Year 2019, Volume , Issue 23, Pages 191 - 212 2019-04-09

PROPOSITIONS DEVELOPED ON A STRATEGICAL AND STRUCTURAL INVESTIGATION OF THE ORGANIZATIONAL CONFIGURATION APPROACH
ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER

Ahmet İLHAN [1] , Recep Yücel [2]


The study has been conducted to develop various propositions depending on the determination of the appropriate configuration choice between the strategy and structure components of organizations within the context of the organizational configuration approach. As a result of the literature review made regarding the topic; it has been determined that the relationship between strategy and structure should be considered more comprehensively. In this context, an attempt has been made to examine the interaction between strategy and structure and to show that stable structures can be obtained by selecting appropriate configurations, rather than searching for a relationship between several different variables. In this context, by making a synthesis between various strategy and structure configurations; defining common configurations and trying to examine the interactions between them indicate the aim of this study. In order to realize this aim and to be able to analyze the current problem "Is it possible to choose a suitable common configuration depending on the relationships and preferences between the strategy and the building components?", the output of the study constitutes propositions developed according to the literature. It is believed that revealing such relationships will bring different perspectives to the related literature. Also, the study is aimed to be supported by the propositions developed among the cases difficult to observe on the basis of theoretical and scientific realism.  

Çalışma, örgütsel konfigürasyon yaklaşımı bağlamında örgütlerin strateji ve yapı bileşenleri arasında uygun konfigürasyon seçiminin belirlenmesine bağlı olarak çeşitli önermeler geliştirebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Konu hakkında yapılan literatür incelenmesi sonucunda; strateji ve yapı arasındaki ilişkinin daha kapsamlı olarak ele alınmasının gerektiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda çok sayıda farklı değişken arasında bir ilişki aramak yerine; strateji ve yapı arasındaki etkileşimi incelemek ve uygun konfigürasyonların seçilmesiyle kararlı yapıların elde edilebileceğini göstermek için bir girişimde bulunulmuştur. Bu bağlamda, çeşitli strateji ve yapı konfigürasyonları arasında bir sentez yapılarak; ortak konfigürasyonları tanımlamak ve aralarındaki etkileşimleri incelenmeye çalışmak bu çalışmanın amacına işaret etmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek ve “strateji ile yapı bileşenleri arasındaki ilişkilere ve tercihlere bağlı olarak uygun ortak bir konfigürasyon seçimi mümkün müdür?” mevcut sorunsalını çözümleyebilmek noktasında çalışmanın çıktısını, alan yazına bağlı olarak kuramsal çerçevede geliştirilen önermeler oluşturmaktadır. Bu tür ilişkilerin ortaya çıkarılmasının, ilgili yazına farklı bakış açıları getireceğine inanılmaktadır. Ayrıca, çalışma, kuramsal ve bilimsel gerçekçilik temelinde, gözlenmesi zor olan olgular arasında geliştirilen önermeler ile desteklenmeye yöneliktir.  

