Değerlendirme Süreci

Gönderilen yazılar, önce derginin yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilecektir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan çalışmalar -düzeltilmesi için- yazarına iade edilir.

Yazım kurallarına uygun hazırlandığı tespit edilen çalışmalar, dergi editörü tarafından alan editörüne yönlendirilir.

Alan editörü, alanında uzman iki akademisyen belirleyerek hakem önerisi gönderir.

Hakemler, kendilerine gönderilen yazıya ilişkin görüşünü sistem üzerinden dergiye gönderir. Hakemlerden birisinin olumsuz diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda ilgili üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Bir yazının dergimizde yayınlanması için iki olumlu rapor alması gerekmektedir. Ancak yazının yayınlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir.

Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışmalar, işlemlerin bitiş sırasına göre yayımlanacaktır.


Çalışmaya ait Değerlendirmenin Tamamlanması:

Alan Editörü(leri), hakemler tarafından doldurulan Hakem Değerlendirme Formunu, hakemlerin Çalışmanın Genel Değerlendirme Sonucunu ve Çalışmanın yayınlanmasına yönelik kararını göz önünde bulundurarak çalışmaya ait değerlendirmeyi tamamlar. Alan Editörü çalışma hakkındaki nihai kararı Editöre gönderir.

Yayın Kurulu Kararı

Editör, Alan Editörü ve hakem görüşlerini göz önünde bulundurarak çalışma ile ilgili yayın kurulu görüşünü oluşturur.

İntihal Kontrol Yazılımı Raporu

Yayınlaması kabul edilen çalışma için, intihali önlemek için yazarlardan yaygınlığı kabul görmüş bir intihal yazılımını kullanarak intihal raporu göndermelerini talep eder. Yazarlar intihalden (plagiarism) kesinlikle kaçınmalıdır. Bilimsel etik sorunlarının en başında gelen intihal, daha önce yayımlanmış bir yayının (bu yazarın daha önce yayınladığı kendi yayını da olabilir) tümünün ya da bir kısmının kaynak gösterilmeden alınarak yeni yayın gibi yeniden yayınlanmasıdır.