Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Mobilya İmalatında Çevresel Faktörlerin Araştırılması

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 194 - 203, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1199754

Abstract

Mobilya atölyeleri içindeki çevresel şartların yetersiz olması, çalışanları psikolojik ve fizyolojik yönden etkilemektedir. Mobilya imalatında yüzey kalitesi ürünün albenisi ve fiyatını belirleyen en önemli etkenlerin başında gelmektedir. İyi yüzey elde etmek için sadece kullanılan bıçakların kalitesi yeterli gelmemekte ayrıca ortam aydınlatmasının iyi olması gerekir. Araştırma esnasında Kesim, Rendeleme, Delik Açma, Kanal Açma, Üst Yüzey iş istasyonlarında aydınlık seviyesi ölçümleri yapılmıştır. Ölçüm yapılan atölyelerin içinde 4,5 ve 6 numaralı atölyelerde kanal açma iş istasyonlarının TS EN 12464 aydınlatma standardına uygun olduğu gözlemlenmiştir. Mobilya imalatında kullanılan yatar daire testere, freze, planya, şerit testere ve kalınlık makinası gibi temel makinalar çalışanların gürültü maruziyetini artırmaktadır. Proje kapsamında inceleme yapılan 6 atölyenin 3’ü Eskişehir’de 3’ü Ankara’da yer almaktadır. Bu atölyelerin 3’ü mikro ölçekli KOBİ, 3’ü orta ölçekli KOBİ’dir. Gürültü ölçümleri, TS EN ISO 9612:2009 standardı baz alınarak yapılmıştır. Araştırma esnasında Kesim, Rendeleme, Delik Açma, Kanal Açma, Üst Yüzey iş istasyonları TS EN ISO 9612 standardı kapsamında gürültü maruziyet değerleri ölçülmüştür. Gürültü maruziyetinin yasal sınırın üzerinde olan iş istasyonları, Kesim, Rendeleme, Kanal Açma, Üst Yüzey işistasyonları olduğu görülmüştür. Bu işistasyonlarının içinde daire testere ’de 88,6 dBA, şerir testerede 90,82 dBA, kalınlık makinasında 91,25 dBA, Şaküllü Frezede 91,20 dBA, Yatay Frezede 90 dBA ve Zımparada 86,50 dBA olduğu gözlemlenmiştir.

References

 • Akbal U., Dayanıklı tüketim ve mobilya sektör Raporu, 2013, MÜSİAD, http://www.musiad.org.tr/Mobilya_Sektor_Raporu_2013.pdf.(Erişim tarihi: 20/09/2022)
 • Babalık F. (2003) ‘‘İş Yerinde Sağırlık ve Gürültü Olasılığı’’. II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Adana, Türkiye 02-03
 • Deutsches Institut für Normung, 2007. DIN5035 Beleuchtung mit künstlichem Licht - Teil 6: Messung und Bewertung Ausgabe 2006-11
 • Fontoynont, M. (2002). Perceived performance of daylighting systems: lighting efficacy and agreeableness. Solar Energy, 73(2), 83-94.
 • Haksal, V. (1997). Gürültü ile oluşan işitme kayıpları ve korunma yolları. Mühendis ve Makine TMMOB Makine Mühendisleri Odası Aylık Yayını, (451), 28-29.
 • Hudspeth-AJ. (1989). How the Ear’s Work. Nature, 341(241), 397-404
 • Kalatzis, V., & Petit, C. (1998). The fundamental and medical impacts of recent progress in research on hereditary hearing loss. Human molecular genetics, 7(10), 1589-1597.
 • Knave, B. "Ergonomics and lighting." Applied ergonomics 15.1 (1984): 15-20.
 • Mobilya Sektör Raporu (2020), T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ankara
 • Olishifski, J. B. (1988). Occupational hearing loss, noise, and hearing conservation. Occupational Medicine: Binciples and Practical Aplications. Chicago, Ill: Yearbook Medical Publishers.
 • Özenç RF. (2008). Atatürk Havalimanının Neden Olduğu Çevresel Gürültünün Modellemesi ve Kontrolü, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
 • Stansfeld, S. A., & Matheson, M. P. (2003). Noise pollution: non-auditory effects on health. British medical bulletin, 68(1), 243-257.
 • Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • TS EN ISO 9612:2009, Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler, Sayfa: 5-45, ISO, 2009.
 • Van Bommel, W. J. (2006). Non-visual biological effect of lighting and the practical meaning for lighting for work. Applied ergonomics, 37(4), 461-466.

