Year 2021, Volume 13 , Issue 1, Pages 152 - 160 2021-01-18

14 Haziran 2020 Bingöl-Karlıova Depreminin Yığma Yapılara Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of 14 June 2020 Bingöl-Karlıova Earthquake on Masonry Structures

İrfan KOCAMAN [1] , İlker KAZAZ [2]


14 Haziran 2020 tarihinde Kuzey Anadolu Fay hattı ile Doğu Anadolu Fayı birleşim bölgesinde, merkez üssü Bingöl-Karlıova (Enlem: 39.365N, Boylam: 40.714E) olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Doğu Anadolu Bölgesinin kırsal kesimlerinde ve şehir merkezlerinin muhtelif yerlerinde yapı stokunun büyük kısmı yığma binalardan oluşmaktadır. Bu yığma binaların büyük kısmı iyi harca sahip olmayan moloz duvarlardan meydana gelmektedir. Depremin etkisiyle düzlem içi ve düzlem dışı kuvvetlere maruz kalan bu duvarlar, düşük çekme dayanımları sebebiyle kolayca hasar görebilmektedirler. Bu çalışmada Kaynarpınar, Dinarbey ve Elmalı köylerinde bulunan yığma binalarda meydana gelen hasar çeşitleri tespit edilmiştir
On June 14, 2020, a 5.7 magnitude earthquake occurred in the junction region of the North Anatolian Fault and East Anatolian Fault, the epicenter of which is Bingöl-Karlıova (Latitude: 39.365N, Longitude: 40.714E). Most of the building stock consists of masonry buildings in the rural areas of the Eastern Anatolia Region and in various parts of the city centers. Most of these masonry buildings consist of rubble walls that do not have a good mortar. These walls, which are exposed to in-plane and out-of-plane forces with the effect of the earthquake, can be easily damaged due to their low tensile strength. In this study, the types of damage occurring in masonry buildings in Kaynarpınar, Dinarbey and Elmalı villages were determined.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. (2020). 14 Haziran 2020 Karlıova (Bingöl) Mw 5.7 Depremine İlişkin Ön Değerlendirme Raporu. Deprem Dairesi Başkanlığı. Ankara.
 • Ahmadizadeh, M., Shakib, H. (2004). On the December 26, 2003, southeastern Iran earthquake in Bam region. Engineering structures, 26(8), 1055-1070.
 • Akgül, M , Doğan, O. (2020). 4 Nisan 2019 Elazığ-Sivrice Depreminin Yığma Yapılara Etkisinin Değerlendirilmesi. International Journal of Engineering Research and Development , 12 (1) , 265-277. DOI: 10.29137/umagd.621701
 • Akgül, M., Doğan, O. (2020). Altındağ/Ankara Özelinde Tipik Yığma Binaların Deprem Risklerinin 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre İncelenmesi, Engineering Sciences (NWSAENS),15(1), 1-14. DOI: 10.12739/NWSA.2020.15.1.1A0446
 • Bayraktar, A., Coşkun, N., Yalçin, A. (2007). Performance of masonry stone buildings during the March 25 and 28, 2004 Aşkale (Erzurum) earthquakes in Turkey. Journal of performance of constructed facilities, 21(6), 432-440.
 • Decanini, L., De Sortis, A., Goretti, A., Langenbach, R., Mollaioli, F., Rasulo, A. (2004). Performance of masonry buildings during the 2002 Molise, Italy, earthquake. Earthquake Spectra, 20(S1), S191-S220.
 • Kazaz, İ, Kazaz, E. (2015). İnşaat Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tarihi Yapılara Etkisi, 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Erzurum.
 • Kocaman, İ., İ. Kazaz, and E. Kazaz. (2020). Seismic load capacity of historical masonry mosques by rigid body kinetics, International Journal of Architectural Heritage, 14(6), 849-869, doi:10.1080/15583058.2019.1570389.
 • Oyguc, R., Oyguc, E. (2017). 2011 Van earthquakes: Lessons from damaged masonry structures, Journal of Performance of Constructed Facilities, 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001057.
 • Sayın, E., Yön, B., Calayır, Y., Gör, M. (2014). Construction failures of masonry and adobe buildings during the 2011 Van earthquakes in Turkey. Structural Engineering and Mechanics, 51(3), 503-518.
 • Yön, B., Onat, O. (2017). 3 Aralık 2015 Bingöl-Kiğı depreminin Tunceli ilindeki yığma yapılara etkisinin değerlendirilmesi, DÜMF Mühendislik Dergisi, 9 (1), 375-385.
Primary Language tr
Subjects Civil Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1774-7114
Author: İrfan KOCAMAN (Primary Author)
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3885-1885
Author: İlker KAZAZ
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 18, 2021

APA Kocaman, İ , Kazaz, İ . (2021). 14 Haziran 2020 Bingöl-Karlıova Depreminin Yığma Yapılara Etkisinin Değerlendirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 13 (1) , 152-160 . DOI: 10.29137/umagd.764785