Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eskişehir Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesinin Erişilebilirlik Üzerinden Okunması

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 145 - 153, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1198643

Abstract

Kentsel açık mekânlar toplumu oluşturan bütün yaş gruplarının ve farklı fiziksel yeteneklere sahip bireylerin bağımsız ve güvenli bir şekilde erişimine açık olması gereken alanlardır. Her kullanıcının kentsel açık mekâna katılım sağlayabilmesi ve kent mobilyalarını aktif olarak kullanabilmesi kent ergonomisinin referans alınma düzeyiyle ilişkilidir. Kentte yaşayan her bireyin istediği her yere ve her hizmete kolay bir şekilde ulaşabilmesi olarak tanımlanan erişilebilirlik, kentsel mekânın ve donatıların düzenlenmesinde tasarımcılar tarafından benimsenmesi gereken bir kavramdır. Engelsiz yapılı çevrenin düzenlenmesi ve tüm bireylerin ihtiyaçları düşünülerek herkesin toplumsal hayata katıldığı kapsayıcı mekanların tasarlanması için erişilebilirlikle ilgili standartlar tasarım sürecine dahil edilmelidir. Erişilebilir olmayan mekanlar engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi bedensel farklılıkları olan çok sayıda kullanıcıyı dezavantajlı hale getirmektedir. Bu çalışmada Eskişehir Hamamyolu’nun 2018 yılında yeniden düzenlenmesi için uygulanan Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi projesinin erişilebilirlik kavramı üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Değerlendirme kriterleri için TS 9111 Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler için Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri standardından faydalanılmıştır. Yerinde gözlem, saptama ve fotoğraf ile belgeleme yapılmıştır. Çalışma alanında yapılan gözlemler sonucunda erişilebilirlik standartlarının tam olarak sağlanamadığı ve bunun etkisiyle Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi projesinin erişilebilirlik değerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • (2022). Google Earth: 16 Ekim 2022 tarihinde https://earth.google.com/web/search/Eski%C5%9Fehir/@39.765343,30.5448145,802.63149083a,28590.87226638d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCWYQyZNB40NAEUb5M8164kNAGa7fSFNshz5AISPWxnsggz5A adresinden alındı
 • (2022). Yandex Maps: 16 Ekim 2022 tarihinde https://yandex.com.tr/harita/103835/eskisehir/search/hamamyolu/?l=sat&ll=30.523765%2C39.769953&sll=30.523765%2C39.769953&sspn=0.022573%2C0.009968&z=16 adresinden alındı
 • Akpınar, A. (2013). Kentsel Açık Alanlar: Başarılı Bir Kentsel Açık Alan İçin Gerekli Olan Kriterler Nelerdir? Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi . Adana.
 • Brownson, , R. C., Hoehner, C. M., Day, K., Forsyth, A., & Sallis, J. F. (2009). Measuring the Built Environment for Physical Activity: State of the Science. American Journal of Preventive Medicine, 36(4), 99-123.
 • Cüce, B., & Ortaçeşme, V. (2020). Kentsel Yeşil Alanlara Erişilebilirlik. PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, 2(2), 65-77.
 • Çelikyay, S., & Karayılmazlar, A. S. (2016). BARTIN KENT MERKEZİNDEKİ KAMUSAL ALANLARIN KENTSEL ERGONOMİ VE KENT KİMLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), 224-238.
 • Gehl, J. (1987). Life Between Buildings: Using Public Space. Van NostrandReinhold, New York.
