ISSN: 2636-8811
e-ISSN: 2636-8811
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Erciyes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Makale Kabul Tarihleri: Haziran sayısı için 15 Ocak – 1 Mayıs; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz- 1 Kasım’dır.


Medya ve Din Araştırmaları Dergisi Cilt 6 Sayı 1 - Haziran 2023 sayısı için yazı kabulüne başlamıştır. Son gönderim tarihi 1 Mayıs 2023'dür. Lütfen çalışmalarınızı linkte yer alan dergi formatında gönderiniz.

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİAM) bünyesinde 2018 yılından itibaren yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Medya ve Din Araştırmaları (MEDİAD) dergisine gönderilen yazılar önce dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından yayın kurulu ve editörlerce incelenir ve uygun bulunan iki hakeme gönderilir. Yazıların yayınlanmasına yayın kurulu karar verir. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Sahibi
Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(MEDİAM) adına Prof. Dr. Hakan AYDIN

Baş Editör
Prof. Dr. Hakan AYDIN

Editörler
Metin EKEN
Mustafa Derviş DERELİ

Dil Editörü
Faruk SADIÇ

Yayın Sekreteri
Yavuz KANBUR

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli
Yılda İki Kez (Haziran ve Aralık)

Yayın Dili
Türkçe - İngilizce

ISSN
2636-8811

İlgili Kişi ve Yayın İdare Adresi
Metin EKEN
e-posta: mtneken@gmail.com
Erciyes Üniversitesi, Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38280 Talas/KAYSERİ
Tel: +90 (352) 437 52 61-36010
e-posta: mediam@erciyes.edu.tr


2022 - Cilt: 5 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

6. Dijital Dünyada Dinsel Eğilimler

   ic-logo-biale-tlo.png google.png

Creative Commons License MEDYA VE DİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (MEDİAD)

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.