Amaç

Yükseköğretim Dergisinin amacı, Türkiye ve dünyada yükseköğretime ilişkin temel yapısal özelliklerin değerlendirildiği, uygulamalar açısından ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların irdelendiği, karşılaşılan temel sorunların incelendiği ve çözümlerine yönelik önerilerin ortaya konduğu bilimsel bir platform oluşturmaktır. Dergi böylelikle yükseköğretimde uygulanabilir, sürdürülebilir, yenilikçi (inovatif), girişimci ve stratejik yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayarak akademik bir arşiv yaratmayı hedeflemektedir .

Kapsam

Yükseköğretim Dergisinde başlıca, yükseköğretim alanına giren konuları disiplinlerarası bir yaklaşımla, her açıdan derinlemesine inceleyen özgün ampirik ve kavramsal araştırma yazıları, derlemeler, örnek olay çalışmaları, görüş yazıları, geçmiş deneyimlere bakış sunan tarihsel yazılar ve editöre mektuplar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılardan editöre mektup dışında kalanlar için yayın kararı, Editör Kurulu ön incelemesi sonrası, hakem değerlendirme (eş değerlendirme/peer review) süreci sonucunda verilir. Hakem değerlendirmesine girecek tüm yazı türlerinin özetler, anahtar sözcükler ve kaynak(lar) içermesi zorunludur.

Dergide bunların dışında, eş değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör Editör Kuruluna ait olduğu, bir bölümü davet üzerine hazırlanan kısa rapor, uygulama kılavuzu niteliğindeki yazılar ve anma yazıları, kitap değerlendirmeleri, kongre ve literatür özetleri, yükseköğretim faaliyetleri ile ilgili haber ve duyurular yer alabilir.

Dergide yer alan bölümler aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

• Ampirik Araştırma
• Kavramsal Araştırma
• Örnek Olay Çalışması
• Derleme
• Görüş
• Geçmişe Bakış
• Editöre Mektup
• Kısa Rapor
• Kılavuz
• Anma Yazısı
• Kitap Değerlendirmesi
• Özetler
• Haberler
• Duyurular

Yükseköğretim Dergisinin kapsamı genel olarak aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:

• Yükseköğretim Yönetimi
• Yükseköğretim Politikaları ve Stratejileri
• Yükseköğretimde Eğitim-Öğretim (ulusal veya uluslararası ölçekte genel eğitim konuları: eğitim politikaları, eğitim yeterlilikleri, müfredatlar, eğitim programları, eğitim teknolojileri, ölçme-değerlendirme vb.)
• Yükseköğretimde Üniversitelerin Yapılandırılması
• Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon
• Yükseköğretimde Bilim Adamı Yetiştirme, İnsan Kaynakları ve Yetenek Keşfi
• Yükseköğretimde Finansman
• Yükseköğretimde Uluslararasılaşma
• Yükseköğretimde Çeşitlilik
• Yükseköğretimde Sıralama Sistemleri
• Yükseköğretimde Yenilikçilik, Girişimcilik ve ARGE Stratejileri
• Yükseköğretimde Sanayi ve Toplum İlişkileri
• Yükseköğretimde Kampüs Yaşamı
• Yükseköğretimde Yeni Eğilimler
• Yükseköğretime Geçiş