Temel İletişim
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN
E-posta: eyupburak@gmail.com
Adres:

Bartın Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü