Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://dergi.turkhalkbilimi.org


uhadkapak2.png

ULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

(2019 KASIM DÖNEMİ)

3. SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-4173 | e-ISSN 2667-4173 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Halkbilimi Araştırmaları Derneği | http://dergi.turkhalkbilimi.org
Cover Image


uhadkapak2.png

ULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NİN 

(2019 KASIM DÖNEMİ)

3. SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

Volume 2 - Issue 3 - Nov 30, 2019
 1. 1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME
  Pages 2 - 10
  Mustafa SEVER
 2. SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU
  Pages 11 - 17
  Fuzuli BAYAT
 3. IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ
  Pages 18 - 39
  Ali Osman Öztürk , Meral Ozan , Attila Özdek
 4. KARANLIK DÜNYALARINDAN IŞIK OLAN İKİ ÂŞIK: AŞIK VEYSEL VE BARPI ALIKULOV
  Pages 40 - 83
  Feyzan Vural , Ayşenur Begüm Çalışkan
 5. DRAMATİK AKSİYONU SAĞLAYAN DEĞERLER AÇISINDAN BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ DESTAN
  Pages 84 - 92
  Muhammed Abdulbasit SEZER
 6. KÜLTÜREL BELLEĞİN KUTSAL TAŞIYICILARI: ALEVİ CEM ZÂKİRLERİ
  Pages 93 - 109
  Bülent Akın
 7. ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH
  Pages 110 - 124
  İsmail ABALI
 8. KÖPEK KADINDAN LİLİT, ALKARISI VE ISIKIL-LİLLA’YA KADAR UZANAN MİTOLOJİK HATT
  Pages 125 - 134
  Aynur Gazanfargizi
 9. EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDE ÇATALCA
  Pages 135 - 145
  Serdar Gürçay
 10. UMUT SARIKAYA KARİKATÜRÜNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM: “ASIL SINIF SAVAŞI ONLARIN ARASINDA”
  Pages 146 - 158
  Gülden Altıntop Taş
 11. YAŞAYAN MİT OLARAK DOĞUM LEKELERİ: SİMGELERİ VE ANNE-KADIN
  Pages 159 - 169
  Harika Zöhre Eryılmaz
 12. HALK İNANMALARININ İSLAMLAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME (ERZİNCAN ÖRNEĞİ)
  Pages 170 - 185
  Yusuf kenan Bezgin
 13. TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU
  Pages 186 - 196
  Ezgi Özgenç
 14. TÜRK KONULU BALADLARIN ÇEK VE SLOVAK SÖZLÜ GELENEĞİNDEKİ YAYGINLIĞI
  Pages 197 - 214
  Ali Osman Öztürk
 15. KIRGIZ DESTANI KOCOCAŞ’TA SUÇ, CEZALANDIRMA VE BAĞIŞLAMA ÜÇLÜSÜ
  Pages 215 - 220
  Şamil Gacar
 16. GÖROGLI: TÜRKMEN HALK EPOSI. (1941). (TERTİBE SALAN ATA GOVŞUT, M. KÖSÄYEVİŇ REDAKSİYASI BİLEN) AŞKABAT: TÜRKMENDÖVLETNEŞR. 578 S.
  Pages 221 - 224
  Tahir AŞİROV
 17. ETNOGRAFİ: OLAĞAN-İÇİ TECRÜBE
  Pages 225 - 233
  Hatice Kübra Uygur
 18. TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI
  Pages 234 - 242
  Özlem DAĞDELEN