Year 2020, Volume 3 , Issue 4, Pages 2 - 23 2020-05-31

YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR
Creative Cities and Living Culture

Nebi ÖZDEMİR [1] , Ecem OZDEMİR [2]


Bu makalede UNESCO’nun Yaratıcı Kentler Ağı, dolayısıyla yaratıcı kent yaklaşımı ile gelenek kültürü ilişkisinin farklı boyutlarıyla incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitekim Birleşmiş Milletler’in kalkınmadan sorumlu birim ve programının yanında UNESCO’nun yaşayan kültürel miras ve özellikle kültür endüstrileri merkezli kültürel ifadelerin çeşitliliği hakkındaki sözleşmeleri ile Yaratıcı Kentler Ağı hemen hemen eş zamanlı olarak oluşturulması kültürün ekonomik değerini belirginleştirilmiştir. UNESCO’nun Yaratıcı Kentler Ağı yaratıcı sınıf, kültürel ve yaratıcı ekonomi ve endüstrilerin gelişme sürecinde ortaya çıkmıştır. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) geleneksel bilgi, kültürel ifadeler ve genetik kaynaklarla coğrafi işaretler kapsamındaki faaliyetleri de yaratıcı kentler yaklaşımı ile yaşayan kültürel miras ilişkisinin farklı boyutlarını ortaya koymaktadır. Yine bu çalışmada medya ve kültür turizmi de söz konusu ilişkinin çözümlenmesini sağlayan alanlar olarak değerlendirilmektedir. Yaratıcı kentler yaklaşımı kapsamında özellikle yaşayan kültürel miras ile ilgili sorunlar ve fırsatlar da bu araştırmada ele alınmaktadır. Özetle bu çalışmada yaratıcı kentler ile yaşayan kültürel miras ilişkisinin yerel sürdürülebilir kalkınmanın kaynağı olarak değerlendirilebileceği vurgulanmaktadır.
Yaratıcı kentler, , yaşayan kültürel miras, , kültürel ve yaratıcı endüstriler, yerel sürdürülebilir kalkınma, kentlerin kültür ekonomisi
  • AJANOVİC, Edina ve Beykan Çizel (2015). “UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı ile Antalya Kentinin Değerlendirilmesi”, Mediterranean Journal of Humanities, V/1: p. 1- 16. AKIN, Nisa ve Barış Bostancı (2017). “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Gaziantep: Mevcut Raporlar Bağlamında Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi-Vizyoner Dergisi, S.19, s. 110- 124. AKKAYA, Sunay (2016). Kent İmgeleri ve Günümüz Kent Markası Tasarımına Etkisi. Ankara: Grafiker Yay. BİLGE, Bilal, N. Demirbaş ve M. Artukoğlu (2019). “Türkiye’de Coğrafi İşaretli Gıda Ürünlerinin Gurme Turizmi Açısından Önemi”, Tarım Ekonomisi Dergisi, S. 25 (1): s.127- 132. DURLU-ÖZKAYA, Fügen, S. Sünnetçioğlu ve A. Can (2013). “Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, S.1/1, s.13- 20. FEDAKÂR, Pınar ve G. Kuzay-Demir (2018). “Yaşayan İnsan Hazineleri Programının Somut Olmayan Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği Bağlamında Değerlendirilmesi”, Milli Folklor, S.120, s. 90- 101. FİDAN, Süleyman (2017). Âşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi: Geleneksel Müziğin Medyadaki Serüveni, Ankara: Grafiker Yay. FLORIDA, Richard (2012). The Rise of The Creative Class, (Previous edition published in 2002) NY: Basic Books. GEZER, Büşra (2019). Yaratıcı Sınıf ve Soylulaşma İlişkisi: Yel değirmeni Örneği, T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Dönüşüm Programı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. GÜLÜM, Erol (2015). “Yaratıcı Turizm- Halk Kültürü İlişkisi ve Yerelin Popülerleşmesi”, Milli Folklor, S.105, s. 87- 98. GÜRBÜZ, Semra, G. Özaltın-Serçek ve L. Toprak (2017). “Mardin’in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında ‘Gastronomi Kenti’ Olabilirliğine İlişkin Paydaş Görüşleri”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, S. 5/1, s. 124- 136. HARTLEY, J, J. Potts, S. Cunningham, T. Flew, M. Keane and J. Banks (2013). Key Concepts in Creative Industries, London: SAGE Publications Ltd. KONG, Lily and J. O’Connor (edt.) (2009). Creative Economies, Creative Cities, Dordrech, Heidelberg, London, New York. ÖZDEMİR, Nebi (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü. Ankara: Akçağ Yay. ÖZDEMİR, Nebi (2012). Kültür Ekonomisi ve Yönetimi. Ankara: Hacettepe Yay. ÖZDEMİR, Nebi (2017). Kültür Bilimi ve Yönetimi. Ankara: Grafiker Yay. ÖZDEMİR, Nebi (2018). “Geleneksel Bilgi ve Kültür Ekonomisi”, E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.1/1 Yaz, s. 1- 28. ÖZDEMİR, Nebi (2019). “Kuşaklararasılık ve Kültürel Değişme”, Çocuk ve Medeniyet, S. 2019/1: s. 125- 149. ÖZDEMİR, Nebi ve A. Öger (Edt.) (2019). Kültürel Miras Yönetimi. Ankara: Grafiker Yay. RICHARDS, Greg and C. Raymond (2000). “Creative Tourism”. ATLAS News, No. 23: p. 16-20. SCOTT, Allen J. (2000). The Cultural Economy of Cities. London: Sage Publications. URL-1: https://ideas.repec.org/a/rrs/journl/v3y2009i1p82-91.html URL-2: https://en.unesco.org/creative-cities/creative-cities-map URL-3: http://www.unesco.org.tr /Pages/88/129/UNESCO-Yarat%C4%B1c%C4%B1-S%CC%A7ehirler-Ag%CC %86%C4%B1 URL-4: https://ich.unesco.org/doc/src/00156-EN.pdf; https://ich.unesco.org/doc/src/00160-EN.pdf URL-5:https://bangkok.unesco.org/content/digital-solutions-empower-women-and-safeguard-traditional-crafts URL-6: https://www.undp.org/content/undp/en /home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html URL-7: http://www.unesco.org/new /en/culture/themes/cultural-diversity/culturalexpressions/programmes/global-alliance-for-cultural-diversity/). URL-8: https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/ geographicalRegisteredList/ (E.T:02.04.2020) URL-9: http://www.creativetourismnetwork.org/ interview-with-professor-greg-richards-co-inventor-of-the-creative-tourism-concept/ URL-10: https://www.skansen.se/en/ YÜCEL, Derya (2015). “Kentsel ‘Soylulaştırma’da Yaratıcı Endüstrilerin Rolü ve Yeldeğirmeni Örneği”, Genç Sanat Dergisi, Mart, s. 1- 8. ZENGİN, Hayat ve G. Kılınç-Ürkmez (2013), “Yaratıcılık, Yaratıcı Stratejiler ve Anadolu Kentleri: Kayseri Üzerinden Bir Değerlendirme”, İdealkent, S. 8, Ocak, s. 86- 111.
Primary Language tr
Subjects Folklore
Journal Section Articles
Authors

