Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Tasarım Öğrencilerinin COVID-19 Kapanmasındaki Yoğun Uzaktan Eğitim Döneminde Ortaya Çıkan Ergonomik Sorunlarının İncelenmesi

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 188 - 201, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1026731

Abstract

Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım ve Grafik Tasarım gibi alanlarda eğitim gören tasarım öğrencilerinin günlük ihtiyaçları diğer branşlarda eğitim alan öğrencilere göre farklılık göstermektedir. Tasarım alanında, manuel ve dijital tasarım pratikleri birlikte yürütülür. Öğrenciler elle çizim yaparken bir taraftan da bilgisayar ortamında görselleştirme ya da sunum hazırlamaktadırlar. Bu süreçler yapılan işe uygun vücut pozisyonlarını kullanmayı ve çalışma ortamının uygun şekilde oluşturulmasını da gerektirir. Pek çok öğrenci bulundukları çalışma ortamlarında bu düzenlemeleri sağlarlar. 2020 yılının Nisan ayında Covid-19 salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim düzeni yüz yüze eğitimdeki pratiklerin pek çoğunun değişmesini gerektirmiştir. Pek çok kurum için hazırlıksız yakalanılan bu durum uzaktan eğitimi yürüten öğretim elemanları kadar öğrencileri de etkilemiştir. Bu çalışmada, COVID-19 salgını esnasında tasarım öğrencilerinin, uzaktan eğitime geçişle birlikte yaşadığı ergonomik değişimler incelenmiştir. Araştırmaya ESTÜ İç mimarlık bölümünde lisans eğitimi alan 147 öğrenci katılım sağlamış ve farklı sınıflarda, farklı cinsiyet, yaş, boy, kilo özelliklerindeki tasarım öğrencilerinin uzaktan eğitim aldıkları yerdeki şartlarının, yeni oluşan sağlık sorunlarıyla ilişkisi ele alınmıştır. Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde kullanılan mekan ve mobilyanın, dijital aletlerin sağlık problemlerinin oluşmasındaki rolü incelenmiştir. Tasarım eğitimi açısından örgün eğitim ve uzaktan eğitimin avantajları ve sağlık yönünden ergonomiye bağlı dezavantajları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

