Year 2020, Volume 3 , Issue 4, Pages 24 - 38 2020-05-31

KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ

Recep KOÇAK [1]


21.yy’ın yeni ekonomi modeli olarak sunulan yaratıcı endüstriler kavramı, özü itibariyle kültürel politikaların aynı zamanda ekonomik politikalarla ilişkili olduğu öne sürülen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre beceri, yetenek ve yaratıcılık gerektiren reklamcılık, mimari, sanat ve antika piyasası, el sanatları, tasarım, moda, film, video, müzik, gösteri sanatları, yayıncılık, yazılım, televizyon ve radyo, video ve bilgisayar oyunları gibi girişimler yaratıcı endüstriler çatısı altında düşünülmektedir. Yaratıcı endüstriler kavramının en önemli parçasını yaratıcı sınıf bireyleri oluşturmaktadır. Yaratıcı sınıf üyeleri, işçi sınıfı gibi bedenleriyle değil, zihinleriyle çalışarak yeni anlamlı formlar yaratırlar. Yaratıcı sınıf bireylerinin yönelimleri kitlelerin tercihlerinde önemli rol oynamaktadır. Bu makalede, kitlelerin Doğu Ekspresini keşfi bağlamında yaratıcı sınıf ve yaratıcı endüstrilerin rolü incelenmiştir. Çalışmada, yaratıcı sınıf bireylerinin Kars’ta oluşan turizm potansiyelinde doğrudan etkisinin olduğu görülmüştür. Yaratıcı sınıf ve yaratıcı endüstriyel yönelimlerin kitlelerin tercihlerinde nasıl rol oynadıkları, Kars ili Kültür ve Turizm Müdürlüğünün paylaştığı yıllara göre Kars’ta konaklayan turist sayısı ve Ani Harabelerini ziyaret eden turist sayısı verilerinden hareketle gösterilmiştir.
Yaratıcı Sınıf, Yaratıcı Endüstriler, Doğu Ekspresi, Kars İli
  • Atay, Lütfi (2003). Turistlik Destinasyon Pazarlaması ve Bir Alan Uygulaması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir. Bayraktar, Levend (2009), “Bir Düşünce Ekolü Olarak Anadoluculuk”, Felsefe Dünyası, 49. 69-80. Bilton, Cris (2009), ‘‘Relocating Creativity in Advertising’’, Creativity, Innovation and the Cultural Economy, (Edited by And C.Prattand Paul Jeffcutt), Routledge Milton Park, Abingdon. Bottomore, Tom (2013). Frankfurt Okulu ve Eleştirisi. (çev. Ümit Hüsrev Yolsay). Say. İstanbul. Çobanoğlu, Özkul (2007). Âşık Tarzı Edebiyat Geleneği ve İstanbul. 3F Yayınevi. İstanbul. Eröz, Sibel; Doğdubay, Murat (2012), ‘‘Turistlik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi’’ . Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. C. 27. S.1. 137-157. Fidan, Süleyman. (2017). Âşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi- Geleneksel Müziğin Medyadaki Serüveni- . Grafiker Yayınları. Ankara. Flew, Terry (2013), ‘‘Creatıve Industrıes and Cıtıes’’,Creative Industries and Urban Development (Edit.Terry Flew), RoutledgeMilton Park, Abingdon. Florida, Richard (2005). Cıtıes and the Creative Class. A member of the Perscus Books Group Newyork. ______________(2012). The Rıse of the Creative Class.Published by Routledge, Milton Park, Abingdon U.K. Hartley, John vd (2013). ‘‘Yaratıcı Endüstriler Temel Kavramlar’’ .(çev. Ahmet Tolungüç vd. ) Ankara. James, C.Kaufman; Robert, J. Sternberg (2015). ‘‘The Creative Mind’’. Creatıve Industrıes, (Edit J. Candana vd.). Oxford Unıversıty Press. Köksal, Yüksel; Özdemir, Şuayip. (2013). ‘‘Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medyanın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme’’. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 323-337. Meriç, Murat (2017). Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği. İletişim Yayınları. İstanbul. ÖZDEMİR, Nebi (2012). Kültür Ekonomisi ve Yönetimi(Seçki) Hacettepe, Ankara. ______________ (2017). Kültür Bilimi ve Yönetimi. Grafiker Yayınları, Ankara. Pamuk, Orhan (2014). Kar. YKY. İstanbul. Pratt; Andy C (2008). ‘‘Creative Cities: The Cultural Industries and the Creative Class’’ .Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Vol. 90, No. 2 (2008), pp. 107-117. URL-1 https://www.youtube.com/watch?v=2VPL9cdKvCg (E.T: 07.12.2019) URL-2 https://www.youtube.com/watch?v=qCmInUZ3Hq4 (E.T: 15.12.2019) URL-3 https://www.youtube.com/watch?v=Qn2pPG6hghI (E.T: 15.12.2019) URL- 4 https://kars.ktb.gov.tr/TR-54956/istatistikler.html (E.T: 21.12.2019) URL-5 http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/anahat-trenleri/ (E.T: 23.12.2019) URL-6http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-50837/somut-olmayan-kulturel-mirasinkorunmasi-sozlesmesi-hak-.html (E.T: 25.12.2019). URL-7 https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/
Primary Language tr
Subjects Folklore
Journal Section Articles
Authors

Author: Recep KOÇAK (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK HALK BİLİMİ (DR)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2020

Bibtex @research article { uhad719685, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {24 - 38}, doi = {}, title = {KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Koçak, Recep} }
APA Koçak, R . (2020). KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 24-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uhad/issue/54670/719685
MLA Koçak, R . "KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 24-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uhad/issue/54670/719685>
Chicago Koçak, R . "KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 24-38
RIS TY - JOUR T1 - KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ AU - Recep Koçak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 38 VL - 3 IS - 4 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ %A Recep Koçak %T KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Koçak, Recep . "KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 / 4 (May 2020): 24-38 .
AMA Koçak R . KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ. UHAD. 2020; 3(4): 24-38.
Vancouver Koçak R . KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(4): 24-38.
IEEE R. Koçak , "KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ", Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 4, pp. 24-38, May. 2020