ISSN: 2146-796X
e-ISSN: 2146-7978
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Türkiye Bilimler Akademisi
Kapak Resmi
       

Saygıdeğer Yazarlarımıza Duyuru

Dergimizin; kuruluş hedefleri doğrultusunda yükseköğretim alanında on bir yıllık bir akademik arşive ulaşmanın gururunu yaşadığımız bugünlerde, 12. cildin sayıları ile birlikte Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) yürütücülüğünde yayın hayatına devam ettiğini müjdelemek istiyoruz. Türkiye'nin ulusal bilimler akademisi olarak TÜBA'nın dergimizin kurumsallaşmasına güçlü bir ivme kazandıracağı ve dergiyi alanında daha ileri hedeflere taşıyacağına eminiz.

Bugüne kadar yayına kabul edilmiş ya da hakem değerlendirmesi devam edenlerden yayına kabul edilecek makalelerin tamamını 2022 yılının sonuna kadar yayımlamayı planladık. Yeni dönem makale kabulü ise 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle başlamıştır.

Bütün paydaşlarımıza bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Nice on yıllara!

Editör Kurulu

2023 - Cilt: 13 Sayı: 2

Yükseköğretim Dergisi, bünyesinde yayınlanan yazıların fikirlerine resmen katılmaz, basılı ve çevrimiçi sürümlerinde yayınladığı hiçbir ürün veya servis reklamı için güvence vermez. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazılarla birlikte gönderilen resim, şekil, tablo vb. unsurların özgün olması ya da daha önce yayınlanmış iseler derginin hem basılı hem de elektronik sürümünde yayınlanabilmesi için telif hakkı sahibinin yazılı onayının bulunması gerekir. Yazarlar yazılarının bütün yayın haklarını derginin yayıncısı Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) devrettiklerini kabul ederler. Yayınlanan içeriğin (yazı ve görsel unsurlar) telif hakları dergiye ait olur. Dergide yayınlanması uygun görülen yazılar için telif ya da başka adlar altında hiçbir ücret ödenmez ve baskı masrafı alınmaz; ancak ayrı baskı talepleri ücret karşılığı yerine getirilir.

TÜBA, yazarlardan devraldığı ve derginin çevrimiçi (online) sürümünde yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND4.0) Lisansı aracılığıyla bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için TÜBA'dan yazılı izin alınması gereklidir.