Yükseköğretim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org


Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanan, disiplinlerarası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve hem basılı (p-ISSN 2146-796X) hem de elektronik (e-ISSN 2146-7978) sürümleri bulunan derginin içeriğini yükseköğretim ile ilgili konular oluşturur. 

Derginin amacı, Türkiye ve dünyada yükseköğretime ilişkin temel yapısal özelliklerin değerlendirildiği, uygulamalar açısından ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların irdelendiği, karşılaşılan temel sorunların incelendiği ve çözümlerine yönelik önerilerin ortaya konduğu bilimsel bir platform oluşturmaktır. Dergi böylelikle yükseköğretimde uygulanabilir, sürdürülebilir, yenilikçi (inovatif), girişimci ve stratejik yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayarak akademik bir arşiv yaratmayı hedeflemektedir.

Dergi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete) ve Google Scholar tarafından dizinlenmektedir.

Yükseköğretim Dergisi

ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org
Kapak Resmi


Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanan, disiplinlerarası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve hem basılı (p-ISSN 2146-796X) hem de elektronik (e-ISSN 2146-7978) sürümleri bulunan derginin içeriğini yükseköğretim ile ilgili konular oluşturur. 

Derginin amacı, Türkiye ve dünyada yükseköğretime ilişkin temel yapısal özelliklerin değerlendirildiği, uygulamalar açısından ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların irdelendiği, karşılaşılan temel sorunların incelendiği ve çözümlerine yönelik önerilerin ortaya konduğu bilimsel bir platform oluşturmaktır. Dergi böylelikle yükseköğretimde uygulanabilir, sürdürülebilir, yenilikçi (inovatif), girişimci ve stratejik yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayarak akademik bir arşiv yaratmayı hedeflemektedir.

Dergi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete) ve Google Scholar tarafından dizinlenmektedir.

Cilt 9 - Sayı 3 - 1 Ara 2019
 1. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumlarına Katkı Sağlayan Bireysel ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 249 - 262
  Seda SEVİNÇ TUHANİOĞLU , Cem Ali GİZİR
 2. Devlet ve Özel/Vakıf Öğrenci Yurtlarının Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Türk ve Yabancı Öğrenciler Açısından Karşılaştırma
  Sayfalar 263 - 278
  Özgür KÖKALAN , Cihan KORKMAZ
 3. Effectiveness of Flipped Classroom in Teaching Basic English Courses
  Sayfalar 279 - 289
  Seema ARİF , İrfana OMAR
 4. Akademisyen Görüşlerine Göre Akademide Kin Tutma
  Sayfalar 290 - 302
  Bilgen KIRAL , Funda NAYIR
 5. Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı
  Sayfalar 303 - 314
  Ayşe Aslı SEZGİN , Zaliha İnci KARABACAK , Kamile ELMASOĞLU , Emir TÜRKOĞLU
 6. Performans Esaslı Finansman Yönteminin Türk Yükseköğretim Sisteminde Uygulanabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 315 - 329
  Gonca GÜNGÖR GÖKSU , Mehmet Emin ALTUNDEMİR
 7. Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 330 - 343
  Merve DURUSOY , Çiğdem APAYDIN
 8. Türkiye'de Yabancı Dil Öğretmenliği Lisans Programlarının Kültürlerarası Yaklaşım Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 344 - 352
  Çiğdem KURT , Veda ASLIM YETİŞ
 9. Dönüştürülmüş Sınıf Modeline İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 353 - 368
  Tarık TALAN , Sevinç GÜLSEÇEN
 10. Kitap Değerlendirmesi: Robot-proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence / Joseph E. Aoun, 2017
  Sayfalar 369 - 369
  Aydın ASLAN
 11. Hakem, Konu ve Yazar Dizini
  Sayfalar 370 - 372
  Yükseköğretim DERGİSİ