Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://turkhalkbilimi.org/ULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

2020 YILI 5. SAYISI YAYIMLANMIŞTIR. 

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://turkhalkbilimi.org/
Cover ImageULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

2020 YILI 5. SAYISI YAYIMLANMIŞTIR. 

Volume 3 - Issue 5 - Nov 30, 2020
 1. BEŞİNCİ SANAYİ DEVRİMİ TOPLUM 5.0 VE YAPAY ZEKÂ KÜLTÜRÜ
  Pages 1 - 17
  Recep KOÇAK
 2. KURGUNUN HARCI OLARAK TÜRKÜ BEHZAT Ç. DİZİSİNDE TÜRKÜLERİN KULLANIMI
  Pages 18 - 29
  Adil ÇELİK
 3. GELENEK VE POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: MENDİLİMDE KIRMIZIM VAR
  Pages 30 - 47
  Hayriye Sema MUNGAN, Can ÇARA
 4. KÜLTÜR AKTÖRLERİNDEN İNTERNET FENOMENLERİNE DOĞUM VE EVLİLİK İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
  Pages 48 - 69
  Kamile SERBEST
 5. TÜRK KARİKATÜRÜNDE HALK DİNİ GÖSTERGELERİNİN GROTESK VE UYUMSUZLUK KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ (1925 - 1975)
  Pages 70 - 91
  Erdem AKIN
 6. SOSYO-POLİTİK YAPININ FIKRA TİPLERİNDEKİ DÖNÜŞÜME ETKİSİ (KARS ÖRNEĞİ)
  Pages 92 - 106
  Filiz GÜVEN
 7. EKOELEŞTİREL YAKLAŞIM BAĞLAMINDA ŞANLIURFA EFSANELERİ
  Pages 107 - 126
  Hakan ÇELİKTEN
 8. DEDİKODU HALKBİLİM TÜRÜ MÜDÜR?
  Pages 127 - 146
  Aynur GAZANFARGİZİ, Hamlet ISAHANLİ
 9. HALKBİLİMSEL AÇIDAN TÜRK DÜNYASI SOSYOKÜLTÜREL BAĞLAMINDA ETİK VE METAETİK
  Pages 147 - 168
  Sacide ÇOBANOĞLU
 10. OĞUZ TÜRKLERİNDE GİYİM KUŞAM
  Pages 169 - 191
  Minara GULİYEVA
 11. ATABETÜ’L-HAKÂYIK’TA GEÇEN ATASÖZLERİ ÜZERİNE İŞLEVSEL KURAMA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 192 - 203
  Mustafa EREN
 12. A SEMIOTIC ANALYSIS OF WAR PICTURES DRAWN BY SYRIAN CHILDREN
  Pages 204 - 222
  Fatma NİSAN, Eylem ŞENTÜRK KARA
 13. KÜLTÜREL MİRAS VE DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA “GAZİ TÖMER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ”
  Pages 223 - 246
  Koray ALTINOK
 14. XIX. YÜZYILIN SONLARINDA AZERBAYCAN'IN BAZI İLLERİNDE VAR OLAN EL SANATLARI DEBBAĞLIK, BAKIRCILIK, HASIRCILIK
  Pages 247 - 261
  Tural ŞİRİYEV, Sevinc NASİROVA
 15. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SERAMİK OYUNCAĞIN SÜRECİ VE DEĞİŞİMİ
  Pages 262 - 280
  Sıdıka SEVİM, Melike SAYGI
 16. POST-ENDÜSTRİYEL BİR ÇAĞDA KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ EĞLENCE, BOŞ ZAMAN, YARATICILIK, TASARIM
  Pages 281 - 293
  Raúl Rodríguez FERRÁNDİZ, Süleyman FİDAN
 17. Das usbekische Heldenepos Alpomish: Einführung, Text
  Pages 294 - 299
  Mehmet Akif KORKMAZ
 18. Ahmet Özgür GÜVENÇ, FOLKLOR VE SİNEMA
  Pages 300 - 306
  Damlanur KÜÇÜKYILDIZ
 19. ORTA TOROSLARDA YAŞAYAN SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİ (GELENEK, GÖRENEK ve İNANIŞLARI)
  Pages 307 - 310
  Fethiye Rana DÖNMEZ