Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Furniture As a Means of Taking Responsibility: Field Work with Children Aged 3-6 Years

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 98 - 108, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1197984

Abstract

Distraction has increased in children exposed to more technological stimuli than usual during the coronavirus pandemic period. In addition, for children who stay at home for a long time, fulfilling their domestic responsibilities and difficulties caused by distraction are important problems of this period. A recent study focused on improving preschool attention has highlighted methods such as music therapy, rhythm training, and brain exercises. Furthermore, one disadvantage of the process is that youngsters are generally passive at home during this period. Children's rooms may have a range of concerns if the furniture was not designed using ergonomic data and with the child's requirements in mind. This study discussed the outcomes of ergonomics-based research procedures and a design-focused graduation project that was undertaken with a furniture firm as part of university-industry cooperation. The study was designed as a case study. Toy collecting has been discovered to be a tedious hobby for kids; they typically do this under the supervision of their parents. The purpose of this study is to be able to do activities that can contribute to increasing the attention of the child with the product in which the toys are stored.

References

 • Abukan, B., Yıldırım, F. & Öztürk, H. (2020). Covid-19 salgınında çocuk olmak: Gelişim dönemlerine göre sosyal hizmet gereksinimleri ve öneriler. Turkish Studies, 15(6), 1-14. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44416
 • Burdurlu, E., Kılıç, Y., İlçe, A.C., Elibol, G. C., & Yener, G. (2004). Okul Öncesi Çocuk Mobilyaları ile İlgili Ebeveyn Görüşleri ve Öngörülen Mobilya Tasarım Ölçütleri. (Turkish). Teknoloji, 7(1), 139-149.
 • Cammann, R., & Spiel, G. (1991). Neurophysiologische Grundlagen von Aufmerksamkeit und Konzentration. Barchmann et al.(Hg.): Aufmerksamkeit und Konzentration im Kindesalter. Berlin: Verlag Gesundheit, 11-26.
 • Cengiz, E. (2014). Üniversite-Sanayi İş Birliği Üzerine Değerlendirmeler. Yükseköğretim Dergisi, 4(1), 1-8.
 • Curaoğlu, F. (2008). İç Mimarlık Eğitiminde Mobilya Tasarımı Dersi. Sanat Yazıları, 19, 75–85.
 • Curaoğlu, F. (2017). Oturma Eylemi-Günlük Yaşam Teknolojileri-Tasarım İlişkileri Üzerine Bir Analiz-Ofis Oturma Elemanları-. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 1161-1173.
 • Çalışkan, Y. Covid-19 Pandemisi ve Karantina Sürecinde Çocuk Ruh Sağlığı. Medical Research Reports 2020;3(Supp 1):149-154.
 • Deleş, B., Kaytez, N., (2020). Çocuk Gelişiminde Müziğin Yeri ve Önemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10(7), 133-142. Erişim Adresi: www.asead.com
 • Demir, Y. M. (2009). Bilişsel bilgi işlem teorisi. M. Şahin (Ed.), Öğrenme teorileri (s. 130-182). Nobel, Ankara.
 • Doğan, K., Baksi, S. (2019). Çocuk Mekânlarında Güncel Tasarım Yaklaşımları. Yakın Mimarlık Dergisi, 2(2), 1-13.
 • Dura, C. (1994). Üniversite-Sanayi İş birliği Üzerine Bir Deneme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 49(03), 101-117.
 • Kausel L, Zamorano F, Billeke P, Sutherland ME, Larrain-Valenzuela J, Stecher X, Schlaug G and Aboitiz F (2020) Neural Dynamics of Improved Bimodal Attention and Working Memory in Musically Trained Children. Front. Neurosci. 14:554731. doi: 10.3389/fnins.2020.554731
 • Özmen, Y., Demir, Y. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Dikkat Toplama Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (1), 135-153. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4389/60335
 • Sığırtmaç, Y. (2002). Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9), 30-39. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4366/59716
 • Solso, R. L., Maclin, M. K., & Maclin, O. H. (2011). Bilişsel psikoloji (çeviren: Ayçiçeği Dinn A). İstanbul, Bilişsel Psikoloji Kitapevi, 30-67.
 • UNICEF. (2017). Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve İhtiyari Protokoller, Usûl Kuralları ile Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorumları, 117-120.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11), Ankara: Seçkin Akdemik ve Mesleki Yayınlar.

Bir Sorumluluk Alma Aracı Olarak Mobilya: 3-6 Yaş Grubu Çocuklarla Alan Çalışması

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 98 - 108, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1197984

