Year 2020, Volume 12 , Issue 1, Pages 307 - 316 2020-01-31

Karbon Nanotüp takviyeli ZA-27 Esaslı Kompozitlerde Karbon Nanotüp Takviye Oranının Mikroyapı Ve Bazı Mekanik Özelliklere Etkisi

Muharrem PUL [1]


Son yıllarda kullanılmakta olan mevcut mühendislik malzemeleri gelişen teknolojinin ihtiyaçları karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu sorunu çözmek için daha üstün niteliklerde malzeme araştırmaları gelişerek kompozit malzemeler ortaya çıkmıştır. Kompozitlerin en önemli özelliği hafif, uzun ömürlü ve yüksek dayanımlı malzemeler olmasıdır. Bu üstün özelliklerinden dolayı tüm endüstri alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Son zamanlarda bu kompozit malzemelerin arasına,  nano katkılı daha üstün özellikteki kompozitler katılmıştır. Bu çalışmada çok duvarlı karbon nanotüp (MWCNT) katkılı, ZA-27 (çinko-alüminyum) esaslı nano kompozitler toz metalurjisi yöntemiyle üretilmiştir. ZA-27 alaşımı içerisine farklı oranlarda (%0,5 - %1,0 - %1,5 - %3,0)  MWCNT takviye edilmiştir. Üretilen ZA-27 nano katkılı kompozitlerin, taramalı elektron mikroskobunda (SEM) mikroyapıları incelenmiştir. Bazı mekanik özellikleri tespit etmek üzere; yoğunlukları ölçülerek sertlik ve çapraz kırılma deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen verilere göre nano kompozit malzemelerin içerisindeki nano takviye miktarlarının, kompozitin mekanik özellikleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. 
ZA-27, Karbon Nanotüp, Mikroyapı, Sertlik, Çapraz Kırılma
  • ASTM-B 528-05 (2008). Standard Test Method for Transverse Rupture Strength of Metal Powder Specimens. ASTM International West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.
  • El-Sayed M. Sherif, F.H. Latief, H. Junaedi, A. A. Almajid (2012). Influence of Exfoliated Graphite Nanoplatelets Particles Additions and Sintering Temperature on the Mechanical Properties of Aluminum Matrix CompositesInt. J. Electrochem. Sci., 7 4352-4361.
  • M. C. Şenel, M. Gürbüz, E. Koç (2017). Grafen takviyeli alüminyum esaslı kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 23( 8), 974-978.
  • M. Çelebi, H. Çuvalcı, A. Çanakçı, O. Güler (2015). Nano-Parçacık Takviyesinin Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretilen ZA-27/Al2O3 Kompozitlerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi. MYT-2015, Bayburt, 197-203.
  • M Pul (2019). Karbon Nanotüp (CNT) Ve Nano Grafen (G) Takviyeli Al 2024 Kompozitlerin Vorteks Yöntemiyle Üretilerek Aşınma Ve İşlenebilme Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 11 (1), 370-382. M. Zhou, X. Qu, L. Ren, L. Fan, Y. Zhang, Y. Guo, G. Quan, Q. Tang, B. Liu and H. Sun,(2017). The Effects of Carbon Nanotubes on the Mechanical and Wear Properties of AZ31 Alloy. Materials, 10, 1385.
  • N. Saheb, A. Khalil, A. S. Hakeem, T. Laoui, N. Al-Aqeeli (2012). Carbon Nanotube Reinforced Al6061 and Al2124 Nanocomposites. ECCM15 - 15th European Conference on Composite Materials, June 24 to 28, Venice, Italy.
  • P. Garg, P. Gupta, D. Kumar, O. Parkash, (2016). Structural and Mechanical Properties of Graphene reinforced Aluminum Matrix Composites. J. Mater. Environ. Sci. 7 (5), 1461-1473.
  • R. Dalmis, H. Cuvalci, A. Canakci, O. Guler (2016). Investigation of Graphite Nano Particle Addition on The Physical and Mechanical Properties Of ZA27 Composites. Advanced Composites Letters, 25 (2), 37-42.
  • S. Islak, D. Kır, S. Buytoz (2014). Effect of Sintering Temperature on Electrical and Microstructure Properties of Hot Pressed Cu-TiC Composites. Science of Sintering, 46, 15-21.
  • S. R. Bakshi, D. Lahiri ve A. Agarwal (2010). Carbon nanotube reinforced metal matrix composites – A Review. International Materials Reviews, 55 (1), 41-61.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0629-3516
Author: Muharrem PUL (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Project Number 2018/043
Thanks Bu çalışma 2018/043 numaralı proje kapsamında Kırıkkale Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmiştir.
Dates

Publication Date : January 31, 2020

APA Pul, M . (2020). Karbon Nanotüp takviyeli ZA-27 Esaslı Kompozitlerde Karbon Nanotüp Takviye Oranının Mikroyapı Ve Bazı Mekanik Özelliklere Etkisi . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (1) , 307-316 . DOI: 10.29137/umagd.642440