Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 53 - 61 2017-12-30

MOBBİNGİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE İŞVERENE MALİYETİ: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

Gülsüm Mağın Aksu [1]


Son yıllarda özelsektörde,kamu kurum ve kuruluşlarında mobbing (psikolojik şiddet) etkisi kendini çok fazla göstermektedir. İşyerinde çalışanlara yönelik psikolojik baskı, fiziksel taciz ve ruhsal açıdan tehlikeli etkiler bırakan bir süreç olarak ortaya çıkan mobbing, aynı zamanda işyeri, işveren ve toplumsal düzeyde sosyal ve ekonomik anlamda olumsuz etkiler doğurmaktadır. 
Bu çalışma, mobbing uygulamasının çalışanlar üzerinde ne gibi etkiler bıraktığı, bu etkilerin işverene maliyet olarak nasıl yansıdığını tespit etmeyi, ayrıca mobbingle mücadele adına mağdurların nelere dikkat etmesi gerektiğine yönelik çözümler sunmayı amaç edinmektedir

mobing, çalışan
  • DEMİR,Yeter (2009). Mobbing’in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), ss. 100-120. ERDOĞAN, Gülnur (2009). Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz), TBB Dergisi, 83, ss. 322- 350. İLHAN, Ümit (2010). İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Tarihsel Arka Planı ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri, Ege Akademik Bakış, 10 (4), ss. 1177-1179. İZMİR Gökalp & FAZLIOĞLU Aygül (2010). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu, TBMM Basım Evi, Ankara. KAYA, Mustafa (2015). Mobbingin Kurumsal Etkileri ve Maliyeti, Sayıştay Dergisi,97, ss. 78-83. MERCANLIOĞLU, Çiğdem (2010). Çalışma Hayatında Psikolojik Tacizin (Mobbing ) Nedenleri, Sonuçları ve Türkiye’deki Hukuksal Gelişimi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2 (2), ss. 39-41. TETİK, Semra (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,12 (18), ss. 19-86. TINAZ, Pınar (2011). İş yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Basım Yayım, İstanbul. TÜMER, Ebru Öztüm (2014). İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi, Özel Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi Internatıonal Anatolian Social Sciences Journal 62 2017 (1) Matbaası, Ankara. YAMAN, Erkan (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikolojik Şiddet – Mobbing-, Nobel: Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülsüm Mağın Aksu (Primary Author)

Dates

Application Date : September 7, 2017
Acceptance Date : February 28, 2018
Publication Date : December 30, 2017

APA Mağın Aksu, G . (2017). MOBBİNGİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE İŞVERENE MALİYETİ: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 53-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/35749/399534