References

 • Arslan, A., & Çınar, H. (2015). Ergonomik Açıdan Proje Tasarım Atölyelerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, 3(3), 347-354.
 • Aytar, A., Altıntaş, A., & Aytar, A. (2020). Effects of posture and ergonomics training for studentsreceiving distance education during the covid-19pandemic on musculoskeletal pain, exercise behaviordecision-making balance, and physical activity level. Journal of Exercise Therapy And Rehabilitiation, 7(2), 137-144.
 • Ayyıldız, E., & Gümüş, A. (2021). A novel distance learning ergonomics checklist and risk evaluation methodology: A case of Covid‐19 pandemic. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 31(4), 397-411.
 • Brinson, J. (2015, Eylül). Learning outcome achievement in non-traditional (virtual and remote) versus traditional (hands-on) laboratories: A review of the empirical research. Computers & Education, 218-237.
 • Buomprisco, G., Ricci, S., Perri, R., & de Sio, S. (2021). Health and Telework: New Challenges after COVID-19 Pandemic. European Journal of Environment and Public Health, 5(2), em0073. https://doi.org/10.21601/ejeph/9705
 • Choudhary, M., Choudary, A., Jemal, S., Kumar, R., & Jamal, S. (2020). The Impact of Ergonomics on Children Studying Online During COVID-19 Lockdown. Journal of Advances in Sports and Physical Education, 3(8), 117-120.
 • Dillon, K., Hiemstra, M., Mitchell, M., Bartmann, N., Rollo, S., Gardiner, P. A., & Prapavessis, H. (2021). Validity of the occupational sitting and physical activity questionnaire (OSPAQ) for home-based office workers during the COVID-19 global pandemic: A secondary analysis. Applied Ergonomics, 97, 103551. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2021.103551
 • Ford, D., Storey, M.-A., Zimmermann, T., Bird, C., Jaffe, S., Maddila, C., Butler, J. L., Houck, B., & Nagappan, N. (2020). A Tale of Two Cities: Software Developers Working from Home During the COVID-19 Pandemic.
 • Fukushima, N., Machida, M., Kikuchi, H., Amagasa, S., Hayashi, T., Odagiri, Y., Takamiya, T., & Inoue, S. (2021). Associations of working from home with occupational physical activity and sedentary behavior under the COVID‐19 pandemic. Journal of Occupational Health, 63(1). https://doi.org/10.1002/1348-9585.12212
 • İde, D., & Gündüz, T. (2021). Korona Virüs Kapanma (Kısıtlama) Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Yorgunluk Düzeyi Ve Kas-İskelet Sistemi ları Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ergonomi, 4(2), 107-118.
 • Jain, R., Rana, K. B., & Meena, M. L. (2021). Association of individual and device usage factors with musculoskeletal disorders amongst handheld devices users during homestay due to pandemic. International Journal of Workplace Health Management. https://doi.org/10.1108/IJWHM-06-2020-0104
 • Kahya, E., Ünlüer, G., Güzeldal, Z., & Demirci, Z. (2018). Bir Yüksek Öğretim Kurumunda Öğrenci Sıralarının Uygunluğunun Analizi. Ergonomi, 1(2), 59-76.
 • Mary V. Mawn, P. C. (2011). Hands‐on and online: scientific explorations through distance learning, Open Learning. The Journal of Open, Distance and e-Learning, 26(2), 135-146. doi:10.1080/02680513.2011.567464
 • McGann, K., Melnyk, R., Saba, P., Joseph, J., Glocker, R., & Ghazi, A. (2021). Implementation of an E-Learning Academic Elective for Hands-On Basic Surgical Skills to Supplement Medical School Surgical Education. Journal of Surgical Education, 78(4), 1164-1174.
 • Okuyan, C., & Beğen, M. (2021). Working from home during the COVID‐19 pandemic, its effects on health, and recommendations: The pandemic and beyond. Perspectives in Psychiatric Care, 1-7.
 • Soltaninejad, M., Babaei-Pouya, A., & Poursadeqiyan, M. (2021). Ergonomics factors influencing schooleducation during the COVID-19 pandemic :A literature review. Work, 68(1), 69-75.
 • Türk Tabipleri Birliği Covid-19 Danışma ve İzleme Kurulu. (2020). COVID-19 Pandemisi İki Aylık Değerlendirme Raporu. Türk Tabipleri Birliği. 11 7, 2021 tarihinde https://www.ttb.org.tr/kollar/COVID19/yayin_goster.php?Guid=00ce3418-96a3-11ea-baf3-777c09b98775 adresinden alındı
 • Vallespin, B., & Prasetyo, Y. (2020). Posture Analysis of Students doing Online Class at Home during COVID-19 Pandemic. 2020 IEEE 7th International Conference on Engineering And Applied Sciences (ICETAS), (s. 1-6). Kuala Lumpur.
 • Who Corona Virus Dash Board. (2021, 10 7). covid19.who.int: http://covid19.who.int adresinden alındı
 • Widianawati, E., Khorioni, A., Nugroho, B. Y. S., & Wulan, W. R. (2020). The ergonomics design of Work-From-Home Facility during COVID-19 Outbreak inIndonesia and Its Implications for Musculoskeletal. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 14(4), 1619–1622.
 • Yeşilyurt, M., & Faydalı, S. (2020). Ağrı değerlendirmesinde tek boyutlu ölçeklerin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(3), 444-451.
 • Yıldırım, K., & Kasal, Ö. (2005). Çizim Mekanlarında İnsan – Eylem – Donatı Elemanı. Politeknik Dergisi, 8(3), 289-299.
 • YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. (2020, 3 13). Yök Açıklamalar: https://basin.yok.gov.tr/AciklamaBelgeleri/2020/02-coronavirus-bilgilendirme-notu-1.pdf adresinden alındı

