Editorial Board

Professor Akmatali Alimbekov – Kyrgyz-Turkish Manas University

Professor Alpaslan Ceylan - Atatürk University

Professor Ayşe Nur Tekmen - Ankara University

Assistant Professor Cristina Ilie Goga - Craiova University

Professor  Durmuş Ali Arslan - Mersin University

Professor  Gürkan Gökçek - Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Professor  Haluk Tanrıverdi - İstanbul University

Professor  Hasan Kaplan - İbn Haldun University

Professor  Hüseyin Gül - Süleyman Demirel University

Professor  Mehmet Taşpınar - Gazi University

Professor  Necla Türkoğlu - Ankara University

Professor  Tamas Dezsö - Eötvös Lorand University

Professor  Tuba Hasdemir - Ankara Hacı Bayram Veli University

Professor Uli Schamiloglu - Nazarbayev University

Assistant Professor Elif Asude Tunca - Girne Amerikan University

Assistant Professor Meryem Bulut - Ankara University