Aim

Dergimiz bilimsel yayın faaliyetlerinde özellikle mühendislik ve fen bilimleri alanında yapılan akademik çalışmaları bilim dünyasına sunmayı amaçlamaktadır.

Scope

Dergimiz mühendislik ve fen bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan akademik çalışmaları kapsamaktadır. Ayrıca dergimizde Türkçe dışında İngilizce dilinde de makale yazımı imkanı bulunmaktadır.