ISSN: 2717-7408
e-ISSN: 2757-9247
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Göç Araştırmaları Vakfı
Kapak Resmi
       

Makale Çağrısı
Son Gönderme Tarihi
31 Ocak 2024

Sayın Yazarlar,

Turkish Journal of Diaspora Studies'in (TJDS) dördüncü sayısı için araştırma makalelerinizi bekliyoruz. TJDS, diaspora ve göç çalışmalarının tüm alanlarını kapsayan özgün makalelerin yayınlanması için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler, konu başlıklarına ilişkin araştırma ve analizlerdeki güncel gelişmelerle ilgili yeni ve eleştirel çalışmaları yayınlama konusunda özellikle isteklidir. Derginin dördüncü cildinin ilk sayısı Mart 2024'te yayımlanacaktır. Bu sayı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2024'tür.
Alandaki gelişmeler ışığında, TJDS'nin dördüncü cildinin ilk sayısı, diaspora ve göçle ilgili konuları öne çıkaran araştırma makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır. Bu sayıda ele alınacak konular arasında (bunlarla sınırlı değildir) şunlar yer almaktadır:
Modern zamanlarda diaspora
Diaspora ve sınırları, kuramları ve uygulamaları
Diaspora katılım politikaları
Diaspora ve asimilasyon politikaları
Diaspora ve jeopolitik
Diaspora ve kültür (Din, Dil, Semboller, Müzik, Dans, Sanat, Sinema, vb.)
Diaspora ve güvenlik
Göç ve hareketlilik
Diaspora ve ulus-devletler
Diaspora ve seçimler
Diaspora ve tahayyüller
Türk Diasporası ve diğer diasporalar

2023 - Cilt: 3 Sayı: 2

Türkiye Diaspora Araştırmaları Dergisi, Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) kapsamında lisanslanmıştır .