Year 2020, Volume 3 , Issue 4, Pages 256 - 267 2020-05-31

MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI

Cansu DAŞDEMİR [1]


En eski dönemlerden bu yana sosyal ve kültürel etkileşimin yoğun olarak yaşandığı halk pazarları, insanlık tarihinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşıladığı bu pazarlar, çok fonksiyonlu bir yapıya sahip olup geleneksel alışverişin yaşatıldığı mekânlardır. Belirli periyotlarla kurulan pazarlar, satıcı ve tüketici arasında belli bir hukuk çerçevesinde varlığını sürdürür. Günümüzde her ne kadar modern hukuk kuralları geçerli olsa da umumiyetle toplumsal ilişkiler, Türk örf ve âdetleriyle şekillenmiş olan sözlü normlarla belirlenir. Halk hukuku, süregelen kalıplar etrafında topluma yön veren ve toplumsal yaşamı düzenleyen sözlü yaptırımlardır. Pazarların kuruluş düzenini, iç mekândaki üreticilerin düzeni ve üretici-tüketici arasındaki ilişkiyi, modern hukukun yanında sözlü halk hukuku da belirler. Bu makalede pazar satıcılarının kendi aralarındaki ilişkilerin yanı sıra çeşitli ihtiyaçlarını gideren halk ve satıcı arasındaki ilişkilere, halk hukuku ekseninde bir yaklaşım sergilenecektir. Öncelikle halk pazarlarının ekonomik, sosyal ve kültürel mekân olarak işlevlerini belirlemek için Muğla merkez halk pazarlarının tarihî seyri ve gelişimi hakkında bilgiler verilecektir. Ardından üreticiler ile yapılacak görüşmeler yoluyla elde edilen bilgiler esas alınarak sözlü halk hukuk kurallarının pazarlara yansımaları ele alınacaktır.
Halk Hukuku, Sözlü Hukuk, Halk Pazarları, Muğla
 • AKÇA, Bayram (2002). Sosyal- Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Muğla (1923- 1960). Ankara: Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Araştırma Merkezi.
 • ARTUN, Erman (2008). Türk Halkbilimi. İstanbul: Kitapevi.
 • DEMİRTAŞ, Sezai. (2018) "Türk Halk Hukukunda Bir Ant(Yemin) Şekli Olarak Değnekten Atlama: Konya(Meram/Yatağan)Örneği". Türük Uluslararası Dil. Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. S.12. s.332- 340.
 • DOĞAN, Nuh. (2008). "Toplumsal Katman Olarak Samsun Pazarcılarının Dil Edimi Üzerine Toplum Dilbilimsel Bir İnceleme". Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, Vol 1/2, s. 102- 113.
 • DURSUN, Aysun. (2011) "Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku". Turkish Studies, Vol 6/4, s. 107- 122.
 • ---------------- (2016). Türk Halk Hukuku. İstanbul: Ötüken.
 • EMİROĞLU, Kudret & AYDIN, Suavi (2003). Antropoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • IŞIKTAÇ Yasemin. (1991). Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Âdet Hukuku. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • İNAN, Abdülkadir (1987). Makaleler ve İncelemeler II. Ankara: TDK.
 • KARATAŞ, Hicran (2018). Halk Hukuku Uygulamaları ve Sürgün Gelinler. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları.
 • OĞUZ, Öcal vd. (2017). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Geleneksel Yayıncılık.
 • ÖNAL, Mehmet Naci. (2014) "Halk Hukukunun Dili". VI Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Uludağ Üniversitesi 4-7 Aralık 2013, Bursa. C.2 s. 961-979.
 • TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK.
 • TUNÇEL, Harun. (2003) "Geleneksel Ticaret Mekânı Olarak Türkiye’de Haftalık Pazarlar", Nature Sciences, C. 4. S. 2. s. 35-52.
Primary Language tr
Subjects Cultural Studies
Journal Section Articles
Authors

Author: Cansu DAŞDEMİR (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2020

Bibtex @research article { uhad714054, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {256 - 267}, doi = {}, title = {MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {Daşdemi̇r, Cansu} }
APA Daşdemi̇r, C . (2020). MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 256-267 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uhad/issue/54670/714054
MLA Daşdemi̇r, C . "MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 256-267 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uhad/issue/54670/714054>
Chicago Daşdemi̇r, C . "MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 256-267
RIS TY - JOUR T1 - MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI AU - Cansu Daşdemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 256 EP - 267 VL - 3 IS - 4 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI %A Cansu Daşdemi̇r %T MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI %D 2020 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Daşdemi̇r, Cansu . "MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 / 4 (May 2020): 256-267 .
AMA Daşdemi̇r C . MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI. UHAD. 2020; 3(4): 256-267.
Vancouver Daşdemi̇r C . MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(4): 256-267.
IEEE C. Daşdemi̇r , "MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI", Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 4, pp. 256-267, May. 2020