - 278
  Nuh YAVUZALP, Yunus ÖZDEMİR
 4. Akreditasyon Sürecini Tamamlayan Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Sürece İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 279 - 290
  Orhan ATAMAN, Abdulah ADIGÜZEL
 5. Yükseköğretim Personeline İlişkin 7100 Sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Düzenlemelerin Öğretim Üyesi Perspektifinden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 291 - 300
  Celalettin KORKMAZ, Ahmet BOZAK, Muhammet BAŞ
 6. A Longitudinal Study of the Turkish Marketing Academia: What Has Changed and What Has Not in a Decade?
  Sayfalar 301 - 311
  B. Zafer ERDOĞAN, Semra DOĞAN, M. Sami İŞLEK
 7. Enhancing the Quality of a Higher Education Course: Quality Function Deployment and Kano Model Integration
  Sayfalar 312 - 327
  Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Canan ERYİĞİT, Öznur ÖZKAN TEKTAŞ, Mehmet SOYSAL
 8. Meslek Yüksekokullarında Sektörel İlişkiler, Yerindelik, Arz-Talep Sorunu: İyileştirmeye Yönelik Öneriler
  Sayfalar 328 - 339
  Aslı GÜNAY, Ömer AÇIKGÖZ, Zafer ÇELİK, Murat ÖZTÜRK
 9. Türkiye'deki Akademisyenlerin İş Tatmini, Rol Stresi ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 340 - 355
  Altan DOĞAN, Rıza DEMİR, Erman TÜRKMEN
 10. Fen Lisesi Öğrencilerinin Sosyoekonomik Arkaplanı ve Yükseköğretime Geçişteki Tercihleri
  Sayfalar 356 - 370
  Hayri Eren SUNA, Bekir S. GÜR, Selahattin GELBAL, Mahmut ÖZER