Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-2927 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD) | http://www.bakad.org.tr/


Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği tarafından yayınlanan UMÜFED (Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi), mühendislik ve fen bilimleri alanlarında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir e-dergidir. UMÜFED Dergipark desteğiyle 2018 yılında kurulmuştur. 2019 yılından itibaren yılda iki defa yayınlanmaktadır. Makale gönderim ücreti yoktur.
UMÜFED akademik standartlarda hazırlanmış araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı, çeviri, editöre not vb. çalışmaları yayınlayarak Mühendislik ve Fen Bilimleri alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.
Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.
Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayınlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır.
Dergiye makale kabulü, Dergipark üzerinden yapılmaktadır.
Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.
UMÜFED açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2687-2927 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD) | http://www.bakad.org.tr/
Kapak Resmi


Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği tarafından yayınlanan UMÜFED (Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi), mühendislik ve fen bilimleri alanlarında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir e-dergidir. UMÜFED Dergipark desteğiyle 2018 yılında kurulmuştur. 2019 yılından itibaren yılda iki defa yayınlanmaktadır. Makale gönderim ücreti yoktur.
UMÜFED akademik standartlarda hazırlanmış araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı, çeviri, editöre not vb. çalışmaları yayınlayarak Mühendislik ve Fen Bilimleri alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.
Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.
Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayınlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır.
Dergiye makale kabulü, Dergipark üzerinden yapılmaktadır.
Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.
UMÜFED açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.