Researching Environmental Factors In Furniture Manufacturing

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 194 - 203, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1199754

Abstract

Inadequate environmental conditions in furniture workshops affect employees psychologically and physiologically. In furniture manufacturing, surface quality is one of the most important factors that determine the attractiveness and price of the product. In order to obtain a good surface, not only the quality of the knives used is sufficient, but also good ambient lighting. During the research, illuminance measurements were made at the Cutting, Planing, Hole Opening, Grooving, and Top Surface workstations. It has been observed that the grooving workstations in workshops 4,5 and 6 among the workshops where measurements were made comply with the TS EN 12464 lighting standard. Basic machines such as horizontal circular saws, milling cutters, planers, band saws and thicknessing machines used in furniture manufacturing increase the noise exposure of workers. 3 of the 6 different workshops examined within the scope of the project are located in Eskişehir and 3 workshops are in Ankara. Three of these workshops are micro-sized SMEs and 3 of them are medium-sized SMEs. Noise measurements were made based on the TS EN ISO 9612:2009 standard. During the research, noise exposure values were measured within the scope of TS EN ISO 9612 standard for Cutting, Planing, Hole Making, Grooving, Top Surface workstations. It has been observed that the noise exposure is above the legal limit at the workstations, Cutting, Planing, Grooving, Top Surface workstations. Among these workstations, it was observed that 88.6 dBA in circular saw, 90.82 dBA in band saw, 91.25 dBA in thickness machine, 91.20 dBA in Plumbing Mill, 90 dBA in Horizontal Mill and 86.50 dBA in Sanding.

References

 • Akbal U., Dayanıklı tüketim ve mobilya sektör Raporu, 2013, MÜSİAD, http://www.musiad.org.tr/Mobilya_Sektor_Raporu_2013.pdf.(Erişim tarihi: 20/09/2022)
 • Babalık F. (2003) ‘‘İş Yerinde Sağırlık ve Gürültü Olasılığı’’. II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Adana, Türkiye 02-03
 • Deutsches Institut für Normung, 2007. DIN5035 Beleuchtung mit künstlichem Licht - Teil 6: Messung und Bewertung Ausgabe 2006-11
 • Fontoynont, M. (2002). Perceived performance of daylighting systems: lighting efficacy and agreeableness. Solar Energy, 73(2), 83-94.
 • Haksal, V. (1997). Gürültü ile oluşan işitme kayıpları ve korunma yolları. Mühendis ve Makine TMMOB Makine Mühendisleri Odası Aylık Yayını, (451), 28-29.
 • Hudspeth-AJ. (1989). How the Ear’s Work. Nature, 341(241), 397-404
 • Kalatzis, V., & Petit, C. (1998). The fundamental and medical impacts of recent progress in research on hereditary hearing loss. Human molecular genetics, 7(10), 1589-1597.
 • Knave, B. "Ergonomics and lighting." Applied ergonomics 15.1 (1984): 15-20.
 • Mobilya Sektör Raporu (2020), T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ankara
 • Olishifski, J. B. (1988). Occupational hearing loss, noise, and hearing conservation. Occupational Medicine: Binciples and Practical Aplications. Chicago, Ill: Yearbook Medical Publishers.
 • Özenç RF. (2008). Atatürk Havalimanının Neden Olduğu Çevresel Gürültünün Modellemesi ve Kontrolü, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
 • Stansfeld, S. A., & Matheson, M. P. (2003). Noise pollution: non-auditory effects on health. British medical bulletin, 68(1), 243-257.
 • Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • TS EN ISO 9612:2009, Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler, Sayfa: 5-45, ISO, 2009.
 • Van Bommel, W. J. (2006). Non-visual biological effect of lighting and the practical meaning for lighting for work. Applied ergonomics, 37(4), 461-466.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Onur ÜLKER
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
0000-0002-8108-6269
Türkiye


Seda CANOĞLU
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
0000-0002-9624-045X
Türkiye


Ozan PEKER
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
0000-0002-5783-8854
Türkiye


Mehmet Ali ALTIN
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
0000-0001-8992-7088
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date November 5, 2022
Acceptance Date December 23, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Ülker, O. , Canoğlu, S. , Peker, O. & Altın, M. A. (2022). Mobilya İmalatında Çevresel Faktörlerin Araştırılması . International Journal of Engineering Research and Development , Special Issue 2022 , 194-203 . DOI: 10.29137/umagd.1199754

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.