 • Giles-Corti, B., Broomhall, M. H., Knuiman, M., Collins, C., Douglas, K., Ng, K., . . . Donovan, R. J. (2005). Increasing walking: How important is distance to, attractiveness, and size of public open space? American Journal of Preventive Medicine, 28(2), 169-176.
 • Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi. (2018, Mayıs 8). Arkitera: 16 Ekim 2022 tarihinde https://www.arkitera.com/proje/hamamyolu-park-ve-meydan-duzenlemesi-hamamyolu-urban-deck/ adresinden alındı
 • Hamamyolu Urban Deck. (tarih yok). Yazgan Design: 16 Ekim 2022 tarihinde https://www.yazgandesign.com/hamamyolu-urban-deck adresinden alındı
 • Hasol, D. (2008). Kentsel Mekân ve Kentlilik Bilinci. 16 Ekim 2022 tarihinde http://www.doganhasol.net/kentsel-mekan-ve-kentlilik-bilinci-2.html adresinden alındı
 • İnceoğlu, M., & Aytuğ, A. (2009). Kentsel Mekânda Kalite Kavramı. Megaron, 4(3), 131-146.
 • Joedicke, J. (1985). Raum und Form in der Architektur = Space and Form in Architecture. Stuttgart.
 • Kaymaz, M. K. (2015). Eğitim Yapılarında Bedensel Engellilere Yönelik Engelsiz Tasarım. Selçuk-Teknik Dergisi, 14(2), 238-250.
 • Kısak, E. (2021). Kentsel mekanda açık-yeşil alanların çevre kalitesi açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kuban, D. (1992). Mimarlık Kavramları: Tarihsel Perspektif İçinde Mimarlığın Kurumsal Sözlüğüne Giriş. Yem Yayınları.
 • Moura, F., Cambra, P., & Gonçalves, A. B. (2017). Measuring walkability for distinct pedestrian groups with a participatory assessment method: A case study in Lisbon. Landscape and Urban Planning, 157, 282-296.
 • Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, Space & Architecture. London.
 • Rafiemanzelat, R., Emadi, M. I., & Kamali, A. J. (2017). City sustainability: the influence of walkability on built environments. Transportation Research Procedia, 24, 97-104.
 • Southworth, M. (1997). Walkable Suburbs?: An Evaluation of Neotraditional Communities at the Urban Edge. Journal of the American Planning Association, 63(1), 28-44.
 • Southworth, M. (2005). Designing the Walkable City. Journal of Urban Planning and Development, 131(4), 246-257.
 • Southworth, M., & Ben-Joseph, E. (1995). Street Standards and the Shaping of Suburbia. Journal of the American Planning Association, 61(1), 65-81. Southworth, M., & Owens, P. M. (1993). The Evolving Metropolis: Studies of Community, Neighborhood, and Street Form at the Urban Edge. Journal of the American Planning Association, 59(3), 271-287.
 • Şahin Körmeçli, P. (2019). Kentsel alanlarda erişilebilirlik ve sosyal etkileşim İlişkisinin irdelenmesi : Ankara Çukurambar Mahallesi örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Şahin Körmeçli, P., & Uslu , A. (2021). Erişilebilirlik ve Sosyal Etkileşim İlişkisinin Kamusal Alanlarda Değerlendirilmesi: Çukurambar Mahallesi Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 6(2), 414-427.
 • T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2020). Erişilebilirlik Kılavuzu. 16 Ekim 2022 tarihinde https://www.aile.gov.tr/media/65613/erisilebilirlik_kilavuzu_2021.pdf adresinden alındı
 • TS 9111. (2011). Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler için Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri. TSE, Ankara.
 • Van der Voordt, , D., & Van Wegen, H. (2005). Architecture in use : an introduction to the programming, design and evaluation of buildings. Amsterdam: Architectural Press.

