Medya ve Din Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2636-8811 | e-ISSN 2636-8811 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://mediam.erciyes.edu.tr/mediad


TR Dizin 2020 Kriterleri içerisinde yer alan "Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesine istinaden, dergimizin bundan sonraki sayılarında nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler için "etik kurul onayı" alınması zorunludur.


“Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİAM) bünyesinde 2018 yılından itibaren yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Medya ve Din Araştırmaları (MEDİAD) dergisine gönderilen yazılar önce dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından yayın kurulu ve editörlerce incelenir ve uygun bulunan iki hakeme gönderilir. Yazıların yayınlanmasına yayın kurulu karar verir. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.”

Sahibi

Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(MEDİAM) adına
Prof. Dr. Hakan AYDIN

Baş Editör

Prof. Dr. Hakan AYDIN

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Derviş DERELİ

Yayın Sekreteri

Yavuz KANBUR

Tasarım ve Dizgi

Ekrem Nazlı

Yayın Türü

Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli

Yılda İki Kez (Haziran ve Aralık)

Yayın Dili

Türkçe-İngilizce-Arapça

E-ISSN

2636-8811

İlgili Kişi ve Yayın İdare Adresi

Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
e-posta: mtneken@gmail.com
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi,
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38280 Talas/KAYSERİ 
Tel: +90 (352) 437 52 61-36010 
e-posta: mediam@erciyes.edu.tr

Yazı Çağrısı

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi

ISSN 2636-8811 | e-ISSN 2636-8811 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://mediam.erciyes.edu.tr/mediad
Kapak Resmi


TR Dizin 2020 Kriterleri içerisinde yer alan "Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesine istinaden, dergimizin bundan sonraki sayılarında nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler için "etik kurul onayı" alınması zorunludur.


“Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİAM) bünyesinde 2018 yılından itibaren yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Medya ve Din Araştırmaları (MEDİAD) dergisine gönderilen yazılar önce dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından yayın kurulu ve editörlerce incelenir ve uygun bulunan iki hakeme gönderilir. Yazıların yayınlanmasına yayın kurulu karar verir. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.”

Sahibi

Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(MEDİAM) adına
Prof. Dr. Hakan AYDIN

Baş Editör

Prof. Dr. Hakan AYDIN

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Derviş DERELİ

Yayın Sekreteri

Yavuz KANBUR

Tasarım ve Dizgi

Ekrem Nazlı

Yayın Türü

Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli

Yılda İki Kez (Haziran ve Aralık)

Yayın Dili

Türkçe-İngilizce-Arapça

E-ISSN

2636-8811

İlgili Kişi ve Yayın İdare Adresi

Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN
e-posta: mtneken@gmail.com
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi,
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38280 Talas/KAYSERİ 
Tel: +90 (352) 437 52 61-36010 
e-posta: mediam@erciyes.edu.tr

Yazı Çağrısı
Açık Erişim Politikası

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi’nin (MEDİAD) tüm sayılarına, açık erişim politikası gereği internet üzerinden erişim sağlamak mümkündür.

LOCKSS: http://dergipark.gov.tr/mediad/lockss-manifest

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.