  • Adler, P.S. ve Borys, B. (1996). Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive. Administrative Science Quarterly, 41(1), 61-89.Burns, T. ve Stalker, G. (1961). The Management of Innovation (1st ed.). London: Tavistock Publications.Buzzell, R. D., Gale, B. ve Sultan, R. (1975). Market Share: A Key to Profitability. Harvard Business Review, 51(1), 97-106.Chandler, A. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise (1st ed.). Cambridge, Massachusetts and London, England: MIT Press.Channon, D. (1973). Strategy and Structure in British Enterprise (1st ed.). Boston, Massachusetts: Harvard University Press.Daft, R. (2015). Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak (10. Baskı) (Çev. Ed. Ömür Timurcanday Özmen). Ankara: Nobel Yayınevi.Demirhan, K. (2018). Mintzberg’in Örgütsel Yapılandırma Teorisi Bağlamında Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İncelenme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 207-222.Dess, G. ve Davis, P. (1984). Porter's Generic Strategies as Determinants of Strategic Group Membership and Organizational Performance. Academy of Management Journal, 27, 467-488.Doty, D H., Glick, W. H. ve Huber, G. P. (1993). Fit, Equifinality, and Organizational Effectiveness: A Test of Two Configurational Theories. Academy of Management Journal, 36(6), 1196-1250.Ferguson, T.D. ve Ketchen, D.J. (1999). Organizational Configurations and Performance: The Role of Statistical Power in Extant Research. Strategic Management Journal, 20(4), 385-402.Galbraith, J.R. (1995). Designing Organizations: An Executive Briefing on Strategy, Structure, and Process (1st ed.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Galbraith, J.R. (2008). Designing Matrix Organizations That Actually Work: How IBM,Procter & Gamble, and Others Design for Success (1st ed.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.Galbraith, J.R. (2013). Designing Organizations: Strategy, Structure, and Process at the Business Unit and Enterprise Levels (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Hambrick, D. C. (1983a). An Empirical Typology of Mature Industrial Product Environments. Academy of Management Journal, 26, 213-230. Hambrick, D. C. (1983b). High Profit Strategies in Mature Capital Goods Industries: A Contingency Approach. Academy of Management Journal, 26, 687-707.Henderson, B. (1979). Henderson on Corporate Strategy (1st ed.). Cambridge, Massachusetts: Abt Books.Kates, A. ve Galbraith, J.R. (2007). Designing Your Organizations: Using the Star Model to Solve 5 Critical Design Challenges (1st ed.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.MacMillan, I. C. ve D. Hambrick, D. (1983). Capital Intensity, Market Share Instability and Profits-the Case for Asset Parsimony. Working Paper, 29, Columbia University Strategy Research Center, New York.Meyer, A.D., Tsui, A.S. ve Hinings, C.R. (1993). Configurational Approaches to Organizational Analysis. Academy of Management Journal, 36(6), 1175-1195.Miles, R. ve Snow, C. (1978). Organizational Strategy, Structure and Process (1st ed.). New York: McGraw-Hill.Miller, D. (1986). Configurations of Strategy and Structure: Towards a Synthesis. Strategic Management Journal, 7, 233-249.Miller, D. (1987). The Genesis of Configuration. Academy of Management Review, 12(4), 686-701.Miller, D. ve Friesen, P.H. (1978). Archetypes of strategy formulation. Management Science, 24, 921-933.Miller, D. ve Friesen, P.H. (1984). A Longitudinal Study of the Corporate Life Cycle. Management Science, 30(10), 1161-1183.Miller, D. ve Friesen, P.H. (1984a). Porter's Generic Strategies and Performance. Working Paper, McGill University, Montreal.Miller, D. ve Friesen, P.H. (1984b). Organizations: A Quantum View (1st ed.). NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs.Miller, D. ve Whitney, J. O. (1999). Beyond Strategy: Configuration as a Pillar of Competitive Advantage. Business Horizons, 42(3), 5-17.Mintzberg, H.(1973). Strategy Making in Three Modes. California Management Review, 16, 44- 58.Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations (1st ed.).NJ: Prenctice-Hall. Englewood Cliffs. Mintzberg, H. (1983). Structures in Fives: Designing Effective Organizations (1st ed.). New Jersey: Prentice-Hall. Morgan, G. (1980). Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory. Administrative Science Quarterly, 25(4), 605-622.Perrow, C. (1971). Organizational Analysis: A Sociological View (2nd ed.). CA: Tavistock Publications.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2857-800X
Author: Ahmet İLHAN (Primary Author)
Institution: Bayburt Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Recep Yücel
Institution: Kırıkkale Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 9, 2019

Bibtex @research article { ulikidince492085, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {191 - 212}, doi = {10.18092/ulikidince.492085}, title = {ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER}, key = {cite}, author = {İLHAN, Ahmet and Yücel, Recep} }
APA İLHAN, A , Yücel, R . (2019). ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (23) , 191-212 . DOI: 10.18092/ulikidince.492085
MLA İLHAN, A , Yücel, R . "ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 191-212 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ulikidince/issue/41810/492085>
Chicago İLHAN, A , Yücel, R . "ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 191-212
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER AU - Ahmet İLHAN , Recep Yücel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.492085 DO - 10.18092/ulikidince.492085 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 212 VL - IS - 23 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.492085 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.492085 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER %A Ahmet İLHAN , Recep Yücel %T ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 23 %R doi: 10.18092/ulikidince.492085 %U 10.18092/ulikidince.492085
ISNAD İLHAN, Ahmet , Yücel, Recep . "ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 23 (April 2019): 191-212 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.492085
AMA İLHAN A , Yücel R . ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER. UİİİD. 2019; (23): 191-212.
Vancouver İLHAN A , Yücel R . ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (23): 212-191.