Author: Nebi ÖZDEMİR
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ecem OZDEMİR
Institution: Etkin Proje
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2020

Bibtex @research article { uhad744777, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {2 - 23}, doi = {}, title = {YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Nebi and Ozdemi̇r, Ecem} }
APA Özdemi̇r, N , Ozdemi̇r, E . (2020). YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 2-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uhad/issue/54670/744777
MLA Özdemi̇r, N , Ozdemi̇r, E . "YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 2-23 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uhad/issue/54670/744777>
Chicago Özdemi̇r, N , Ozdemi̇r, E . "YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 2-23
RIS TY - JOUR T1 - YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR AU - Nebi Özdemi̇r , Ecem Ozdemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2 EP - 23 VL - 3 IS - 4 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR %A Nebi Özdemi̇r , Ecem Ozdemi̇r %T YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR %D 2020 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Özdemi̇r, Nebi , Ozdemi̇r, Ecem . "YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 / 4 (May 2020): 2-23 .
AMA Özdemi̇r N , Ozdemi̇r E . YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR. UHAD. 2020; 3(4): 2-23.
Vancouver Özdemi̇r N , Ozdemi̇r E . YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(4): 2-23.
IEEE N. Özdemi̇r and E. Ozdemi̇r , "YARATICI KENTLER VE YAŞAYAN KÜLTÜR", Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 4, pp. 2-23, May. 2020