Aim

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, sosyal bilimler alanının dergisidir. Sosyal Bilimler alanında Türkçe ve İngilizce makale kabul edilen dergimizde, sosyal bilimler disiplini içinde kaleme alınan makaleleri siz araştırmacıların istifadesine sunmayı amaçlamaktadır.

Scope

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, Sosyal ve Beşeri alanlarda yapılan çalışmaları kabul etmektedir. Bu çerçevede dergide Beşeri Bilimler (Antropoloji, Arkeoloji, Dil Bilim, Edebiyat Araştırmaları, Psikoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Dini Araştırmalar, Felsefe),Eğitim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler (Ekonomi ve İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler), Sosyal Bilimler (Coğrafya, Çok Disiplinli Bilimler, İletişim, Kütüphanecilik Bilgi ve Belge Yönetimi, Turizm) ve Sanat sahalarında kaleme alınan makale, tanıtım yazıları ve çeviri yazılara yer verilecektir.