A Study on Ergonomic Problems of Design Students During Intense Distant Education Period in COVID-19 Lockdown

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 188 - 201, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1026731

Abstract

The daily needs of design students studying in fields such as Architecture, Interior Architecture, Industrial Design and Graphic Design differ from students studying in other branches. In the field of design, manual and digital design practices are carried out together. While students are drawing by hand, they also prepare visualizations or presentations in the computer environment. These processes also require using body positions suitable for the job and creating a suitable working environment. Many students provide these arrangements in their work environments. The distance education system, which was passed due to the Covid-19 epidemic in April 2020, required many of the practices in face-to-face education to change. In this study, ergonomic changes experienced by design students with the transition to distance education during the COVID-19 epidemic were examined. 147 students who received undergraduate education at ESTU Interior Architecture department participated in the research and the relationship between the conditions of the design students in different classes, different gender, age, height, and weight in the place where they receive distance education and newly emerging health problems was discussed. In addition, the role of space, furniture and digital tools used in the distance education process in the formation of health problems has been examined. In terms of design education, the advantages of formal education and distance education and the disadvantages related to ergonomics in terms of health have been tried to be revealed.

References

 • Arslan, A., & Çınar, H. (2015). Ergonomik Açıdan Proje Tasarım Atölyelerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, 3(3), 347-354.
 • Aytar, A., Altıntaş, A., & Aytar, A. (2020). Effects of posture and ergonomics training for studentsreceiving distance education during the covid-19pandemic on musculoskeletal pain, exercise behaviordecision-making balance, and physical activity level. Journal of Exercise Therapy And Rehabilitiation, 7(2), 137-144.
 • Ayyıldız, E., & Gümüş, A. (2021). A novel distance learning ergonomics checklist and risk evaluation methodology: A case of Covid‐19 pandemic. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 31(4), 397-411.
 • Brinson, J. (2015, Eylül). Learning outcome achievement in non-traditional (virtual and remote) versus traditional (hands-on) laboratories: A review of the empirical research. Computers & Education, 218-237.
 • Buomprisco, G., Ricci, S., Perri, R., & de Sio, S. (2021). Health and Telework: New Challenges after COVID-19 Pandemic. European Journal of Environment and Public Health, 5(2), em0073. https://doi.org/10.21601/ejeph/9705
 • Choudhary, M., Choudary, A., Jemal, S., Kumar, R., & Jamal, S. (2020). The Impact of Ergonomics on Children Studying Online During COVID-19 Lockdown. Journal of Advances in Sports and Physical Education, 3(8), 117-120.
 • Dillon, K., Hiemstra, M., Mitchell, M., Bartmann, N., Rollo, S., Gardiner, P. A., & Prapavessis, H. (2021). Validity of the occupational sitting and physical activity questionnaire (OSPAQ) for home-based office workers during the COVID-19 global pandemic: A secondary analysis. Applied Ergonomics, 97, 103551. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2021.103551
 • Ford, D., Storey, M.-A., Zimmermann, T., Bird, C., Jaffe, S., Maddila, C., Butler, J. L., Houck, B., & Nagappan, N. (2020). A Tale of Two Cities: Software Developers Working from Home During the COVID-19 Pandemic.
