Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 675 - 682 2020-06-30

Evaluation of Nutritional Habits of University Students with Fuzzy Logic System
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bulanık Mantık Sistemi İle Değerlendirilmesi

Özkan TAŞKIRDI [1] , Halil Murat ÜNVER [2]


This study was carried out to determine whether there are balanced eating habits by revealing the habits of nutrition and the factors causing these habits in university students who cannot establish a routine feeding cycle. For this purpose, a questionnaire was applied to the students of the Food Processing Department of Ahi Evran University Kaman Vocational School and the results of the questionnaire were determined by using fuzzy logic system. In this study, Fuzzy Logic System has been established by using Fuzzy toolbox of Matlab program and as a result, it has been observed that evaluation of feeding style of fuzzy logic systems gives consistent results. As an alternative to statistically calculated methods, new approaches can be developed by using fuzzy logic in nutritional assessment and food engineering. 

Bu çalışma, rutin bir beslenme çevrimi oluşturamayan üniversite öğrencilerinde beslenmeye ilişkin alışkanlıkların ve bu alışkanlıkların oluşmasına neden olan etkenlerin ortaya çıkarılarak, dengeli beslenme alışkanlıklarının olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğrencilerine anket uygulanmış ve anket sonuçları kullanılarak bulanık mantık sistemi ile öğrencilerin beslenme şekilleri ortaya konulmuştur. Bu çalışmada Matlab programının Fuzzy toolbox’u kullanılarak Bulanık Mantık Sistemi oluşturulmuş ve sonucunda bulanık mantık sistemlerinin beslenme şeklinin değerlendirilmesin de tutarlı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. İstatistiki olarak hesaplanan yöntemlere alternatif olarak beslenme şeklinin değerlendirmesi işlemlerinde ve Gıda Mühendisliği alanında bulanık mantığın kullanılması ile yeni yaklaşımlar geliştirilebilir.

 • Baysal, A. (2015), Beslenme ve Sağlık, Ankara. Hatiboğlu Basım ve Yayım, 16. Baskı.
 • Çalıştır, B., Dereli, F., Eksen, M. & Aktaş, S. (2005). Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-8.
 • Dölekoğlu, C.Ö. (2002). Tüketicilerin İşlenmiş Gıda Ürünlerinde Kalite Tercihleri, Sağlık Riskine Karşı Tutumları ve Besin Bileşimi Konusunda Bilgi Düzeyleri (Adana Örneği). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • Durmaz, H., Sağun, E. & Tarakçı Z. (2002). Yüksekokul Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları. YYÜ Vet. Fak. Derg., 13(1-2), 69-73.
 • Erten, M. (2006). Adıyaman İlinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgilerinin ve Alışkanlıklarının Araştırılması. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Garibağaoğlu, M., Budak, N., Öner, N., Sağlam, Ö. & Nişli, K. (2006). Üç Farklı Üniversitede Eğitim Gören Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Vücut Ağırlıklarının Değerlendirmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), 15(3), 173-180.
 • Heşeminia, T., Çalışkan, D. & Işık, A. (2002). Ankara’da Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtlarında Kalan Öğrencilerin Beslenme Sorunları. İbni Sina Tıp Dergisi, (7), 155-167.
 • Kahraman, Ç. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Riski: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Karagözlü, N., Karagözlü, C., Karaca, S. & Eren, S. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Beslenme Bilinçleri Üzerine Bir Araştırma: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Örneği. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 1.2, 101-108
 • Kıyak, E. & Kahvecioğlu, A. (2003). Bulanık Mantık ve Uçuş Kontrol Problemine Uygulanması. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1(2), 63-72.
 • Kömür, M. & Altan, M. (2005). Deprem Hasarı Gören Binaların Hasar Tespitinde Bulanık Mantık Yaklaşımı. İtü Dergisi/d Mühendislik 4(2), 43-52.
 • Orak, S., Akgün, S. & Orhan, H. (2006). Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg., 13(2), 5-11.
 • Patino-Alonso, MC. Recio-Rodríguez, JI. Magdalena-Belio, JF. GinéGarriga, M. Martínez-Vizcaino, V. & Fernández-Alonso, C. (2015). Clustering of lifestyle characteristics and their association with cardio-metabolic health: The Lifestyles and Endothelial Dysfunction (EVIDENT) study. British Journal of Nutrition, 114: 943-51.
 • Sotos-Prieto, M. Bhupathiraju, SN. Falcón, LM. Gao, X. Tucker, KL. & Mattei, J. (2015). A Healthy Lifestyle Score Is Associated with Cardiometabolic and Neuroendocrine Risk Factors among Puerto Rican Adults. The Journal of Nutrition 2015;145:1531-40.
 • Şen, Z. (2004). Mühendislikte Bulanık (Fuzzy) Mantık İle Modelleme Prensipleri. İstanbul, Su Vakfı Yayınları, 2004.
 • Tanır, F., Şaşmaz, T., Beyhan, Y. & Bilici, S. (2001). Doğankent Beldesinde Bir Tekstil Fabrikasında Çalışanların Beslenme Durumu. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz, 22-25.
 • Topuzoğlu, A., Hıdıroğlu, S., Ay, P., Önsüz, F. & İkiışık, H. (2007). Tüketicilerin Gıda Ürünleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerine Karşı Tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (4).
 • Uyar, A. (1997). Konya İl Merkezi Kamu Kuruluşlarında Çalışan Kadınların Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerine Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütisi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Uygunoğlu T. & Ünal, O. (2005). Seyitömer Uçucu Külünün Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Üzerine Bulanık Mantık Yaklaşımı. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, (1), 13 – 20.
 • Uygunoğlu, T. & Yurtcu, Ş. (2006). Yapay Zeka Tekniklerinin İnşaat Mühendisliği Problemlerinde Kullanımı. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, (1) 61 – 70.
 • Yılmaz, E. & Özkan, S. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi,.V. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Manisa.
 • Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control.
 • Zadeh, L.A. (2008). Is There a Need For Fuzzy Logic?. Information Sciences Volume 178, Issue 13, 2751-2779. Yılmaz Z. & Ocak Ş. (2008). Bulanık Mantık İle Aneminin Belirlenmesi. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 24-25, Çankaya, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Electrical and Electronic
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Özkan TAŞKIRDI
Institution: Şüküfe Nihal Ortaokulu 06210 Ankara,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9959-8425
Author: Halil Murat ÜNVER (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Taşkırdı, Ö , Ünver, H . (2020). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bulanık Mantık Sistemi İle Değerlendirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (2) , 675-682 . DOI: 10.29137/umagd.718262