Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://dergi.turkhalkbilimi.orgULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

(2020 MAYIS DÖNEMİ)

4. SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

(5. Sayı İçin Yazı Kabulü Başlamıştır.)

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://dergi.turkhalkbilimi.org
Cover ImageULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

(2020 MAYIS DÖNEMİ)

4. SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

(5. Sayı İçin Yazı Kabulü Başlamıştır.)

Volume 3 - Issue 4 - May 31, 2020
 1. YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR
  Pages 2 - 23
  Nebi ÖZDEMİR , Ecem OZDEMİR
 2. KİTLELERİN DOĞU EKSPRESİNİ KEŞFİ BAĞLAMINDA YARATICI SINIF VE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 24 - 38
  Recep KOÇAK
 3. BİR TELEVİZYON EĞLENCESİ MİZAH TEORİLERİ AÇISINDAN GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
  Pages 39 - 55
  Cevdet AVCI
 4. TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE İKNA STRATEJİLERİ VE AYARTMA YÖNTEMİ
  Pages 56 - 72
  Ali ABDURREZZAK
 5. YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 73 - 109
  Eylem ŞENTÜRK KARA , Şeyma KOZLUKLU
 6. BİR MEKÂNIN ANATOMİSİ: HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN YARATMA VE İCRA ORTAMI OLARAK KAHVEHANELER
  Pages 110 - 129
  Uğur DURMAZ
 7. KUTSAL MEKÂN BAĞLAMINDA GÜNDELİK HAYATIN İZİNDE MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜ: MARDİN SÜRYANİ KİLİSE VE MANASTIRLARI
  Pages 130 - 146
  Hatice Kübra UYGUR
 8. İLİG TUTUP TÖRÜG İTMEK (İli tutup töreyi düzenlemek)
  Pages 147 - 156
  Mustafa SEVER
 9. DİVAN-I LUGAT’İT- TÜRK’TE YER ALAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNE DAİR KAVRAMLAR ÜZERİNE ETNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 157 - 167
  Fırat TAŞ
 10. ÂŞIK KİMDİR?
  Pages 168 - 193
  Mehmet Emin BARS
 11. ÂŞIKLIK GELENEĞİ, ÂŞIK MÜZİĞİ VE ALEVİLİK
  Pages 194 - 215
  Erdem ÖZDEMİR
 12. HALK KÜLTÜRÜNDE KADININ TÜRKÜ YAKICI KİMLİĞİ VE KADIN AĞZI TÜRKÜLERDE “KOCAELİ ÖRNEĞİ"
  Pages 216 - 227
  Gülşen GÖKSEL ERDAL
 13. ANTALYA YÖRESİNDE “DEVE” İLE İLGİLİ HALK VETERİNERLİĞİ UYGULAMALARI HAKKINDA BİR İNCELEME
  Pages 228 - 255
  Mahmut DAVULCU
 14. MENTEŞE/ MUĞLA HALK PAZARLARINDA SÖZLÜ HUKUK UYGULAMALARI
  Pages 256 - 267
  Cansu DAŞDEMİR
 15. UŞAK MASALLARINDA OLAĞANÜSTÜLÜKLER MOTİFİ
  Pages 268 - 285
  Derya ÖZCAN , Yeliz BAHADUR
 16. RÖLYEF HEYKELDE ÜÇ BASAMAK
  Pages 286 - 299
  Atanas KARAÇOBAN
 17. AVRUPA'DA AİLE ARAŞTIRMALARI: TARİH/YÖNTEM/KURAM
  Pages 300 - 317
  Mehmet Akif KORKMAZ
 18. ALİ OSMAN ÖZTÜRK'ÜN HALK BİLİM YAZILARI ÜZERİNE
  Pages 318 - 322
  Meral OZAN
 19. OĞUZ TANSEL’İ TANIMA VE ANLAMA YOLUNDA
  Pages 323 - 325
  Türkan TOPCU