Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Interior Ergonomics in Micro Spaces

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 20 - 31, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1197616

Abstract

Although not new, Micro Architecture is a concept that has come to the forefront in recent years by strengthening its place in literature and popular culture. This concept, which is the result of an architectural approach based on the presentation of maximum function with minimum standards, is likened to Japanese bonsai art in some sources. Bonsai is the minimal-scale cultivation of a typical tree with special techniques. The purpose; is to reduce the size of the tree without losing any of its properties. Micro Architecture also aims to produce spaces with the principle of living at a minimum without losing the function of architecture. This study aims to examine to what extent ergonomic standards can be achieved in such spaces by examining the applied examples of micro spaces. Interior ergonomics is a critical issue in functionality and user comfort. It is impossible to use an interior that does not comply with ergonomic standards healthily. In this context, an examination has been made of micro dwellings from micro spaces and the dimensions and standards of basic space functions have been addressed. By taking the minimum values of the standards, the compliance of the micro-housing spaces with these standards was questioned. Thus, it will be possible to make inferences about the functionality of micro spaces. Identifying space designs that do not comply with the standards will be a pioneer in creating the base for future academic research and will provide basic information when producing new spaces.

References

 • Archdaily. (2016, Kasım 18). Archdaily. Archdaily Web Sitesi: https://www.archdaily.com/799610/getaway-cabin-no-3-the-clara-wyatt-komarin-plus-addison-godine-plus-rachel-moranis adresinden alındı.
 • Baden-Powell, C. (2001). Architect’s Pocket Book. Oxford: Elsevier Science.
 • Belentepe, A., & Kariptaş, F. S. (2019, 2 2). Mikro Konutların İç Mekân Tasarımının İncelenmesi 1. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, s. 179-195.
 • Chao, Y.-H. (2008, Şubat). Micro Architecture: Architecture for Daily Social Activities within Beijing's Hutongs. Cambridge: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Alanında Yüksek Lisans Tezi.
 • Divisare. (2012, Kasım 09). Divisare Online Library. Divisare Web Sitesi: https://divisare.com/projects/215057-tham-videgard-peter-lundstrom-ake-e-son-lindman-the-mirrorcube adresinden alındı
 • Divisare. (2013, 18 Haziran). Divisare Online Library. Divisare Web Sitesi: https://divisare.com/projects/233841-rpbw-julien-lanoo-diogene adresinden alındı
 • Divisare. (2018, Haziran 10). Divisare Online Library. Divisare Web Sitesi: https://divisare.com/projects/390868-ark-shelter-studio-boysplaynice-ark-shelter adresinden alındı
 • Goldsmith, S. (2000). UNIVERSAL DESIGN A Manual of Practical Guidance for Architects. Oxford: Architectural Press.
 • Güleç, E. (2006). Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
 • Haack,Lydia, & Höpfner, John. (2010). Microarchitecture –experiments in space optimisation.Ed. Christian Schittich In Detail Small Structures Compact Dwelling, Temporary Structures, Room Modules Basel: Birkhauser, 2010.
 • Horden, R. (2008). Micro Architecture: Lightweight, Mobile and Ecological Buildings for the Future. London: Thames&Hudson.
 • Iglesias, T. (2014, 37). IGLESIAS, T. 2014. The Promises and Pitfalls of Micro-Housing. Zoning and Planning Law Report, s. 1-12.
 • Modmodz. (2021, Aralık 31). https://modmodz.com/. Modmodz Web Sitesi: https://modmodz.com/property/klein-a45/ adresinden alındı
 • Neufert, E. (2012). Yapı Tasarımı. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Pintos, P. (2022, Mayıs 31). Archdaily. Archdaily Web Sitesi: https://www.archdaily.com/982782/the-climbers-cabin-ar-design-studio?ad_medium=gallery adresinden alındı
 • Santibañez, D. (2019, Mayıs 25). Archdaily. Archdaily Web Sitesi: https://www.archdaily.com/548836/charred-cabin-nicolas-del-rio?ad_medium=gallery adresinden alındı
 • Soub, N. M., & Memikoğlu, İ. (2020, 8 2). Exploring the Preferences for Micro-Apartments. Online Journal of Art and Design, s. 88-99.

Mikro Mekanlarda İç Mekan Ergonomisi

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 20 - 31, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1197616