 • Fukushima, N., Machida, M., Kikuchi, H., Amagasa, S., Hayashi, T., Odagiri, Y., Takamiya, T., & Inoue, S. (2021). Associations of working from home with occupational physical activity and sedentary behavior under the COVID‐19 pandemic. Journal of Occupational Health, 63(1). https://doi.org/10.1002/1348-9585.12212
 • İde, D., & Gündüz, T. (2021). Korona Virüs Kapanma (Kısıtlama) Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Yorgunluk Düzeyi Ve Kas-İskelet Sistemi ları Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ergonomi, 4(2), 107-118.
 • Jain, R., Rana, K. B., & Meena, M. L. (2021). Association of individual and device usage factors with musculoskeletal disorders amongst handheld devices users during homestay due to pandemic. International Journal of Workplace Health Management. https://doi.org/10.1108/IJWHM-06-2020-0104
 • Kahya, E., Ünlüer, G., Güzeldal, Z., & Demirci, Z. (2018). Bir Yüksek Öğretim Kurumunda Öğrenci Sıralarının Uygunluğunun Analizi. Ergonomi, 1(2), 59-76.
 • Mary V. Mawn, P. C. (2011). Hands‐on and online: scientific explorations through distance learning, Open Learning. The Journal of Open, Distance and e-Learning, 26(2), 135-146. doi:10.1080/02680513.2011.567464
 • McGann, K., Melnyk, R., Saba, P., Joseph, J., Glocker, R., & Ghazi, A. (2021). Implementation of an E-Learning Academic Elective for Hands-On Basic Surgical Skills to Supplement Medical School Surgical Education. Journal of Surgical Education, 78(4), 1164-1174.
 • Okuyan, C., & Beğen, M. (2021). Working from home during the COVID‐19 pandemic, its effects on health, and recommendations: The pandemic and beyond. Perspectives in Psychiatric Care, 1-7.
 • Soltaninejad, M., Babaei-Pouya, A., & Poursadeqiyan, M. (2021). Ergonomics factors influencing schooleducation during the COVID-19 pandemic :A literature review. Work, 68(1), 69-75.
 • Türk Tabipleri Birliği Covid-19 Danışma ve İzleme Kurulu. (2020). COVID-19 Pandemisi İki Aylık Değerlendirme Raporu. Türk Tabipleri Birliği. 11 7, 2021 tarihinde https://www.ttb.org.tr/kollar/COVID19/yayin_goster.php?Guid=00ce3418-96a3-11ea-baf3-777c09b98775 adresinden alındı
 • Vallespin, B., & Prasetyo, Y. (2020). Posture Analysis of Students doing Online Class at Home during COVID-19 Pandemic. 2020 IEEE 7th International Conference on Engineering And Applied Sciences (ICETAS), (s. 1-6). Kuala Lumpur.
 • Who Corona Virus Dash Board. (2021, 10 7). covid19.who.int: http://covid19.who.int adresinden alındı
 • Widianawati, E., Khorioni, A., Nugroho, B. Y. S., & Wulan, W. R. (2020). The ergonomics design of Work-From-Home Facility during COVID-19 Outbreak inIndonesia and Its Implications for Musculoskeletal. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 14(4), 1619–1622.
 • Yeşilyurt, M., & Faydalı, S. (2020). Ağrı değerlendirmesinde tek boyutlu ölçeklerin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(3), 444-451.
 • Yıldırım, K., & Kasal, Ö. (2005). Çizim Mekanlarında İnsan – Eylem – Donatı Elemanı. Politeknik Dergisi, 8(3), 289-299.
 • YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. (2020, 3 13). Yök Açıklamalar: https://basin.yok.gov.tr/AciklamaBelgeleri/2020/02-coronavirus-bilgilendirme-notu-1.pdf adresinden alındı

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Ali ALTİN
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8992-7088
Türkiye


Onur ÜLKER (Primary Author)
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8108-6269
Türkiye

Supporting Institution ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 3

Cite

APA Altin, M. A. & Ülker, O. (2021). Tasarım Öğrencilerinin COVID-19 Kapanmasındaki Yoğun Uzaktan Eğitim Döneminde Ortaya Çıkan Ergonomik Sorunlarının İncelenmesi . International Journal of Engineering Research and Development , December 2021 Special Issue , 188-201 . DOI: 10.29137/umagd.1026731

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.