Abstract

Koronavirüs pandemi döneminde normalden fazla teknolojik uyarana maruz kalan çocuklarda dikkat dağınıklığı artmıştır. Ayrıca uzun zamanlı evde kalan çocuklar için dikkat dağınıklığının oyuncak, oda toplamak gibi ev içi sorumluluklarını yerine getirmede yaşattığı zorluklar ve ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan çatışmalar da bu dönemin önemli problemlerindendir. Özellikle okul öncesi dönemde dikkat arttırma hedefiyle yürütülen son çalışmalarda müzikle terapi, ritim eğitimi, beyin egzersizleri gibi yöntemler öne çıkmaktadır. Ayrıca bu dönemde çocukların evde çok hareketsiz kalmış olmaları da sürecin dezavantajlarından biridir. Çocuğu öncelemeden ergonomik veriler kapsamında tasarlanmayan mobilyalar, çocuk odalarında farklı sorunlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada, Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında bir mobilya firması ile yürütülen tasarım odaklı bir mezuniyet projesinin ergonomi temelli araştırma süreç ve sonuçları paylaşılmıştır. Çalışma nitel araştırma paradigması kapsamında durum çalışması olarak yapılandırılmıştır. Araştırmada uzun zaman evde kalan çocuklar için oyuncak toplamanın sıkıcı bir eylem olduğu, genellikle ebeveynlerinin yönlendirmesi, takibi ve ısrarıyla oyuncaklarını topladıkları veya oyuncakları toplamayı çoğunlukla ebeveynlerine bıraktıkları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler incelendiğinde, çocukların odalarında oyuncaklarını depolamak amacıyla kullanılan ürünlerin çocuklara yeni davranış biçimleri kazandırılmasına yönelik tasarlanmadığı, fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda projede oyuncakların depolanacağı eğitici ve öğretici yardımcı bir mobilya tasarlanması ve ürünün müzik ile çocuğun dikkatinin artmasına katkı sağlayabilmesi hedeflenmiştir.

References

 • Abukan, B., Yıldırım, F. & Öztürk, H. (2020). Covid-19 salgınında çocuk olmak: Gelişim dönemlerine göre sosyal hizmet gereksinimleri ve öneriler. Turkish Studies, 15(6), 1-14. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44416
 • Burdurlu, E., Kılıç, Y., İlçe, A.C., Elibol, G. C., & Yener, G. (2004). Okul Öncesi Çocuk Mobilyaları ile İlgili Ebeveyn Görüşleri ve Öngörülen Mobilya Tasarım Ölçütleri. (Turkish). Teknoloji, 7(1), 139-149.
 • Cammann, R., & Spiel, G. (1991). Neurophysiologische Grundlagen von Aufmerksamkeit und Konzentration. Barchmann et al.(Hg.): Aufmerksamkeit und Konzentration im Kindesalter. Berlin: Verlag Gesundheit, 11-26.
 • Cengiz, E. (2014). Üniversite-Sanayi İş Birliği Üzerine Değerlendirmeler. Yükseköğretim Dergisi, 4(1), 1-8.
 • Curaoğlu, F. (2008). İç Mimarlık Eğitiminde Mobilya Tasarımı Dersi. Sanat Yazıları, 19, 75–85.
 • Curaoğlu, F. (2017). Oturma Eylemi-Günlük Yaşam Teknolojileri-Tasarım İlişkileri Üzerine Bir Analiz-Ofis Oturma Elemanları-. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 1161-1173.
 • Çalışkan, Y. Covid-19 Pandemisi ve Karantina Sürecinde Çocuk Ruh Sağlığı. Medical Research Reports 2020;3(Supp 1):149-154.
 • Deleş, B., Kaytez, N., (2020). Çocuk Gelişiminde Müziğin Yeri ve Önemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10(7), 133-142. Erişim Adresi: www.asead.com
 • Demir, Y. M. (2009). Bilişsel bilgi işlem teorisi. M. Şahin (Ed.), Öğrenme teorileri (s. 130-182). Nobel, Ankara.
 • Doğan, K., Baksi, S. (2019). Çocuk Mekânlarında Güncel Tasarım Yaklaşımları. Yakın Mimarlık Dergisi, 2(2), 1-13.
 • Dura, C. (1994). Üniversite-Sanayi İş birliği Üzerine Bir Deneme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 49(03), 101-117.
 • Kausel L, Zamorano F, Billeke P, Sutherland ME, Larrain-Valenzuela J, Stecher X, Schlaug G and Aboitiz F (2020) Neural Dynamics of Improved Bimodal Attention and Working Memory in Musically Trained Children. Front. Neurosci. 14:554731. doi: 10.3389/fnins.2020.554731
 • Özmen, Y., Demir, Y. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Dikkat Toplama Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (1), 135-153. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4389/60335
 • Sığırtmaç, Y. (2002). Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9), 30-39. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4366/59716
 • Solso, R. L., Maclin, M. K., & Maclin, O. H. (2011). Bilişsel psikoloji (çeviren: Ayçiçeği Dinn A). İstanbul, Bilişsel Psikoloji Kitapevi, 30-67.
 • UNICEF. (2017). Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve İhtiyari Protokoller, Usûl Kuralları ile Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorumları, 117-120.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11), Ankara: Seçkin Akdemik ve Mesleki Yayınlar.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Emel AYDIN
ESKISEHIR TECHNICAL UNIVERSİTY
0000-0002-3192-4455
Türkiye


Füsun CURAOĞLU
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9594-2281
Türkiye

Supporting Institution ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Thanks Bu çalışma, Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezuniyet projesi kapsamında Çilek Mobilya A.Ş. ile yürütülmüştür. Süreçteki katkılarından dolayı firma danışmanı Merve PEKER’e teşekkür ederiz. Bu çalışma 28. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde sunulmuştur.
Publication Date December 31, 2022
Submission Date November 4, 2022
Acceptance Date December 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Aydın, E. & Curaoğlu, F. (2022). Bir Sorumluluk Alma Aracı Olarak Mobilya: 3-6 Yaş Grubu Çocuklarla Alan Çalışması . International Journal of Engineering Research and Development , Special Issue 2022 , 98-108 . DOI: 10.29137/umagd.1197984

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.