Abstract

Mikro Mimarlık, yeni olmamasına rağmen son yıllarda literatürde ve popüler kültürdeki yerini sağlamlaştırarak ön plana çıkmakta olan bir kavramdır. Minimum standartlarla, maksimum işlevin sunulması temeline dayanan mimarlık yaklaşımının sonucu olan bu kavram, bazı kaynaklarda Japon bonsai sanatına benzetilmektedir. Bonsai normal bir ağacın özel tekniklerle minimum ölçekte yetiştirilmesidir. Amacı; ağacın hiçbir özelliğini kaybetmeden yalnızca boyutlarını küçültmektir. Mikro Mimarlık da aynı şekilde mimarlığın işlevinden kaybetmeden minimumda yaşam prensibiyle mekanlar üretmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, mikro mekanların uygulanmış örneklerini inceleyerek, ergonomik standartların bu tip mekanlarda ne seviyede gerçekleştirilebildiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Mikro mekanlar işlev yoğunluğunun arasında ergonominin minimum standartlarını sağlayarak işlevleri tam anlamıyla yerine getiren mekanlar olarak mı karşımıza çıkmaktadır? İç mekan ergonomisi, işlevsellik ve kullanıcı konforu bağlamında kritik bir konudur. Ergonomik standartlara uymayan bir iç mekanın sağlıklı şekilde kullanılması mümkün değildir. Bu bağlamda mikro mekanlardan mikro konutlar üzerinde bir inceleme yapılmış ve temel mekan işlevlerinin boyut ve standartlarına yönelinmiştir. Konutların temel işlev alanları, mimarlığın gelişimi boyunca üzerlerinde çalışılmış ve kullanım ölçüleri günümüz için belirli standartlara ulaştırılmıştır. Standartların minimum değerleri alınarak, mikro konut mekanlarının bu standartlara uyumu sorgulanmıştır. Böylece mikro mekanların işlevselliklerine yönelik çıkarımlarda da bulunulabilecektir. Standartlara uymayan mekan tasarımlarının belirlenmesi, gelecek yapımlar için altlığı oluşturmakta öncü olacak, yeni mekanlar üretilirken temel bilgileri sağlayacaktır.

References

 • Archdaily. (2016, Kasım 18). Archdaily. Archdaily Web Sitesi: https://www.archdaily.com/799610/getaway-cabin-no-3-the-clara-wyatt-komarin-plus-addison-godine-plus-rachel-moranis adresinden alındı.
 • Baden-Powell, C. (2001). Architect’s Pocket Book. Oxford: Elsevier Science.
 • Belentepe, A., & Kariptaş, F. S. (2019, 2 2). Mikro Konutların İç Mekân Tasarımının İncelenmesi 1. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, s. 179-195.
 • Chao, Y.-H. (2008, Şubat). Micro Architecture: Architecture for Daily Social Activities within Beijing's Hutongs. Cambridge: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Alanında Yüksek Lisans Tezi.
 • Divisare. (2012, Kasım 09). Divisare Online Library. Divisare Web Sitesi: https://divisare.com/projects/215057-tham-videgard-peter-lundstrom-ake-e-son-lindman-the-mirrorcube adresinden alındı
 • Divisare. (2013, 18 Haziran). Divisare Online Library. Divisare Web Sitesi: https://divisare.com/projects/233841-rpbw-julien-lanoo-diogene adresinden alındı
 • Divisare. (2018, Haziran 10). Divisare Online Library. Divisare Web Sitesi: https://divisare.com/projects/390868-ark-shelter-studio-boysplaynice-ark-shelter adresinden alındı
 • Goldsmith, S. (2000). UNIVERSAL DESIGN A Manual of Practical Guidance for Architects. Oxford: Architectural Press.
 • Güleç, E. (2006). Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
 • Haack,Lydia, & Höpfner, John. (2010). Microarchitecture –experiments in space optimisation.Ed. Christian Schittich In Detail Small Structures Compact Dwelling, Temporary Structures, Room Modules Basel: Birkhauser, 2010.
 • Horden, R. (2008). Micro Architecture: Lightweight, Mobile and Ecological Buildings for the Future. London: Thames&Hudson.
 • Iglesias, T. (2014, 37). IGLESIAS, T. 2014. The Promises and Pitfalls of Micro-Housing. Zoning and Planning Law Report, s. 1-12.
 • Modmodz. (2021, Aralık 31). https://modmodz.com/. Modmodz Web Sitesi: https://modmodz.com/property/klein-a45/ adresinden alındı
 • Neufert, E. (2012). Yapı Tasarımı. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Pintos, P. (2022, Mayıs 31). Archdaily. Archdaily Web Sitesi: https://www.archdaily.com/982782/the-climbers-cabin-ar-design-studio?ad_medium=gallery adresinden alındı
 • Santibañez, D. (2019, Mayıs 25). Archdaily. Archdaily Web Sitesi: https://www.archdaily.com/548836/charred-cabin-nicolas-del-rio?ad_medium=gallery adresinden alındı
 • Soub, N. M., & Memikoğlu, İ. (2020, 8 2). Exploring the Preferences for Micro-Apartments. Online Journal of Art and Design, s. 88-99.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Melih KURNALI
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0267-9101
Türkiye

Thanks Bu çalışma 28. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde sunulmuştur.
Publication Date December 31, 2022
Submission Date November 1, 2022
Acceptance Date December 27, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Kurnalı, M. (2022). Mikro Mekanlarda İç Mekan Ergonomisi . International Journal of Engineering Research and Development , Special Issue 2022 , 20-31 . DOI: 10.29137/umagd.1197616

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.