ISSN: 2636-8811
e-ISSN: 2636-8811
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Hakan AYDIN
Kapak Resmi
 
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) 2018 yılından itibaren yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Medya ve Din Araştırmaları (MEDİAD) dergisine gönderilen yazılar önce dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından yayın kurulu ve editörlerce incelenir ve uygun bulunan iki hakeme gönderilir. Yazıların yayınlanmasına yayın kurulu karar verir. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) yayıncı bilgisi, 04.04.2023 tarihinde değişmiş ve yeni yayıncı Hakan AYDIN olmuştur. Bu çerçevede gerekli resmi yazışmalar gerçekleştirilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır.


Sahibi ve Baş Editörü
Prof. Dr. Hakan AYDIN

Editörler

Doç. Dr. Metin EKEN
Doç. Dr. Mustafa Derviş DERELİ

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Vahit İLHAN
Prof. Noureddine MİLADİ
Prof. Dr. Şener BİLALLİ
Prof. Dr. Shukran A. RAHMAN
Prof. Dr. Jörg MATTHES
Prof. Dr. Piermarco AROLDI
Doç. Dr. Betül ÖNAY DOĞAN
Doç. Dr. Sahar KHAMİS
Doç. Dr. Faruk KARAARSLAN
Doç. Dr. Moch FAKHRUROJI
Doç. Dr. Ahmed A. ALZAHRANİ

Dil Editörü

Öğr. Gör. Faruk SADIÇ

Yayın Sekreteri

Arş. Gör. Yavuz KANBUR

Yayın Türü

Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli

Yılda İki Kez (Haziran ve Aralık)

Yayın Dili

Türkçe - İngilizce

ISSN 2636-8811
İrtibat Kişisi

Doç. Dr. Metin EKEN
e-posta: mtneken@gmail.com
metineken@erciyes.edu.tr
Tel: +90 (352) 207 66 66 - 36012
Birincil e-posta:
mtneken@gmail.com
İkincil e-posta:
editor@mediadjournal.org

2023 - Cilt: 6 Sayı: 2

  

Creative Commons License MEDYA VE DİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (MEDİAD) - JOURNAL OF MEDIA AND RELIGION STUDIES

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.