Legibility of Hamamyolu Urban Deck Through the Accessibility

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 145 - 153, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1198643

Abstract

Urban open spaces are areas that should be open to the independent and safe access of all age groups and individuals with different physical abilities. Each user's ability to participate in the urban open space and actively use urban furniture is related to the reference level of urban ergonomics. Accessibility, which is defined as the easily access of every individual living in the city to any place and any service they want, is a concept that should be adopted by designers in the arrangement of urban space and its equipment. Accessibility-related standards should be included to design process to organize the barrier-free built environment and to design inclusive spaces where everyone participates in social life, considering the needs of all individuals. Inaccessible spaces put many users with physical differences such as people with disability, elders, children, at a disadvantage. In this study, it is aimed to examine the Hamamyolu Urban Deck project, which was implemented for the reorganization of Eskişehir Hamamyolu in 2018, through the concept of accessibility. The TS 9111 "Accessibility Requirements in Buildings for the Handicapped and Persons with Reduced Mobility" was used for the evaluation criteria. Observation, detection, and documentation with photographs were made. As a result of the observations made in the study area, the accessibility standards could not be fully achieved.

References

 • (2022). Google Earth: 16 Ekim 2022 tarihinde https://earth.google.com/web/search/Eski%C5%9Fehir/@39.765343,30.5448145,802.63149083a,28590.87226638d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCWYQyZNB40NAEUb5M8164kNAGa7fSFNshz5AISPWxnsggz5A adresinden alındı
 • (2022). Yandex Maps: 16 Ekim 2022 tarihinde https://yandex.com.tr/harita/103835/eskisehir/search/hamamyolu/?l=sat&ll=30.523765%2C39.769953&sll=30.523765%2C39.769953&sspn=0.022573%2C0.009968&z=16 adresinden alındı
 • Akpınar, A. (2013). Kentsel Açık Alanlar: Başarılı Bir Kentsel Açık Alan İçin Gerekli Olan Kriterler Nelerdir? Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi . Adana.
 • Brownson, , R. C., Hoehner, C. M., Day, K., Forsyth, A., & Sallis, J. F. (2009). Measuring the Built Environment for Physical Activity: State of the Science. American Journal of Preventive Medicine, 36(4), 99-123.
 • Cüce, B., & Ortaçeşme, V. (2020). Kentsel Yeşil Alanlara Erişilebilirlik. PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, 2(2), 65-77.
 • Çelikyay, S., & Karayılmazlar, A. S. (2016). BARTIN KENT MERKEZİNDEKİ KAMUSAL ALANLARIN KENTSEL ERGONOMİ VE KENT KİMLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), 224-238.
 • Gehl, J. (1987). Life Between Buildings: Using Public Space. Van NostrandReinhold, New York.
 • Giles-Corti, B., Broomhall, M. H., Knuiman, M., Collins, C., Douglas, K., Ng, K., . . . Donovan, R. J. (2005). Increasing walking: How important is distance to, attractiveness, and size of public open space? American Journal of Preventive Medicine, 28(2), 169-176.
 • Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi. (2018, Mayıs 8). Arkitera: 16 Ekim 2022 tarihinde https://www.arkitera.com/proje/hamamyolu-park-ve-meydan-duzenlemesi-hamamyolu-urban-deck/ adresinden alındı
 • Hamamyolu Urban Deck. (tarih yok). Yazgan Design: 16 Ekim 2022 tarihinde https://www.yazgandesign.com/hamamyolu-urban-deck adresinden alındı
 • Hasol, D. (2008). Kentsel Mekân ve Kentlilik Bilinci. 16 Ekim 2022 tarihinde http://www.doganhasol.net/kentsel-mekan-ve-kentlilik-bilinci-2.html adresinden alındı
 • İnceoğlu, M., & Aytuğ, A. (2009). Kentsel Mekânda Kalite Kavramı. Megaron, 4(3), 131-146.
 • Joedicke, J. (1985). Raum und Form in der Architektur = Space and Form in Architecture. Stuttgart.
 • Kaymaz, M. K. (2015). Eğitim Yapılarında Bedensel Engellilere Yönelik Engelsiz Tasarım. Selçuk-Teknik Dergisi, 14(2), 238-250.
 • Kısak, E. (2021). Kentsel mekanda açık-yeşil alanların çevre kalitesi açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kuban, D. (1992). Mimarlık Kavramları: Tarihsel Perspektif İçinde Mimarlığın Kurumsal Sözlüğüne Giriş. Yem Yayınları.
 • Moura, F., Cambra, P., & Gonçalves, A. B. (2017). Measuring walkability for distinct pedestrian groups with a participatory assessment method: A case study in Lisbon. Landscape and Urban Planning, 157, 282-296.
 • Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, Space & Architecture. London.
 • Rafiemanzelat, R., Emadi, M. I., & Kamali, A. J. (2017). City sustainability: the influence of walkability on built environments. Transportation Research Procedia, 24, 97-104.
 • Southworth, M. (1997). Walkable Suburbs?: An Evaluation of Neotraditional Communities at the Urban Edge. Journal of the American Planning Association, 63(1), 28-44.
 • Southworth, M. (2005). Designing the Walkable City. Journal of Urban Planning and Development, 131(4), 246-257.
 • Southworth, M., & Ben-Joseph, E. (1995). Street Standards and the Shaping of Suburbia. Journal of the American Planning Association, 61(1), 65-81. Southworth, M., & Owens, P. M. (1993). The Evolving Metropolis: Studies of Community, Neighborhood, and Street Form at the Urban Edge. Journal of the American Planning Association, 59(3), 271-287.
 • Şahin Körmeçli, P. (2019). Kentsel alanlarda erişilebilirlik ve sosyal etkileşim İlişkisinin irdelenmesi : Ankara Çukurambar Mahallesi örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Şahin Körmeçli, P., & Uslu , A. (2021). Erişilebilirlik ve Sosyal Etkileşim İlişkisinin Kamusal Alanlarda Değerlendirilmesi: Çukurambar Mahallesi Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 6(2), 414-427.
 • T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2020). Erişilebilirlik Kılavuzu. 16 Ekim 2022 tarihinde https://www.aile.gov.tr/media/65613/erisilebilirlik_kilavuzu_2021.pdf adresinden alındı
 • TS 9111. (2011). Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler için Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri. TSE, Ankara.
 • Van der Voordt, , D., & Van Wegen, H. (2005). Architecture in use : an introduction to the programming, design and evaluation of buildings. Amsterdam: Architectural Press.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Kübra KASAPOĞLU
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0352-2766
Türkiye


Mehmet İNCEOGLU
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5264-8755
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date November 2, 2022
Acceptance Date December 27, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Kasapoğlu, K. & İnceoglu, M. (2022). Eskişehir Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesinin Erişilebilirlik Üzerinden Okunması . International Journal of Engineering Research and Development , Special Issue 2022 , 145-153 . DOI: 10.29137/umagd.1198643

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.